HEIDELBERG ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES  
Epigraphic Database Heidelberg
   
The search for
Historic period = Hadrianic (117 AD – 138 AD)
resulted in 878 hits (alternative views:   ).
Start new search
     1 2 3 4        
Number 1:  HD000370 – open detailed view...    
Transcription:Pro sa/lute / Imp(eratoris) / Caesar(is) / Traiani / Hadriani / Aug(usti) / Taphrurenses / templum Satur/no impensa pub(lica) / fecer(unt) cur(antibus) / [------] / [------] / [------]
Find spot:Mejez El Bab (Vallis, bei)
Province:Africa Proconsularis (Tunisia)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0951.
M.A. Beschaouch, CRAI 1983, 689-691; fig. 4. - AE.
Number 2:  HD000430 – open detailed view...    
Transcription:------] / [---]e(?) piae fideli[s] / Arabiae / [---] leg(ionis) VI ferr(atae) / [Imp(eratore) Caes(are) T]raiano Hadriano / [Aug(usto) trib(unicia) pote]st(ate) III co(n)s(ule) [III] / [--- fece?]runt ex V(?)[------
Find spot:Jerash (Gerasa) – Straße S. Tetrapylon, Nordseite von, sekundär verwendet
Province:Arabia (Jordan)
Chronological data:118 AD – 119 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0937. (BC)abweichende Lesung, s. Kommentar
A.H.M. Jones, JRS 18, 1928, 146-147, Nr. 3; pl. 13, 3. (BC)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
D.L. Kennedy, HSPh 84, 1980, 297-299; fig. 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 3:  HD000715 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[L(ucio) Ceionio] Commodo Sex(to) Vettuleno Civica Pompeiano co(n)s(ulibus) a(nte) d(iem) V Idus Iun(ias) / [Lanuvii in] templo Antinoi in quo L(ucius) Caesennius Rufus / [patronu]s municipi conventum haberi iusserat per L(ucium) Pompeium / [---]um q(uin)q(uennalem) cultorum Dianae et Antinoi pollicitus est se / [conl]aturum eis ex liberalitate sua HS XV (quindecim) m(ilium) n(ummum) usum die / [natal]is Dianae Idib(us) Aug(ustis) HS CCCC(quadringenos) n(ummos) et die natalis Antinoi V K(alendas) / [Dec(embres)] HS CCCC(quadringenos) n(ummos) et praecepit legem ab ipsis constitutam sub tetra/[stylo A]ntinoi parte interiori perscribi in verba infra scripta / [M(arco) Antonio Hiber]o P(ublio) Mummio Sisenna co(n)s(ulibus) Kal(endis) Ian(uariis) collegium salutare Dianae / [---] et Antinoi constitutum L(ucio) Caesennio L(uci) f(ilio) Qui(rina) Rufo dic(tatore) III idemq(ue) patr(ono) / kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani) / quib[us permissum est co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat qui stipem menstruam conferre vo/len[t ad facienda sa]cra in it(!) collegium coeant neq(ue) sub specie eius collegi nisi semel in men/se c[oeant stipem con]ferendi causa unde defuncti sepeliantur / [quod fa]ust[um fe]lix salutareq(ue) sit Imp(eratori) Caesari Traiano Hadriano Aug(usto) totiusque / [do]mus [Aug(usti)] nobis [n]ostris collegioq(ue) nostro et bene adque(!) industrie contraxerimus ut / [e]xitus d[efu]nctorum honeste prosequamur itaq(ue) bene conferendo universi consentire / debemus u[t long]o tempore inveterescere possimus tu qui novos in hoc collegio / intrare vole[s p]rius legem perlege et sic intra ne postmodum queraris aut heredi tuo / controver[si]am relinquas // lexs(!) collegi / [plac]uit universis ut quisquis in hoc collegium intrare voluerit dabit kapitulari nomine / HS C n(ummos) et vi[ni] boni amphoram item in menses sing(ulos) a(sses) V item placuit ut quisquis mensib(us) / contin[ui se]x(?) non pariaverit et ei humanitas acciderit eius ratio funeris non habebitur / etiamsi [tes]tamentum factum habuerit item placuit quisquis ex hoc corpo/re n(ostro) pariatu[s] decesserit eum sequentur ex arca HS CCC n(ummi) ex qua summa decedent exe/quiari nomine HS L n(ummi) qui ad rogus(!) dividentur exequiae autem pedibus fungentur / item placuit quisquis a municipio ultra milliar(ium) XX decesserit et nuntiatum fuerit eo exire debebunt / electi ex corpore n(ostro) homines tres qui funeris eius curam agant et rationem populo reddere debebunt / sine dolo m[al]o et si quit(!) in eis fraudis causa inventum fuerit eis multa esto quadruplum quibus / [funeraticium] eius dabitur hoc amplius viatici nomine ultro citro sing(ulis) HS XX n(ummi) quodsi longius / [a municipio su]pra mill(iarium) XX decesserit et nuntiari non potuerit tum is qui eum funeraverit testa/[tor rem tabu]lis signatis sigillis civium Romanor(um) VII et probata causa funeraticium eius sa/[tis dato ampli]us neminem petiturum deductis commodis et exequiario e lege collegi dari [ei debebit a n(ostro) co]llegio dolus malus abesto neque patrono neque patronae neque d[omino] // neque dominae neque creditori ex hoc collegio ulla petitio esto nisi si quis testamento heres / nomina[tu]s erit si quis intestatus decesserit is arbitrio quinq(uennalis) et populi funerabitur / item placuit q[ui]squis ex hoc collegio servus defunctus fuerit et corpus eius a domino dominav[e] / iniquitatae sepulturae datum non fuerit neque tabellas fecerit ei funus imag[ina]/rium fiet item placuit quisquis ex quacumque causa mortem sibi adsciveri[t] / eius ratio funeris non habebitur / item placuit ut quisquis servus ex hoc collegio liber factus fuerit is dare debebit vini [bo]/ni amphoram item placuit quisquis magister suo anno erit ex ordine al[bi] / ad cenam faciendam et non observaverit neque fecerit is arcae inferet HS XXX n(ummos) / insequens eius dare debebit et is eius loco restituere debebit / ordo cenarum VIII Id(us) Mar(tias) natali Caesenni[---] patris V Kal(endas) Dec(embres) nat(ali) Ant[inoi] / Idib(us) Aug(ustis) natali Dianae et collegi XIII K(alendas) Sept(embres) na[t(ali) Caes]enni Silvani fratrais(!) pr(idie) N[onas ---] / natali Corneliae Proculae matris XIX K(alendas) Ian(uarias) na[tal(i) Cae]senni Rufi patr(oni) munic[ipi] / magistri cenarum ex ordine albi facti qu[oqu]o ordine homines quaterni ponere debeb[unt] / vini boni amphoras singulas et panes a(ssium) II qui numerus collegi fuerit et sardas n[u]/mero quattuor strationem caldam cum ministerio / item placuit ut quisquis quinquennalis in hoc collegio factus fuerit is a sigillis eius temporis / quo quinquennalis erit immunis esse debebit et ei ex omnibus divisionibus partes dupl[as] / dari item scribae et viatori a sigillis vacantibus partes ex omni divisione sesquip[las] / dari placuit / item placuit ut quisquis quinquennalitatem gesserit integre ei ob honorem partes se[squi]/plas ex omni re dari ut et reliqui recte faciendo idem sperent / item placuit ut quis quid queri aut referre volet in conventu referat ut quieti et / hilares diebus sollemnibus epulemur / item placuit si quisquis seditionis causa de loco in alium locum transierit ei multa es/to HS IIII n(ummum) si quis autem in obprobrium(!) alter alterius dixerit aut tu[mul]/tuatus fuerit ei multa esto HS XII n(ummum) si quis quinquennali inter epul[as] / obprobrium(!) aut quid contumeliose dixerit ei multa esto HS XX n(ummum) / item placuit ut quinquennalis sui cuiusque temporis diebus sollemn[ibus ture] / et vino supplicet et ceteris officiis albatus fungatur et die[bus natalibus] / Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico pon[at antequam] / epulentur
Find spot:Lanuvio (Lanuvium) – öffentliches Bad
Italic region:Latium et Campania (Regio I) (Italy)
Chronological data:9. May 136 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0181.
F.M. Ausbüttel, Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des römischen Reiches (Kallmünz 1982) 23-29.
CIL 14, 02112. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
ILS 7212. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
G. de Manteyer, MEFR 18, 1898, 271-280; Taf. 7 u. 8.
Number 4:  HD000929 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Ulpius / Octavius / veteranus / Cl(audia) Viruni missus / honesta missione / Hibero et Sisenna co(n)s(ulibus) / ex numero eq(uitum) / sing(ularium) Aug(usti) tur(ma) L(uci)(?) Candi(di) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Find spot:Roma (Roma) – Castra Priora?
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:133 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0069.
M. Speidel, JŒAI (Beibl.) 53, 1981/82, 214-218, Nr. 2; Abb. 1 (Zeichnung). - AE 1983.
Number 5:  HD000939 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) divi N]ervae / [Traiani Par]thici / [filio Traiano Hadr]iano / [Aug(usto) pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pote]st(ate) / [------
Find spot:El Rocadillo (Carteia) – "En la cuadrícula D 3"
Province:Baetica (Spain)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0547. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
F.J. Presedo Velo u. a., Carteia I. Excavaciones arqueológicas en España 121 (Madrid 1982) 282, Nr. 2; lám. 8. (AB)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1982.
Number 6:  HD000967 – open detailed view...    
Transcription:[Imperatori Caesari divi] / [Traiani Daci]ci [Parthici] / [fil(io) divi Ne]rvae nep[oti] / [Traiano H]adriano / [Aug(usto) pontif(ici)] max(imo) trib(unicia) pot(estate) X[---] / [imp(eratori) I]I co(n)s(uli) III / [ala Silian]a c(ivium) R(omanorum) torq(uata) et [armil(lata)]
Find spot:Gilău – Lager, praetentura sinistra
Province:Dacia (Romania)
Chronological data:135 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0859. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
D. Isac, AArchHung 35, 1983, 187-205; Abb. 2a; Abb. 2b (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
ILD 596. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 7:  HD001142 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Imp[erator Caesar divi Traiani] / Par[thici filius divi Nervae nepos] / Tra[ian]u[s Hadrianus Aug(ustus) pontifex] / [m]aximus [trib(unicia) po(estate) --- co(n)s(ul) III aquae? ductum?] / [Gab]inis vetu[state conlapsum ad? novam? faciem?] / [restituit] // ------] / [municipio Gabie]nsi / [restituer]unt
Find spot:Castiglione (Gabii) – Tempel der Juno
Italic region:Latium et Campania (Regio I) (Italy)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0142. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
C. Basas Faure, in: M. Almagro-Gorbea, El santuario de Juno en Gabii (Roma 1982) 226-227, Nr. 16; lám. 31, 10 u. 11; fig. 2a u. b (Zeichnungen). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1982.
G. Alföldy, Arctos 32, 1998, 27-44; Abb. 1 u. 3; Abb. 2 u. 4-6 (Zeichnungen).
AE 1995, 0258.
M. Horster, Bauinschriften römischer Kaiser (Stuttgart 2001) 85. 262-264, Nr. Ia 7, 2. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
G. Alföldy, Epigraphica 64, 2002, 117-118, Nr. 5.

more images

Number 8:  HD001146 – open detailed view...    
 
Transcription:[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi] / [Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus)] / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(ul) III] / [------ // civit(atem) dedit [et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc] / habuiss(ent) cum [est civit(as) iis dat(a) aut siqui caelib(es)] / essent cum ii[s quas postea duxiss(ent) dumtaxat] / singuli sin(gulas) [a(nte) d(iem) ---] / Cn(aeo) Arrio Au[gure --- co(n)s(ulibus)] / gr[egali] / Iunio Iun[iano ------ // ------] / L(uci) Pulli [Anthi?] / Ti(beri) Claudi [Erotis?] / P(ubli) Atini [Crescentis?]
Find spot:
Province:Dacia (Romania)
Chronological data:121 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0824.
W. Eck, ZPE 42, 1981, 234-235. - AE 1982.
AE 1950, 0078. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
D. Tudor, Dacia 11/12, 1945-1947, 273-274; Zeichnung. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1950.
IDR 1, 027.
PIR (2. Aufl.) A 1092
Number 9:  HD001173 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) di]vi Traia[ni Parthici f(ilio) divi] / [Nervae nep]oti Tra[iano Hadriano Aug(usto) ------
Find spot:Constanţa (Tomi) – römisches Mosaikhaus, bei
Province:Moesia inferior (Romania)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0844. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
M. Bărbulescu-Munteanu - A. Rădulescu, Pontica 14, 1981, 159-162, Nr. 1; fig. 1 (Foto u. Zeichnung). - AE 1982.
Number 10:  HD001309 – open detailed view...    
Transcription:Imp(erator) Caesar divi [Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae] / nepos Traian[us Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus)] / trib(unicia) potest(ate) XIIII [co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] / equitib(us) et peditib(us) qui m[ilitaver(unt) in alis III et coh(ortibus)] / XVI quae appell(antur) I Scub(ulorum) et [I Flav(ia) Gemina et Indiana] / Gallor(um) p(ia) f(idelis) et I German(orum) [c(ivium) R(omanorum) et I Flav(ia) Damascenor(um) M(miliaria)] / et I Ligur(um) et Hisp(anorum) c(ivium) R(omanorum) e[t I c(ivium) R(omanorum) et I Aquit(anorum) veter(ana) et I] / Biturig(um) c(ivium) R(omanorum) et I T[hrac(um) c(ivium) R(omanorum) et II Aug(usta) Cyrenaica et II] / Hisp(anorum) p(ia) f(idelis) et II R[aet(orum) c(ivium) R(omanorum) et III Aquitan(orum) et III Delmat(arum)] / p(ia) f(idelis) et IIII Aqu[itan(orum) et IIII Vindelic(orum) et V Delmat(arum)] / et VII Raetor(um) [et sunt in German(ia) super(iore) sub ---]/[---]io Celere [------ // Imp(erator) Caes(ar) divi Tra[iani Parthici f(ilius) divi Nervae] / nepos Traianus [Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus)] / tr(ibunicia) pot(estate) XIIII [co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] / eq(uitibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) in [alis III et coh(ortibus) XVI quae] / ap(pellantur) I Scub(ulorum) et I Fl(avia) [Gemina et Indiana Gallor(um) p(ia) f(idelis)] / [et] I Germ(anorum) c(ivium) [R(omanorum) et I Flav(ia) Damascenor(um) M(miliaria) et I Ligur(um)] / [et His]p(anorum) c(ivium) R(omanorum) e[t I c(ivium) R(omanorum) et I Aquit(anorum) veter(ana) et I Biturig(um) c(ivium) R(omanorum)] / [et I Th]rac(um) c(ivium) [R(omanorum) ------
Find spot:Köngen (Grinario (Civitas Sumelocennensis)) – Flurst. 3623/16
Province:Germania superior (Germany)
Chronological data:129 AD – 130 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0718. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
K. Dietz, Chiron 12, 1982, 207-209. - AE 1982.
P. Filtzinger, FBW 6, 1981, 405-416; Abb. 2; Abb. 1 (Zeichnungen). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1982.
RMD 090.
Number 11:  HD001425 – open detailed view...    
Transcription:Leg(ionis) IIII F(laviae) f(elicis)
Find spot:Dimovo (Ratiaria) – Arčar
Province:Moesia superior (Bulgaria)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0742a.
M. Bollini, Ratiariensia 1, 1980, 102, Nr. 6; tav. 15, 2. - AE 1984.
Number 12:  HD001436 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[Imp(eratori) Caesari divi] / Tr[aiani Parthici f(ilio)] / di[vi Nervae nepoti] / Tra[iano Hadriano] / Aug(usto) [---] / [------
Find spot:Ferentino (Ferentinum) – Casa Roffi Isabelli, wohl sekundär verwendet
Italic region:Latium et Campania (Regio I) (Italy)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0306. (A)abweichende Lesung, s. Kommentar
H. Solin, SupplIt 1 (Roma 1981) 39, Nr. 2. - AE.
Number 13:  HD001492 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Hadriano / Aug(usto) / p(atri) p(atriae)
Find spot:Minturno (Minturnae)
Italic region:Latium et Campania (Regio I) (Italy)
Chronological data:128 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0151.
P. Cavuoto, in: MGR 8 (Roma 1982) 505-506, Nr. 5; tav. 4,6. - AE 1982.
Number 14:  HD001530 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Brutian(a) / Soterichi / T(iti) Stat(ili) Max(imi) / act(oris)
Find spot:Roma (Roma) – S. Callisto, Katakombe
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:123 AD – 134 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0056.
U.M. Fasola, RAC 60, 1984, 38-39. - AE 1984.
Number 15:  HD001549 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Hadria/no Aug(usto)
Find spot:Ordona (Herdonia) – Macellum, bei, sekundär verwendet
Italic region:Apulia et Calabria (Regio II) (Italy)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0217.
J. Smeesters, Ordona 6, 1979, 140-141, Nr. 67; pl. 53,67. - AE.
Number 16:  HD001824 – open detailed view...    
Transcription:Col(oniae) Iuliae Aug(ustae) Dyrrachin(orum) / aq(uae) Hadrian(ae) / {C}(?) cur(atoribus) Tell(utio) Gaet(ulico) et Avidio Camurian(o)
Find spot:Durrës (Dyrrachium)
Province:Macedonia (Albania)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0811. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
F. Miraj - H. Myrto, Iliria 12, 1, 1982, 133-134, Nr. 1; fig. 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
H. Freis, ZPE 53, 1983, 117-118, Nr. 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
H. Freis, ZPE 58, 1985, 194; Taf. 14a u. b.
AE 1994, 1574. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Miraj, Iliria 21, 1/2, 1991, 250-251; fig. 2. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1994.

more images

Number 17:  HD001827 – open detailed view...    
Transcription:Aquae Ha[d]rian(ae) / col(oniae) Iul(iae) Aug(ustae) Dyrr(achinorum) / offic(inator) Eutychius PE(?) // Aquae Hadrian(ae) / col(oniae) Iul(iae) Aug(ustae) Dyrr(achinorum) / off[i]c(inator) Eutychius PE(?)
Find spot:Durrës (Dyrrachium)
Province:Macedonia (Albania)
Chronological data:117 AD – 138 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0812. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
F. Miraj - H. Myrto, Iliria 12, 1, 1982, 133-134, Nr. 2; fig. 2. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
H. Freis, ZPE 53, 1983, 118, Nr. 2. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
H. Freis, ZPE 58, 1985, 194; Taf. 14c. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1994, 1573. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Miraj, Iliria 21, 1/2, 1991, 250; fig. 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1994.

more images

Number 18:  HD001964 – open detailed view...    
Transcription:[Iovi? Optimo? Maximo? Turma?]sgad(a)e // Iulius Magnu[s] / |(centurio) leg(ionis) XII fulm(inatae)
Find spot:Har Qesari (Caesarea Maritima) – Dünen
Province:Iudaea (Israel)
Chronological data:132 AD – 135 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0911.
L.Y. Rahmani, RBi 85, 1978, 268-276; pl. 17-20; fig. 1 u. 2 (Zeichnungen). (C)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
B. Lifshitz, ANRW 2, 8 (Berlin - New York 1977) 502. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
B. Lifshitz, Latomus 21, 1962, 149, Nr. 1; pl. 4, 2; pl. 4, 1 (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
E. Puech, RBi 89, 1982, 210-221.
L.Y. Rahmani, RBi 88, 1981, 240-244; pl. 7; fig. 1 (Zeichnung). (C)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.

more images

Number 19:  HD001989 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Ex auctoritate / Imp(eratoris) Caesaris divi / Traiani Parthici f(ilii) / divi Nervae nepotis / Traiani Hadriani / Aug(usti) pontif(icis) max(imi) trib(unicia) / potest(ate) VIII imp(eratoris) IIII co(n)s(ulis) III / L(ucius) Messius Rusticus curator / alvei et riparum Tiberis et / [cloacar]um urbis r(ecto) r(igore) restituit / [sec]undum praecedentem / terminationem proximi cippi / ped(es) [---]
Find spot:Roma (Roma) – Portuense, Lungotevere di Pietra Papa
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:123 AD – 124 AD
Literature Hilfe:AE 1917/18, 0108. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
CIL 06, 40866.
F. Fornari, NSA 13, 1961, 318-320. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1917/18.
External images:

more images

Number 20:  HD002390 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratore) Caes(are) divi Traiani / Parthici fil(io) divi Nervae / nepote Traiano Hadriano / Aug(usto) pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(ule) III p(atre) p(atriae) / P(ublius) Metilius Secundus leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) / patronus coloniae dedicavit / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Osttor, sek. als Plattenbelag verwendet
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:121 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0873.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 103-108, Nr. 1; Foto. - AE.
External images:
     1 2 3 4       
Start new search
 
 
Canonical URICopyright, disclaimer, data privacy statementSuggestions / Questions / ProblemsImprint