HEIDELBERG ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES  
Epigraphic Database Heidelberg
   
The search for
Uri = https://www.wikidata.org/wiki/Q1433
resulted in 83 hits (alternative views:  ).
Start new search
     1 2 3 4 5      
Number 41:  HD030592 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[T(ito) Pomponio T(iti) f(ilio) Pob(lilia)? Proculo] / [Vitrasio Pollioni co(n)s(uli) II ami]/[co Aug]ustorum comiti [M(arci) Antonini] / [et Ver]i Augg(ustorum) expeditio[nis primae] [Germ]anicae item comiti M(arci) [Antonini] [et Co]mmodi Augg (i e Augustorum duorum) expediti[onis Germani]/[cae Sar]maticae bis donis mi[litaribus do]/[nato cor]onis muralibus II [vallaribus II] / [aureis II] clas[sicis II hastis puris VIII vexillis VIII] / [proco(n)s(uli) prov(inciae) Asiae leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)] / [Hispaniae citer(ioris) leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Moes(iae) inf(erioris)] / [pontif(ici) s]odali Antonini[ano Veriano cur(atori)] / [---]orum praetori qua[est(ori) imp(eratoris) IIIviro] / [monetal]i a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo) marito An[niae Fundaniae] / [Fausti]nae Imp(eratoris) Caesaris M(arci) [Antonini Aug(usti)] / [et div]ae Faustinae Piae pa[truelis adfini] / [domus] Aug(ustae) / [huic senatu]s auctoribus Im[p(eratore) M(arco) Antonino] / [et Im]p(eratore) Commodo Augg(ustis) Ge[rmanicis] / [Sarmat]icis statuas duas u[nam habitu] / [milita]ri in foro divi Trai[ani alte]/[ram hab]itu civili in prona[o aedis divi] / [Pii pon]endas censuit // [Invi]ct(-)(?) Caesar[- ---]
Find spot:Roma (Roma) – Il Gesú, Kirche
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:301 AD – 500 AD
Literature Hilfe:CIL 06, 41145; fig. α u. β.
CIL 06, 01540.
ILS 1112.
External images:

more images

Number 42:  HD030823 – open detailed view...    
Transcription:[I]mp(eratore) Caesare M(arco) Aurelio [An]tonin[o Aug(usto)] pontif(ice) / max(imo) [trib(unicia)] potest(ate) XVI co(n)s(ule) III et Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio / Vero Aug(usto) trib(unicia) p[ot]est(ate) II co(n)s(ule) II aedem Apollinis / pecunia pub(lica) facta Q(uinto) Voconio Saxa Fido proco(n)s(ule) / M(arcus) Ummidi[us] Annianus Quadratianus leg(atus) / [fec(it) idemque] dedicav[it]
Find spot:Bou Grara (Gigthis)
Province:Africa Proconsularis (Tunisia)
Chronological data:162 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 65, Nr. 80a.
CIL 08, 22691.
CIL 08, 11029.
Number 43:  HD030826 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aure]lio Antonin[o Aug(usto) pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XV?] co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) [et] / [Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Aurelio V]ero Aug(usto) pont[if(ici) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) II divi Ant]onini fili(i)s div[i Hadriani] / [nepotibus divi Traiani Parth(ici)] / pronepotibus [divi Nervae abnepotibus] Cocceius Severianus Honorin[us proco(n)s(ul)] / [de]dicavit
Find spot:Thagora
Province:Africa Proconsularis (Algeria)
Chronological data:162 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 66, Nr. 81a.
ILAlg 1, 1030.
Number 44:  HD030832 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratore) C[aes(are) M(arco)] Aurelio Antonino Aug(usto) p(atre) p(atriae) et Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Aurelio Vero Armeniaco Aug(usto) / Ser(vius) Co[rnelius Scipio Salvidienus] Orfitus proco(n)s(ul) cum Uttedio Marcello leg(ato) suo dedicavit / C(aius) Calpurnius Celsus curator muneris pub(lici) munerarius IIvir q(uin)q(uennalis) flamen perpetuus / arcum pecunia sua [solo publ]ico et fund[avit et] marmore solido fecit
Find spot:Ţarābulus (Tripoli) (Oea) – Ehrenbogen
Province:Africa Proconsularis (Libyan Arab Jamahiriya)
Chronological data:163 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 66, Nr. 82a.
IRT 232; Foto.
CIL 08, 00024.
CIL 08, 10999.

more images

Number 45:  HD030835 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratori) Caes[ari M(arco) Au]reli[o Antonino Aug(usto) Armeniaco Parthico maximo Medico pontifici maximo tribunicia potestate --- imp(eratori) --- co(n)s(uli) --- et] / Imp(eratori) Caesari L(ucio) [Aurelio Vero Aug(usto) Armeniaco Parthico maximo Medico tribunicia potestate --- imp(eratori) --- co(n)s(uli) --- divi Pii fili(i)s divi Hadriani] nepotib(us) / divi Traiani Pa[rthici pronepotibus divi Nervae abnepotibus ---] / M(anius) Acilius Glab[rio ---]
Find spot:Şabrātah (Sabratha) – Antoninus-Tempel
Province:Africa Proconsularis (Libyan Arab Jamahiriya)
Chronological data:166 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 67, Nr. 83a.
IRT 021; Foto.

more images

Number 46:  HD030838 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:L(ucio) Fulvio C(ai) f(ilio) Pom(ptina) [Rustico C(aio)] / Bruttio Praesenti Min[---] / [Val]erio Maximo Pompeio L(ucio) [---] / Valenti Cornelio Proculo [---] / Aquilio Veientoni co(n)s(uli) II pr[aef(ecto) urbi patri] / [C]r[i]spinae Aug(ustae) socero Imp(eratoris) [Commodi Aug(usti) sodali] / Hadrianali sodali Antonin[iano Veriano] / Marciano comiti Impp(eratorum) Ant[onini et Veri Augg(ustorum)] / expeditionis Sarmaticae p[raetori cand(idato) quaes]/tori Aug(usti) tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) III Gallic[ae adlect(o) inter patric(ios)] / ab Imp(eratore) divo Antonino Aug(usto) Pio [---] / [------
Find spot:Buccino (Volcei)
Italic region:Bruttium et Lucania (Regio III) (Italy)
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 68, Nr. 84a.
CIL 10, 00408.
Number 47:  HD030841 – open detailed view...    
Transcription:L(ucio) Octavio Cornelio P(ubli) f(ilio) Salvio Iuliano / Aemiliano Xviro quaestori Imp(eratoris) / Hadriani cui divos(!) Hadrianus soli / salarium quaesturae duplicavit / propter insignem doctrinam trib(uno) pl(ebis) / pr(aetori) praef(ecto) aerar(ii) Saturni item mil(itaris) co(n)s(uli) / pontif(ici) sodali Hadrianali sodali / Antoniniano curatori aedium / sacrarum legato Imp(eratoris) Antonini / Aug(usti) Pii Germaniae inferioris lega/to Imp(eratoris) Antonini Aug(usti) et Veri Aug(usti) / Hispaniae citerioris proco(n)s(uli) / provinciae Africae patrono / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)
Find spot:Souh-el-Abiod (Pupput)
Province:Africa Proconsularis (Tunisia)
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 68, Nr. 85a.
CIL 08, 24094.
ILS 8973.
Number 48:  HD031333 – open detailed view...    
Transcription:Imperator C[aes(ar) M(arcus) Aurelius Anto]ninus Aug(ustus) [pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) X]V co(n)s(ul) III et / Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aureli[us Verus Aug(ustus) trib(unicia) pot]est(ate) co(n)s(ul) II divi A[ntonini filii divi Hadriani nepotes divi] Traiani Parthic(i) / pronepotes divi N[ervae adnepotes --- fecerunt p]er leg(ionem) [[III]] Aug(ustam) d[edicante D(ecimo) Fonteio Frontiniano L(ucio) Stertinio Rufino leg(ato) Augg(ustorum) p]r(o) pr(aetore) co(n)s(ule) design(ato)
Find spot:Aïn Zana (Diana Veteranorum)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:162 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 153, Nr. 33k.
CIL 08, 04590.
Number 49:  HD031342 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco)] Aurelio Antonino [Augusto patri patriae et] / [Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio)] Aurelio Vero Augus[to patri patriae] / [res pu]blica Verecunde[nsium dedic]ante / [D(ecimo) Fonteio Fr]ontiniano lega[to Aug(usti) pr(o) pr(aetore) co(n)s(ule)] designato
Find spot:Marconna (Verecunda)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:162 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 154, Nr. 33n.
CIL 08, 18510.
Number 50:  HD031378 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) [Aurelio Anto]ni[no Aug(usto) Arme]n[iaco pontifici maximo imp(eratori) III c]o(n)s(uli) III [trib(unicia) pot(estate) XVIII] / Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) [Aurelio Vero A]ug(usto) Arme[niac]o po[nt(ifici) imp(eratori) III co(n)s(uli) II trib(unicia) pot(estate) IIII divi] Anton[ini Pii fili(i)s] / divi Hadri[ani nepot(ibus) divi] Traiani Pa[rt]hici [pronepot(ibus) divi Nervae adnepo]tibus [dedicante] / C(aio) Maesio P[icatiano leg(ato) A]ugustor(um) pro pr[aetore --- patrono muni]cipi d(ecreto) [d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Aïn Zana (Diana Veteranorum)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:164 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 155, Nr. 34c.
CIL 08, 04591.
Number 51:  HD031381 – open detailed view...    
Transcription:Im[p(eratori) Ca]es(ari) M(arco) Aur[elio Antonino Aug(usto) Armeniaco pont(ifici) max(imo)] tr(ibunicia) p[o]test(ate) XVII[II imp(eratori) II]I [co(n)s(uli) III et] / Imp(eratori) [Ca]es(ari) L(ucio) Aur[elio Vero Aug(usto) Armeniaco tr]ib(unicia) pot(estate) [V imp(eratori)] III co(n)s(uli) II divi Pii fi[liis] / divi [H]adriani [nepotibus divi Traiani pronepotibu]s divi N[er]vae abnepotibus / ded[ic]ante C(aio) [Maesio Picatiano leg(ato) Augustor(um) p]ro pr(aetore) p[atron]o muni[ci]pi d(ecreto) [d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Aïn Zana (Diana Veteranorum)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:165 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 155, Nr. 34d.
CIL 08, 04592.
Number 52:  HD031393 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes]ari M(arco) Aure[lio Anto]nino Aug(usto) Armen/[iac(o) p]ont(ifici) max(imo) tri[b(unicia) pot(estate) XX imp(eratori) II]I co(n)s(uli) III et / [Imp(eratori) Cae]s(ari) L(ucio) Aurelio V[ero Aug(usto) Ar]meniac(o) Part(hico) ma[x(imo)] / [ponti]f(ici) maxim(o) tri[b(unicia) pot(estate) VI imp(eratori) III] co(n)s(uli) II pro[co(n)s(uli) ---]/[---]ficientissim[is] prin[cipibus ---]/[--- P(ublio) Cae]lio Optat[o leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) ---]/[---] coloni [---]
Find spot:Menaa (Tfilzi?)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:166 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 156, Nr. 35c.
CIL 08, 17958.
Number 53:  HD031396 – open detailed view...    
Transcription:[In honorem domus A]ug(ustae) Iovi Opt[imo Max]imo Iun[oni ---] / [Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino Au]g(usto) Armeniaco Parthico [maximo Medico] pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pote[st(ate) XX imp(eratori) IIII co(n)s(uli) III] / [et Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Aurelio Vero Aug(usto) A]rmeniaco Parthic[o maximo Medic]o trib(unicia) potes(tate) VI im[p(eratori) IIII co(n)s(uli) II] / [---]us Venustus leg(atus) [Aug(usti) pr(o) pr(aetore) co(n)s(ul) desi]gnatus dedica[vit]
Find spot:Marconna (Verecunda)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:166 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 156, Nr. 36.
CIL 08, 04195.
Number 54:  HD031399 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio / Antonino Aug(usto) Armeniaco / Parthico max(imo) Medico pont(ifici) / max(imo) trib(unicia) pot(estate) XXI imp(eratori) V co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) et / Imp(eratori) C[ae]s(ari) L(ucio) Aurelio Vero Aug(usto) / Armeniaco Parthico max(imo) / Medico pontifici maximo / trib(unicia) pot(estate) VII imp(eratori) [V] co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / divi Antonini fili divi Hadriani nep(oti) divi Traiani Parthici pronep(oti) [divi N]ervae abnep(oti) / [[[M(arcus) Lucceius Torquatus Bassianus legatus Augustorum pro praetore ---]]] dedicavi[t]
Find spot:Marconna (Verecunda)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:167 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 156-157, Nr. 37b.
CIL 08, 04208.
CIL 08, 18498.
Number 55:  HD031402 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aur(elio) Antonino Aug(usto) Armeniaco] Parthico max(imo) M[edico] / po[nt(ifice) max(imo) imp(eratore) V tribuniciae potesta]tis XXI consule III [p(atre) p(atriae) et] / Imp(eratore) C[aes(are) L(ucio) Aur(elio) Vero Arm(eniaco) Parth(ico) max(imo) Me]d(ico) Aug(usto) pon(tifice) max(imo) imp(eratore) V [tr(ibuniciae) p(otestatis) VII] / co(n)s(ule) [III p(atre) p(atriae) divi Antonini fili(i)s divi H]adriani nepotibu[s divi] / Tra[iani Parth(ici) pronepotibus divi Nervae] abnepotibus statuas [-]T AE[-] / [[[M(arcus) Lucceius Torquatus Bassianus leg(atus) Augustorum pr(o) pr(aetore) pat(ronus) col(oniae) ded(icavit)]]] d(ecreto) [d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:167 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 157, Nr. 37c.
CIL 08, 17866.
External images:
Number 56:  HD031405 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caesare M(arco) Aureli]o Antonino Armeniaco Parthico maximo Medico Augusto / [pontifice maximo i]mp(eratore) V tribuniciae potestatis XXI co(n)s(ule) III patre patriae et / [Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio] Vero Armeniaco Parth(ico) max(imo) Medico Augusto pontifice maximo imp(eratore) V / [trib(uniciae) pot(estatis) VI]I proco(n)s(ule) patr(e) patri(ae) divi Antonini Pii fili(i)s divi Hadriani nepotibus / [divi Traiani Parthi]ci pronepotibus divi Nervae abnepotibus thermas ampliatas / [[M(arcus) Lucceius Torquatus Bassianus leg(atus)]] Aug(gustorum?) [[pro praetore patronus coloniae dedicavit]] d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)
Find spot:Timgad (Thamugadi)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:167 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 157, Nr. 37d.
Number 57:  HD031408 – open detailed view...    
Transcription:[Imperat]oribus Caes(aribus) M(arco) Aurelio Antonino Aug(usto) pontif(ice) max(imo) imp(eratore) V trib(uniciae) potestatis XXII co(n)s(ule) [III] / [et L(ucio) Aure]lio Vero Aug(usto) pontif(ice) max(imo) imp(eratore) V trib(uniciae) potestatis VIII proco(n)s(ule) patrib(us) patriae Armenia[cis] / [Parthicis] max(imis) Medicis divi Antonini fili(i)s divi Hadriani n[epo(tibus) d]ivi Traian(i) Part(hici) pronepo(tibus) divi Ne[r]vae abne/[po(tibus) [[M(arcus) Lucceius Tor]q[uatus Bassianus leg(atus)]] Augustorum [[pr(o) pr(aetore) pat(ronus) col(oniae) ded(icavit)]]] decreto decurionum
Find spot:Timgad (Thamugadi)
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:168 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 157, Nr. 37e.
Number 58:  HD031411 – open detailed view...    
Transcription:Im[pera]tor[ibus Ca]es(aribus) [M(arco) Aur]el[io Ant]on[i]no Augus[to] pon[t(ifici) max(imo) imp(eratori) V] trib(unicia) [po]testate XXII [c]o(n)s(uli) I[I]I [et L(ucio) Aur]eli[o V]er[o] Au[gusto] ponti[f(ici) max(imo) imp(eratori) V t]rib(unicia) [potestate VIII proco(n)s(uli)] / p[atrib]us [patriae Armen]ia[cis Med]icis Pa[r]thi[c]is ma[x]imis [divi] Ant[o]nini Pii fili(i)s [divi H]adria[ni nepo]t[ibus divi] Traian[i] Part(hicis) [pronepotib]us d[ivi Ne]rv[a]e abnepotibus / [M(arcus) Lucceius Torquatus Bassianus legatus Augustorum pro praetore patronus coloniae theatrum cum? porticis? dedicavit decreto de]curionum [p]ecunia [p]ublica
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Theater
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:168 AD
Literature Hilfe:B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 157, Nr. 37f.
CIL 08, 17867.
Number 59:  HD032534 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:L(ucio) Iulio Veh[il]io Ga[llo?] / Iuliano pra[ef(ecto)] pr(aetorio) praef(ecto) / ann(onae) a rationib(us) praef(ecto) c[lassis p]raet(oriae) Misenat(ium) pra[ef(ecto)] / classis praet(oriae) Raven[nat(ium) proc(uratori)] Aug(usti) et praep(osito) vexil[la]/tion(ibus?) tempore belli [Germ(anici) II pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) / Lusit[aniae] et Vetto[niae proc(uratori) A]ug(usti) et praeposi[t(o)] / vexillationis per [Orientem?] proc(uratori) Aug(usti) / et praef(ecto) classis Po[nti]ca[e proc(uratori) Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis per Achaiam et Macedoniam / et in Hispanias adversus Castabocas et / Mauros rebelles praeposito vexillatio/nibus tempore belli Germanici et Sarmat(ici) / praef(ecto) alae Tampianae praef(ecto) alae Her/culanae trib(uno) cohort(is) primae Ulpiae Pan/noniorum praef(ecto) cohort(is) tertiae August(ae) / Thracum donis militaribus donato ab Impe/[ra]t[o]ribus Antonino et Vero ob victoriam / [belli Parthi]ci item ab Antonino et / [Commodo Augg(ustis) ob vi]ctor(iam) belli Germ[a]nic(i) / [secundi ---] / [------
Find spot:Roma (Roma) – piazza dell'Emporio, bei?
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:188 AD
Literature Hilfe:CIL 06, 41271; Foto.
CIL 06, 31856.
ILS 1327.
PIR (2. Aufl.) I 615
External images:

more images

Number 60:  HD033597 – open detailed view...    
Transcription:Imp(erator) Caesa[r] / M(arcus) Aureliu[s] / Antoninu[s] / Aug(ustus) Armeni(a)/cus et Imp(erator) Caes(ar) / L(ucius) Aurelius Verus / Aug(ustus) Armeni(a)cus / viam / corruptam/ refici / iusserunt
Find spot:Pátrai (Colonia Augusta Aroe Patrae)
Province:Achaia (Greece)
Chronological data:164 AD – 166 AD
Literature Hilfe:AE 1899, 0015.
H. von Prott, MDAI(A)abweichende Lesung, s. Kommentar 23, 1898, 359. - AE 1899.
CIL 03, 14203, 26. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
A.D. Rizakis, Achaïe II. La cité de Patras: épigraphie et histoire (Athènes 1998) 108-109, Nr. 28; pl. 6, 28.
     1 2 3 4 5       
Start new search
 
 
Canonical URICopyright, disclaimer, data privacy statementSuggestions / Questions / ProblemsImprint