HEIDELBERG ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES  
Epigraphic Database Heidelberg
   
The search for
Historic period = Antonine (138 AD – 192 AD)
Amp;start = 60
resulted in 1682 hits (alternative views:   ).
Start new search
     1 2 3 4 5 6 7        
Number 61:  HD002314 – open detailed view...    
Transcription:Quintillo et Prisco co(n)s(ulibus) / ex off(icina) A[---]e caesur(a) Alex(andri) / loco CII b(racchio) ter(tio)
Find spot:İscehisar (Docimium) – Bacakale, Steinbruch
Province:Asia (Turkey)
Chronological data:159 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0844.
J.C. Fant, ZPE 54, 1984, 173-174, Nr. 1; Taf. 6, 1. - AE 1984.
PIR (2. Aufl.) S 880
Number 62:  HD002360 – open detailed view...    
Transcription:[quorum] nomin(a) subscri[pta sunt civitatem] / [Roma]n(am) qui eor(um) non hab[erent dedit et] / [conu]b(ium) cum uxor(ibus) quas tu[nc habuissent] / [cum est] civit(as) is dat(a) aut cum is qu[as postea] / [du]xis(sent) dumtax(at) sing(ulis) a(nte) d(iem) [---] / [C(aio)] Bruttio Praes[ente] / A(ulo) Iunio Rufin[o co(n)s(ulibus)] / alae II Fl(aviae) M(miliariae) p(iae) f(idelis) cui pr[ae(e)st] / Ti(berius) Claudius Rufu[s ---] / ex gregal[e] / Secundo Sabini f(ilio) [---] / et Secundae Bori fil(iae) uxo[r(i) ei(us) ---] / descript(um) et recognit(um) ex [tabula aerea] / quae fixa est Romae in [muro post] / templ(um) divi Aug(usti) ad Min[ervam] // [Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi] Traiani / [Parthici nep(os) divi Nervae] pr(onepos) T(itus) Aelius / [Hadrianus Antoni]nus Aug(ustus) Pius pont(ifex) / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVI] imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [equitibus et peditibus qui militaverunt] in al(is) IV et coh(ortibus) XIV / [et sunt in Raetia s]ub Ulpio Victore / [proc(uratore) quinque? et viginti? stipendis emeritis] dim(issis) hon(esta) mis(sione)
Find spot:Regensburg (Castra Regina) – Dominikanerkirche, bei
Province:Raetia (Germany)
Chronological data:153 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0701.
H.-J. Kellner, BVBl 50, 1985, 243-244; Taf. 23, 3. - AE 1985.
CIL 16, 00101. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 63:  HD002393 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori)] Caes(ari) [T(ito) Ael]io Hadri[ano A]ntonino Aug(usto) Pio di[vi] / [Ha]dri[ani fil(io)] divi Traia[ni Par]t(hici) ne[poti] divi Nerva[e] / pr[one]po[ti po]nti[f(ici) max(imo) trib(unicia) potest]ate IIII co(n)s(uli) II[I p(atri) p(atriae)] / T(itus) C[ae]sernius St[atius leg(atus) Aug(usti)] pro pr(aetore) co[nsul] / d[esi]g(natus) patronu[s coloniae dedica]vit d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) [p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Forum
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:140 AD – 141 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0874.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 109-110, Nr. 2; Zeichnung. - AE 1985.
CIL 08, 17849.
CIL 08, 02361.

more images

Number 64:  HD002408 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are) T(ito) Aelio Hadr]iano [Antoni]no Aug(usto) Pio divi Hadriani f[ilio divi Traiani nepote di]vi Nerv[ae] pro/[nepote pon]tifi[ce max]imo tribuniciae po[testatis VIIII imp(eratore) II co(n)s(ule)] III[I p(atre) p(atriae)] / C(aius) Pr[astina Mess]alinus [leg(atus) Aug(usti)] pro pr(aetore) consul designa[tus patronus] col[oniae] universum / op[us --- p]er[duc]tion[is aq]uae inchoatum et consummatum ded[icavit] de[cret]o decu[r]ionum [pecuni]a publica
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Byzantinische Festung, Donatistenviertel
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:146 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0875a.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 111-115, Nr. 3, 1; Zeichnung. - AE 1985.
Number 65:  HD002411 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) C]aes(ari) T(ito) Ae[lio H]adr[iano An]tonino Aug(usto) [Pio] divi H[adri]ani [filio divi Traiani] / [nepoti] divi N[erv]ae pro[nepot]e(!) pontific[i ma]ximo t[ribuni]ciae p[otes]tatis [---] / [C(aius) Prastina Mess]alli[nus! leg(atus) A]ug(usti) pr(o) [pr(aetore) consu]l de[signat]us patronus [coloniae] / [universum opus --- perductionis aq]uae in[ch]oatum e[t consummatum] / [dedica]vit decre[to decurionum p]ecu[n]ia [publica]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Byzantin. Festung, verschiedene Fundstellen in der Siedlung
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:146 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0875b.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 111-115, Nr. 3, 2; Zeichnung. - AE 1985.
PIR (2. Aufl.) P 926
Number 66:  HD002454 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are)] divi / [Hadr]iani fil(io) / divi Traiani / Part(hici) nep(ote) divi / Nervae prone/pote T(ito) Aelio Ha/driano Anto/nino Aug(usto) Pio p(atre) p(atriae) / imp(eratore) II pont(ifice) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XIIII / co(n)s(ule) IIII / plateam stratam / M(arcus) Valerius Etrus/cus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / patronus co[l(oniae)] / dedic(avit) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) [p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Capitol, sekundär verwendet
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:150 AD – 151 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0876a.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 116, Nr. 4.1. - AE 1985.

more images

Number 67:  HD002456 – open detailed view...    
Transcription:M(arco) Valerio Maximiano M(arci) Valeri Maximiani quinq(uennalis) s[ac(erdotalis)] / f(ilio) pont(ifici) col(oniae) Poetovionens(ium) equo p(ublico) praef(ecto) coh(ortis) I Thrac(um) trib(uno) coh(ortis) I (H)am(iorum) / civium R(omanorum) praep(osito) orae gentium Ponti Polemoniani don(is) don(ato) bel/lo Phart(ico)(!) allecto ab Imp(eratore) M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in procinctu / Germanic(ae) exped(itionis) ad deducend(a) per Danuvium quae in annonam Panno(niae) / utriusq(ue) exercit(uum) denavigarent praepos(ito) vexillation(um) clas(sium) praetor(iarum) / Misenatis item Ravennatis item clas(sis) Brittanic(ae) item equit(um) Afror(um) et Mauror(um) / elector(um) ad curam explorationis Pannoniae praef(ecto) al(ae) I Aravacor(um) in procinc/tu Germanico ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto) coram laudato et equo et phaleris / et armis donato quod manu sua ducem Naristarum Valaonem / interemisset et in eade(m) ala quartae militiae honor(em) adepto praef(ecto) al(ae) / contar(iorum) don(is) don(ato) bello Ger(manico) Sar(matico) praep(osito) equitib(us) gent(ium) Marcomannor(um) Narist(arum) / Quador(um) ad vindictam Orientalis motus pergentium honor(e) centenariae dig/nitatis aucto salario adeptus procurationem Moesiae inferioris / eodem in tempore praeposito vexillationibus et at(!) detrahen/dam Briseorum latronum manum in confinio Macedon(iae) et Thrac(iae) / ab imp(eratore) misso proc(uratori) Moesiae super(ioris) proc(uratori) prov(inciae) Daciae Porolis/sensis a sacratissimis impp(eratoribus) in amplissimum ordinem inter prae/torios allecto et mox leg(ato) leg(ionis) I adiut(ricis) item leg(ato) leg(ionis) II adiu(tricis) praep(osito) vexil(lationum) / Leugaricione hiemantium item leg(ato) leg(ionis) / V Mac(edonicae) item leg(ato) leg(ionis) I Italic(ae) item leg(ato) leg(ionis) / XIII gem(inae) item leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [[[leg(ionis) III Aug(ustae)]]] don(is) don(ato) a nobilissimo / [[[principe M(arco) Aurelio Commodo Aug(usto)]]] expeditione secunda Ger(manica) / splendidissimus ordo Dian[ensium veteran(orum)] aere conlato
Find spot:Aïn Zana (Diana Veteranorum) – Byzantinische Festung, Nähe Eingang Forum, verbaut
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:183 AD – 185 AD
Literature Hilfe:AE 1956, 0124.
H.-G. Pflaum, Libyca 3, 1955, 135-154, Nr. 2; Foto u. Zeichnung. - AE 1956.
A. Dobó, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes (Budapest 1975) 104, Nr. 536.
AE 1976, 0359.
External images:
Number 68:  HD002480 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) divi] / [Had(riani) fil(io) divi] / [Trai(ani) nep(oti) divi] / [Ner(vae)] pronep(oti) / Had(riano) Antonin/o Aug(usto) Pio / [t]ri(bunicia) pot(estate) III co(n)s(uli) / [I]I p(atri) p(atriae) coh(ors) II Fl(avia) Com(magenorum)
Find spot:Veţel (Micia) – Lager
Province:Dacia (Romania)
Chronological data:139 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0846.
ILD 307. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Petculescu, Potaissa 3, 1982, 84-85, Nr. 1; fig. 1. - AE 1983.
Number 69:  HD002534 – open detailed view...    
Transcription:M(arco) Aurelio [Antonin]o Caes(ari) [Imp(eratoris) Caesar]is T(iti) [Aeli] / Had(riani) Antoni[ni Aug(usti) P]ii filio [trib(uniciae) pot(estatis) V? co(n)s(uli) II] / M(arcus) Va[l]erius Et[ruscus l]eg(atus) Aug(usti) [pro praeto]/re pa[t]ronus [coloniae d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:151 AD – 152 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0876c.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 117-118, Nr. 4,3. - AE.
Number 70:  HD002537 – open detailed view...    
Transcription:[Imperatore! Caesar]e(!) d[ivi Hadriani fi]lio divi / [Tr]aiani Parthici nepote(!) [divi Nervae] pronepote(!) / T(ito) Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) [Pio pont]ifice(!) / maximo trib(unicia) pot(estate) XV imperatore(!) [II consule! II]II p(atre)(!) p(atriae) / M(arcus) Valerius Etruscus leg(atus) Aug(usti) pro [pr(aetore) patron]us coloni/ae curiam renovatam et exornatam de[dicavit] dec(reto) dec(urionum) p(ecunia) p(ublica)
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Forum, u.a.
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:151 AD – 152 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0876b.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 116-117, Nr. 4,2; Foto; Zeichnungen. - AE.
CIL 08, 17854. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
CIL 08, 17856. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 71:  HD002665 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:M(arco) Aurelio / Caesari / Imp(eratoris) Antonini / Aug(usti) Pii / filio co(n)s(uli) II / d(ecreto) d(ecurionum)
Find spot:Sestino (Sestinum) – Scuola media della località toscana, bei
Italic region:Umbria (Regio VI) (Italy)
Chronological data:145 AD – 147 AD
Literature Hilfe:AE 1980, 0405. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1984, 0372. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Galli, La raccolta epigrafica sestinate (Urbino 1978) 29; tav. 15. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1980. 1984.
F. Galli, ZPE 20, 1976, 229-230; Taf. 11b. - AE 1984.
Number 72:  HD002725 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(erator) Caesar divi Hadriani filius divi Traiani ne]pos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus A[ntoninus] / [Aug(ustus) Pius pontifex maximus tribunicia potestate X]XII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) salutem dicit IIIIvir(is) et d[ecurionibus Obulculensium?] / [--- a] Lucilio Africano proco(n)s(ule) c(larissimo) v(iro) adversus [---] / [--- exempl]um decreti mei subici iussi haec legato [---] / [--- bene] valete Quintillo et Prisco co(n)s(ulibus) [---] / [--- be]neficium cuius auctor non probat[us esset ---] / [--- Obulcu]lensium et longa huius exaction[is consuetudine? ---] / [--- vice?]simam exigi post quae adiecit [---] / [------?] / [Imp(erator) Caesar divi Hadriani filius divi Traiani nepos divi Nervae pr]onepos T(itus) Aelius Had[rianus Antoninus Aug(ustus) Pius] / [pontifex maximus tribunicia potestate --- co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) salutem dicit II]IIvir(is) et de[curionibus Obulculensium? ---] / [------
Find spot:Castillo de la Monclova (Obulcula) – Vereda del Galeote
Province:Baetica (Spain)
Chronological data:159 AD
Literature Hilfe:AE 1996, 0881.
AE 1993, 1003b. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1984, 0511. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
J. González, SDHI 62, 1996, 331-339, Nr. 1; Foto. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1996.
W. Eck, in: F. Heidermanns - H. Rix - E. Seebold (Hrsg.), Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. Geburtstag (Innsbruck 1993) 63-74; Taf. 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1993.
J. González Fernández, SDHI 49, 1983, 400-401. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984; AE 1993.
CIL 02 (2. Aufl.) 05, 01322.
HEp 05, 1995, 0707. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
HEp 04, 1994, 0685.
PIR (2. Aufl.) S 880
External images:www2.uah.es:cilii5,01322.jpg     
Number 73:  HD002763 – open detailed view...    
Transcription:[Pluto]ni Aug(usto) sac(rum) pro salute / Im[p(eratoris)] Caes(aris) M(arci) Aur(eli) [[Commodus!]] / [Anton]ini Pii Felicis Aug(usti) Sarma(tici) / G[erma(nici) ma]x(imi) [---] p(atris) p(atriae) civitas Abb/i[ritana ---]LICVIERIII / A[---]FCTA [a]mpliavit / [---]VSILERIIA per Natalem / [---]llisii et Namphamonem Gu/[---]dis suf(etes) p(ecunia) p(ublica) fecerunt
Find spot:Bou Arada, bei? (Aradi, bei?)
Province:Africa Proconsularis (Tunisia)
Chronological data:185 AD – 191 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0932. N. Ferchiou, CT 30, 1982, 15-42; Foto. - AE. (unzugänglich).
Number 74:  HD002785 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
 
Transcription:Imp(eratori) Caes(ari) divi / Antonini Aug(usti) / Pii fil(io) divi / Hadriani nep(oti) / divi Traiani Par/thici pronep(oti) divi / Nervae abnep(oti) M(arco) Aure/lio Antonino Aug(usto) Ar/meniaco pont(ifici) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XVIIII imp(eratori) II / co(n)s(uli) III / Benacenses
Find spot:Toscolano (Benacum) – Campanile
Italic region:Venetia et Histria (Regio X) (Italy)
Chronological data:164 AD – 165 AD
Literature Hilfe:G. Alföldy, Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische Quellen (Heidelberg 1984) 145, Nr. 271.
CIL 05, 04866.
Number 75:  HD002823 – open detailed view...    
Transcription:C(oloniae) I(uliae) A(ugustae) E(meritae) an(no) c(oloniae) CCV
Find spot:Mérida (Emerita Augusta)
Province:Lusitania (Portugal)
Chronological data:180 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0492. (A)abweichende Lesung, s. Kommentar
R. Etienne - F. Mayet, in: Lucerna. Homenaje a D.D. de Pinho Brandão (Porto 1984) 167; Fotos. - AE 1984. (unzugänglich).
R. Etienne - F. Mayet, RevEstExtremeños 40, 1984, 167-168, Nr. 3; fig. 1C; fig. 2B (Zeichnung).
AE 2002, 0684.
Number 76:  HD002865 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari)] M(arco) Aur[elio Anto]/[nino Aug(usto)] p(ontifici) m(aximo) t[ribunicia] / [pot(estate) XVIII] imp(eratori) II [co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) et] / [Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio)] Aureli[o Vero Aug(usto)] / [Armenia]c(o) trib(unicia) pot(estate) III[I imp(eratori) II] / [co(n)s(uli) II su]b cura Bai P[uden]/[tis proc(uratoris) per ala]m II F[l(aviam) |(miliariam) p(iam) f(idelem)] / [fecit? ---]ius Lo[lli]an[us? praef(ectus)]
Find spot:Aalen (Ala) – Auxiliarlager, principia, Fahnenheiligtum, bei
Province:Raetia (Germany)
Chronological data:163 AD – 164 AD
Literature Hilfe:AE 1986, 0528.
G. Alföldy, in: Studien zu den Militärgrenzen Roms 3. 13. Internationaler Limeskongreß, Aalen 1983. Vorträge (Stuttgart 1986) 69-73; Abb. 1. - AE 1986.
AE 1989, 0579.
G. Alföldy, FBW 14, 1989, 295-300, Nr. 1; Abb. 2; Abb. 3 (Zeichnung). - AE 1989.
AE 1995, 0045.
M. Reuter, SJ 48, 1995, 34, Nr. 63. - AE 1995.
PIR (2. Aufl.) B 36
External images:

more images

Number 77:  HD002920 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[T(ito) Settidio C(ai) fil(io) P]upin(ia) Firm[o ---] / [---]ciano co(n)s(uli) [---] / [--- praef(ecto) a]limentor(um) curat[ori] / [viae Appiae? leg(ato) leg(ionis) VI? fer]r(atae) et leg(ionis) VII Cl(audiae) p(iae) f(idelis) [leg(ato)] / [prov(inciae) Cappad(ociae) Galat(iae) Lyc]aoniae le[g(ato) prov(inciae)] / [------
Find spot:Vodnjan – Betika, S. Andrej, Kirche, Baptisterium, sekundär verwendet
Italic region:Venetia et Histria (Regio X) (Croatia)
Chronological data:161 AD – 180 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0426.
J. Šašel - W. Eck, in: Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio I, Roma 1981, Tituli 4 (Roma 1982) 481-484; tav. 1, 1. - AE 1984.
AE 1987, 0421.
B. Marušić - J. Šašel, AArchSlov 37, 1986, 331-332, Nr. 4, 5; fig. 21. - AE 1987.
AE 1995, 0557c.
Number 78:  HD002949 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are) divi Hadri]ani f[il(io) divi Traiani Part(hici) nepote divi Nervae] / [pronep(ote) T(ito) Aelio Hadr]iano A[ntonino Aug(usto) Pio p(atre) p(atriae) imp(eratore) II pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XIIII?] / [co(n)s(ule) IIII M(arcus) Valerius Et]rusc[us leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) patronus coloniae dedic(avit) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Haus, Forum, bei
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:151 AD – 152 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0876d.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 118, Nr. 4, 4; Zeichnung. - AE 1985.
Number 79:  HD002952 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) T(ito) Aelio] Hadriano [An]tonino Augusto Pio [p(atri) p(atriae)] / [L(ucius) Matuccius Fusci]nus lega[tus] co(n)s(ul) designatus d(edicavit) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) [p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Decumanus und byzantinische Festung, sekundär verwendet
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:158 AD – 159 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0877a.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 119-120, Nr. 5, 1; Zeichnung. - AE 1985.
CIL 08, 02360.
CIL 08, 17817.
Number 80:  HD002955 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are) divi Hadriani fil(io) divi] Traiani nepo[te] / [divi Nervae pronepote T(ito) Aelio H]adriano Ant[oni]/[no Aug(usto) Pio co(n)s(ule) IIII tribunicia]e potestatis X[XI?] / [L(ucius) Matuccius Fuscinus leg(atus) co(n)s(ul) de]sig(natus) patr(onus) col(oniae) d(edicavit) [d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Forum u. byzantin. Festung, sekundär verwendet
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:158 AD – 159 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0877b. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 120-121, Nr. 5,2; Zeichnung. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE.
CIL 08, 02376.
     1 2 3 4 5 6 7       
Start new search
 
 
Canonical URICopyright, disclaimer, data privacy statementSuggestions / Questions / ProblemsImprint