HEIDELBERG ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES  
Epigraphic Database Heidelberg
   
The search for
Uri = https://www.wikidata.org/wiki/Q1429
resulted in 278 hits (alternative views:  ).
Start new search
     1 2 3 4      
Number 1:  HD000021 – open detailed view...    
Transcription:M(arco) Messio M(arci) f(ilio) / Gal(eria) Rusticiano / Aemilio Lepido Iulio / Celso Balbino Arrio / Proculo trib(uno) pleb(is) desig(nato) / q(uaestori) Imp(eratoris) Caesaris Titi Aelii / Hadriani Antonini Aug(usti) / Pii p(atris) p(atriae) trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XV Apol/linar(is) et leg(ionis) III Gallicae / praef(ecto) urbis feriar(um) Latinar(um) / co(n)s(ulatu) Aemili Papi patris / Burbulei Ligariani soceri / Xviro stlitibus iudicandis / res publica Siarensium / Aemilius Papus pater hono/re usus sua pecunia / posuit
Find spot:Los Palacios y Villafranca (Siarum, bei) – El Trobal
Province:Baetica (Spain)
Chronological data:143 AD – 145 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0517. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
J. González - A. Caballos Rufino, ZPE 52, 1983, 157-160; Taf. 5a. (A)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE.
Number 2:  HD000102 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani] / [Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos)] T(itus) Ae[lius] / [Hadrianus Antonin]us Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus) / [tr(ibunicia) pot(estate) VIIII imp(erator) II] co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in alis ---] et coh(ortibus) VIII et su[nt] / [in Britannia sub Papirio Aeliano? quinque et viginti] / [stipend(iis) emerit(is) dimis(sis) honest(a) mission(e)] / [quor(um) nomin(a) subscript(a) sunt civit(atem) Roman(am)] // [qui eor(um)] non ha[ber(ent) dedit et conub(ium) cum] / [uxor(ibus)] quas tun[c habuis(sent) cum est civit(as)] / [is d]ata aut cum [is quas postea duxis(sent)] / [du]mtaxat sing[ulis ---] / [Sex(to)] Eruc[io Claro II] / [Cn(aeo)] Claud[io Severo Arabiano co(n)s(ulibus)] / [co]h(ortis) I Tun[gror(um)? M(miliariae) cui prae(e)st] / [---] Paterniu[s ---] / [ex ---] / [---]MANDIO[---] / [desc]ript(um) et [recognit(um) ex tabul(a) aer]/[ea q]uae fi[xa est Romae in muro] / [post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam]
Find spot:Chesterholm (Vindolanda) – Kastell
Province:Britannia (United Kingdom)
Chronological data:146 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0639. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
M.W.C. Hassall - R.S.O. Tomlin, Britannia 14, 1983, 347-348, Nr. 40. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
RMD 097; pl. 4a-c. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
PIR (2. Aufl.) C 1027
AE 1985, 0640.
M.M. Roxan, The Roman Fort of Vindolanda at Chesterholm, Northumberland (Chesterholm 1980) 93-102. - AE 1985.
PIR (2. Aufl.) E 96
RIB 2401, 9.
Number 3:  HD000408 – open detailed view...    
Transcription:Imp(eratori) T(ito) Aelio Antonino Caes(ari) Aug(usto) templ(um) Miner(vae) Aug(ustae) sac(ravit) / Apisa minus ex arca publ{l}ica fecerunt sufetes Macer et Baliato
Find spot:Hr. Tarf Ech-Chena (Apisa Minus) – Minervatempel
Province:Africa Proconsularis (Tunisia)
Chronological data:138 AD – 161 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0931. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
N. Ferchiou - A. Beschaouch, Africa 7/8, 1982, 161-177; Fotos u. Zeichnung. - AE 1982.
Number 4:  HD000538 – open detailed view...    
Transcription:Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) d[ivi Traiani] / Parthic(i) nep(os) divi Nervae [pronep(os)] / T(itus) Aelius Hadrianus Antoni[nus Aug(ustus) Pi]/us pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XIX imp(erator) [II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / equitibus et peditibus qui m[il(itaverunt) in alis V] / quae appellant[ur I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium) R(omanorum)] / et I praetor(ia) c(ivium) R(omanorum) et I Fl(avia) Aug(usta) [Brit(annica) M(miliaria)] / et I Aug(usta) Itur(aeor)um et coh(ortibus) XIII I Al[p(inorum) eq(uitata)] / et III Batavor(um) et I Thr(acum) Germ(anica) et I [Alp(inorum) ped(itata)] / [et] I Noric(orum) et III Lusit(anorum) et II Ast(urum) et [Call(aecorum)] / [et] VII Breuc(orum) et I Lusit(anorum) et II Aug(usta) Th[rac(um)] / [et I] Montan(orum) et I Camp(anorum) vol(untariorum) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) / [et s]unt in Pannonia inferior(e) sub / [Ial]lio Basso leg(ato) quinq(ue) et viginti / [ite]m classic(is) sex et vigint(i) stipend(iis) / [e]merit(is) dimis[s(is)] honest(a) missio[ne] / [q]uorum nomin(a) [su]bscrip[t(a) su]nt / [ci]vitatem Roma[nam] q[ui eo]rum / [n]on haber(ent) de[dit et conub(ium) c]um u[xo]/[r]ibus quas t[unc habuiss(ent) cum] es[t ci]/[vi]tas is da[t(a) aut cum is quas postea duxiss(ent)] / [d]umtaxat singulis a(nte) d(iem) VI Id(us) [Feb(ruarias)] / M(arco) Civica Barbaro M(arco) Metilio Regulo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thrac(um) Germ(anicae) cui prae(e)st / [C(aius)] Turpilius Verecundus / ex pedite / Culso Atedumi fil(io) Eravisco / et Vervedae Tessimari fil(iae) uxo(ri) eiu(s) Era(viscae) / descript(um) et recognit(um) ex tabul[a ae]r(ea) / quae fixa est Ro[mae i]n mur(o) p[os]t / templ(um) divi Aug(usti) [ad] Minerv[am] // Imp(erator) Caes(ar) d[ivi Hadrian(i) f(ilius) divi Traiani] / Parthic(i) n[epos divi Nervae p]ron(epos) T(itus) Aelius / Hadrianus A[nton]inus Aug(ustus) Pius p[ont(ifex)] / max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XVIIII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII [p(ater) p(atriae)] / equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V quae app(ellantur) / I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I [pr]aet(oria) c(ivium) R(omanorum) et I [Fl(avia) Aug(usta)] / Brit(annica) M(miliaria) et I Aug(usta) Itur(aeorum) et coh(ortibus) [X]III I Alp(inorum) eq(uitata) / et III Batav(orum) et I Thr(acum) Ger(manica) et I [Al]p(inorum) ped(itata) et I / Noric(orum) et III Lusit(anorum) [et II Ast(urum) et Call(aecorum) et] VII Breuc(orum) / et I Lusit(anorum) et II Aug(usta) Th[r(acum) et I Mont(anorum)] et I Camp(anorum) / vol(untariorum) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et sunt in [Pan]nonia inf(eriore) / sub Iallio Basso leg(ato) XXV i[tem] class(icis) XXVI stip(endiis) / emer(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) qu[or(um) n]om(ina) subscrip(ta) / [sunt c]ivit(atem) Rom(anam) qui eo[r(um) non] hab(erent) dedit / [et con]ub(ium) cum uxor(ibus) qua[s t]unc hab(uissent) / [cum est civit(as) is] dat(a) aut cum [is q]uas post(ea) / [dux(issent) dumtaxat] singuli[s] // a(nte) d(iem) VI Id(us) F[eb(ruarias)] / [M(arco) Civica] Barbaro et Regu[lo co(n)s(ulibus)] / [co]h(ortis) I Thr(acum) Ger(manicae) c[ui] prae(e)st / C(aius) Turpiliu[s] / V[er]ecundus / ex pedit[e] / Culso Atedumi f(ilio) Era(visco) / et Vervedae Tessimari fil(iae) ux[o(ri)] eiu(s) Can[ac(---)] / d[escript(um)] et recognit(um) ex tab(ula) ae[r(ea)] / [quae fi]x(a) est Rom(ae) in mu[ro p]ost / t[empl(um)] divi Aug(usti) ad M[in]ervam // M(arci) S[ervili Getae] / L(uci) P[ulli Chresimi] / M(arci) Sentili [Iasi] / Ti(beri) Iu[li Felicis] / [C(ai) B]elli [Urbani] / [C(ai) Pomp]oni [St]atia[ni] / [P(ubli) Ocili Pri]s[ci]
Find spot:Dunakömlőd (Lussonium) – Lager, bei
Province:Pannonia inferior (Hungary)
Chronological data:8. February 157 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0784. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Z. Visy, SzekBalAdMuz 10/11, 1979/80, 60-62, Nr. 2A; Abb. 4-9; Abb. 10-13 (Zeichnungen). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
RMD 103; Zeichnung.
PIR (2. Aufl.) C 602
PIR (2. Aufl.) M 540
Number 5:  HD000697 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) di]vi Traiani / [Parthic(i) nep(os) divi Nervae pro]nepos / [T(itus) Aelius Hadrianus Antoni]nus Aug(ustus) Pi/[us pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) --- imp(erator) II] co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [equitib(us) et peditib(us) qui mili]t(averunt) in al(is) V / [quae appel(lantur) I Fl(avia) Aug(usta) Brita]nnic(a) M(miliaria) et / [I c(ivium) R(omanorum) et I praet(oria) c(ivium) R(omanorum) et I Thr]ac(um) sagit(tariorum) / [et I Aug(usta) Itur(aeorum) sagit(tariorum) et coh(ortibus)] XIII I Al(pinorum) / [------ // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra]iani Par/[thic(i) nepos divi Nervae pron]epos / [T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus] Aug(ustus) Pius / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) --- imp(erator) II c]o(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V q]uae appell(antur) / [------
Find spot:Tajó – Gut, staatlich
Province:Barbaricum (Hungary)
Chronological data:154 AD – 161 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0788. (C)abweichende Lesung, s. Kommentar
Z. Visy, SzekBalAdMuz 10/11, 1979/80, 65-68, Nr. 3; Abb. 26; Abb. 27 (Zeichnung). (C)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
RMD 110; Zeichnung.
Number 6:  HD000700 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani] / [Parth(ici) n(epos) divi Nervae pronep(os) T(itus) Aelius Ha]/[drianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex)] / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) --- imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)] / [equit(ibus) et pedit(ibus) q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) V] / [quae app(ellantur) I Fl(avia) Britan(nica) M(miliaria) c(ivium) R(omanorum) e]t I Thr(acum) v[et(erana) sag(ittariorum)] / [et I Aug(usta) Itur(aeorum) sagit(tariorum) et I] c(ivium) R(omanorum) et I Britt(onum) c(ivium) R(omanorum) / [et coh(ortibus) XIII I Nor(icorum) et III] Lusit(anorum) et II Ast(urum) / [et Call(aecorum) et VII Breuc(orum) et I] Lusit(anorum) et II Aug(usta) / [Thr(acum) et I Mont(anorum) et I Cam]p(anorum) vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et I Th(racum) / [c(ivium) R(omanorum) et I Alp(inorum) eq(uitata) et III] Batav(orum) et I Threq(um)(!) / [Germ(anica) et I Alp(inorum) ped(itata) et] sunt in Pann(onia) / [inf(eriore) sub Geminio Ca]pelliano leg(ato) / XXV [pl]urib(us)ve stip(endiis) emerit(is) / [dim(issis) hon(esta) miss]ion(e) quor(um) / [nomin(a) subscript(a) sunt c]ivitat(em) Roman(am) / [qui eor(um) non habe]r(ent) dedit et co/[nub(ium) cum uxor(ibus) quas t]unc habuiss(ent) / [cum est civit(as) is dat(a) aut c]um is quas / [post(ea) duxis(sent) dumtax(at) si]ngulis / [a(nte) d(iem) VI K(alendas) Ian(uarias) Q(uinto) Pompo]nio Musa / [L(ucio) Cassio Iuve]nale co(n)s(ulibus) / [---] cui praeest / [---] Miles / [---] f(ilio) B[---] / [descript(um) et recognit(um) ex tabu(la) aer(ea) quae fixa est Rom(ae)] / [in mur(o) post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam] // ------ sub Geminio] / [Capel]liano leg(ato) XXV [pl]urib(us)[ve stip(endiis)] / [emer(itis)] hon(esta) mis(sione) quor(um) nomin(a) s[ubscript(a)] / [s]unt civitat(em) Roman(am) qui eor(um) non hab[e]r(ent) [dedit et] / [conu]b(ium) cum uxor(ibus) quas tunc habuiss(ent) [cum est civit(as)] / [i]s dat(a) aut cum is quas pos[t(ea)] / [duxis(sent)] dumtax(at) singulis / [------
Find spot:Adony (Vetus Salina)
Province:Pannonia inferior (Hungary)
Chronological data:27. December 159 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0787b.
Z. Visy, SzekBalAdMuz 10/11, 1979/80, 71-75, Nr. 5; Abb. 34 u. 35. - AE 1983.
AE 1997, 1277.
B. Lőrincz, ACD 33, 1997, 241-247; Abb. 1. - AE 1997.
CIL 16, 00113. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 7:  HD000703 – open detailed view...    
Transcription:------] / [XXV plu]rib(us)ve stip(endiis) em[er(itis) dim(issis) ho]/nest(a) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscript(a) / sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non / haber(ent) ded(it) et conub(ium) cum uxorib(us) / quas tunc habuis(sent) cum est civit(as) is / dat(a) aut cum is quas post(ea) duxis(sent) du/mtaxat singulis a(nte) d(iem) VI K(alendas) Ian(uarias) / Q(uinto) Pomponio Musa L(ucio) Cassio Iuvenale co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Alpinor(um) equit(atae) cui prae(e)st / Titius Modestus / ex equite / Ulpio Bitumari f(ilio) Biuasconi Eravisc(o) / descript(um) et recognit(um) ex tabu(la) aer(ea) / quae fixa est Rom(ae) in mur(o) post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadria]ni f(ilius) divi Traiani / [Par(thici) nep(os) divi Nervae p]ronep(os) T(itus) Aelius Ha/[drianus Antoninu]s Aug(ustus) Pius pont(ifex) / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) XXII i]mp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [equitibus et ped]it(ibus) q(ui) n(ilitaverunt)(!) in al(is) V quae app(ellantur) / [I Fl(avia) Britan(nica) M(miliaria) c(ivium) R(omanorum) et] I Thr(acum) vet(erana) sagit(tariorum) et I Aug(usta) / [Itur(aeorum) sagit(tariorum) et I c(ivium) R(omanorum) et] I Brit(tonum) c(ivium) R(omanorum) et coh(ortibus) XIII / [I Nor(icorum) et III Lusit(anorum) et] II Ast(urum) et Call(aecorum) et VII / [Breuc(orum) et II Aug(usta) Thr(acum) et] I Lusit(anorum) et I Mont(anorum) et I / [Camp(anorum) vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et I Thr(acum) c(ivium)] Ro(manorum) et I Alp(inorum) equat(ata)(!) et / [III Batavor(um) et I Th]r(acum) Germ(anica) et I Alp(inorum) ped(itata) / [et sunt in Pann(onia) inf(eriore) s]ub Geminn(io)(!) <C>apellia/[noIAPELLIA leg(ato) XXV plurib(us)ve sti]p(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) / [quor(um) nomin(a) subscri]p(ta) sunt civi(tatem) Rom(anam) / [------
Find spot:Alsószentiván (Aquincum, bei)
Province:Pannonia inferior (Hungary)
Chronological data:27. December 159 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0787a.
Z. Visy, SzekBalAdMuz 10/11, 1979/80, 71-75, Nr. 5; Abb. 30 u. 31; Abb. 32 u. 33 (Zeichnung). - AE 1983.
CIL 16, 00112. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 8:  HD000709 – open detailed view...    
Transcription:Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traia/ni Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pi/us pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XIX imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / equitib(us) et peditib(us) qui mil(itaverunt) in alis V / quae appe<l>lanturAPPETLANTUR I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I <c>(ivium)T R(omanorum) / et I praetor(ia) c(ivium) R(omanorum) et I Fl(avia) Aug(usta) Breti(!) M(miliaria) / et I Aug(usta) Itur(aeor)um et coh(ortibus) XIII I Alp(inorum) eq(uitata) / et III Batav(orum) et I Thr(acum) Ger(manica) et I Alp(inorum) ped(itata) / et I Noric(orum) et III Lusit(anorum) et II Ast(urum) et Call(aecorum) / et VII Breuc(orum) et I Lusit(anorum) et II Aug(usta) Thr(acum) / et I Mont(anorum) et I C<am>p(anorum)CMAP vol(untariorum) et I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) / et sunt in Pannonia inferior(e) sub / Iallio Basso leg(ato) quinq(ue) et vigint(i) / item classic(is) sex et vigint(i) stipend(iis) / emerit(is) dimissi(s) <h>onest(a)CONEST miss<i>oneMISSTONE / quor(um) nomin(a) subscrept(a)(!) sunt civit(atem) / Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) dedit / et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc ha/buiss(ent) tum(!) est civitas is <d>at(a)OAT <a>utMUT cum / is quas postea duxiss(ent) dumtaxat / singulis a(nte) d(iem) VI Id(us) Feb(ruarias) / M(arco) Civica Barbaro M(arco) Metilio Regulo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thr(acum) Germ(anicae) cui prae(e)st / C(aius) Turpilius Verecundus / ex pedite / Monno Tessimari f(ilio) Erav(isco) / et Niciae Tricani fil(iae) uxo(ri) eiu(s) Canac(---)(?) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea) / quae fixa est Romae in mur(o) post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadrian(i) f(ilius) divi Traiani / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius / Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pant(ifex)(!) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XIX imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V quae ap(pellantur) / I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I praet(oria) [c(ivium)] R(omanorum) et I F[l(avia]) Aug(usta) / Brit(annica) M(miliaria) et I Aug(usta) Itur(aeorum) et coh(ortibus) XIII I Alp(inorum) [eq(uitata)] / et III Bat(avorum) et I Thr(acum) Ger(manica) et I Alp(inorum) ped(itata) et I [Nor(icorum)] / et III Lusit(anorum) et II Ast(urum) et Call(aecorum) et VII Breuc(orum) et I Lu(sitanorum) / et II Aug(usta) Thr(acum) et I Mont(anorum) et I Camp(anorum) vol(untariorum) et I T(h)r(acum) c(ivium) R(omanorum) / et sunt in Pannonia infer(iore) sub Iallio Bas/so leg(ato) XXV item class(icis) XXVI stip(endiis) emer/it(is) dimiss(is) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) sub/script(a) sunt civit(atem) Rom(anam) qui eor(um) non hab(erent) / dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc / hab(uissent) tum est civit(as) is dat(a) aut cum is quas / post(ea) dux(issent) dumtax(at) singulis // Coh(ortis) I Thr(acum) Germ(anicae) cui prae(e)st / C(aius) Turpilius Verecundus / ex pedite / Monno Tessimari f(ilio) Erav(isco) / et Niciae Tricani fil(iae) ux(ori) eiu(s) Canac(---)(?) // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / [T]i(beri) Iuli Felicis / C(ai) Belli Urbani / C(ai) Pomponi Statiani / P(ubli) Ocili Prisci
Find spot:Dunakömlőd (Lussonium) – Lager, bei
Province:Pannonia inferior (Hungary)
Chronological data:8. February 157 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0785. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Z. Visy, SzekBalAdMuz 10/11, 1979/80, 62-65, Nr. 2B; Abb. 14-20; Abb. 21-25 (Zeichnungen). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
RMD 102; pl. 6a-f.
PIR (2. Aufl.) C 602
PIR (2. Aufl.) M 540
Number 9:  HD000851 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:------] / [procura]tori Imper[atorum] Antonini et Veri / [Augusto]r(um) provinciae Galatiae item procur[atori] / [ad dilect(um)] in Mauretania Caesariensi misso ab / [divo Anto]nino Aug(usto) Pio p(atre) p(atriae) praef(ecto) alae Thracum tribuno / [coh(ortis) I mili]ariae Brittonum praef(ecto) coh(ortis) equitatae / [---]norum [---] curatori q(uin)q(uennali) summo magistro / [Septaquis? ---] / [------] / [---]T decurion[es? vi]ritim ae[r]e conlato
Find spot:L'Aquila (Amiternum) – S. Vittorino, Amphitheater
Italic region:Samnium (Regio IV) (Italy)
Chronological data:161 AD – 169 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0325.
S. Segenni, Epigraphica 42, 1980, 65-76, Nr. 1; fig. 1. - AE 1983.
J. Spaul, Cohors². The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the imperial Roman army (Oxford 2000) 195-197.
External images:
Number 10:  HD001223 – open detailed view...    
Transcription:[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [pro salute] / Im[p(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli] / An[ton]ini Aug(usti) [Pii] / et M(arci) [A]urel(i) Ca[es(aris)] / c(ives) R(omani) cons(istentes) Ca[rn(unti)] / intra leug(am) / C(aius) Pompon(ius) Saturn[i]n[us] / C(aius) S[at]urnin(ius) Candi[dus?] / P(ublius) [---]I Vale[---] / [-] An[n(ius)? Pl]acidus / [mag]istri mont[i]s / [Qui]ntillo et [Prisco c]o(n)s(ulibus)
Find spot:Bad Deutsch-Altenburg (Carnuntum) – Pfaffenberg, Tempelbezirk
Province:Pannonia superior (Austria)
Chronological data:11. June 159 AD
Literature Hilfe:AE 2000, 1186.
AE 1995, 1263. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1991, 1309. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1982, 0778. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
PIR (2. Aufl.) P 473
PIR (2. Aufl.) S 880
P. Kovács, in: HPS 6 (Debrecen 2000) 39-56. - AE 2000.
I. Piso, in: R. Frei-Stolba - M.A. Speidel (Hrsg.), Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift für Hans Lieb (Basel 1995) 341-346. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1995.
I. Piso, Tyche 6, 1991, 131-134, Nr. 1; Abb. 2 (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1991.
D. Knibbe, MittGesCarnuntum 3, 1982, 6-8, Nr. 2; Abb. 2 (Zeichnung). - AE 1982.
I. Piso, Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg/Carnuntum 1. Die Inschriften (Wien 2003) 21-22, Nr. 6 (Foto u. Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
External images:
Number 11:  HD001468 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari)] / [T(ito) Aelio] / [Hadriano] / [Ant]onin[o] / [Au]g(usto) Pio pont(ifici) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XIIII co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) / corpus / urinatorum / Ostiensium / s(ua) p(ecunia) p(osuit)
Find spot:Roma, Ostia (Ostia) – Ostia antica, Torboacciana
Italic region:Latium et Campania (Regio I) (Italy)
Chronological data:150 AD – 151 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0131. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
A. Pellegrino, in: MGR 8 (Roma 1982) 317-325; tav. 1; tav. 2 (Zeichnung). - AE 1982.
Number 12:  HD001576 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:Germanos Maurosque domas sub Marte Britannos / Antonine tua diceris arte Pius
Find spot:Roma (Roma) – Haus des Franciscus Porcarius
Italic region:Roma (Italy)
Chronological data:138 AD – 161 AD
Literature Hilfe:AE 1982, 0045. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
A. Mazzarino, Helikon 20/21, 1980/81, 351-354. - AE 1982.
CIL 06, 01208. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
CLE 0881. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
AE 1952, 0160.
S. Timpanaro Jr., PP 6, 1951, 130-132, Nr. 2. - AE 1952.
P. Cugusi, Per un nuovo corpus dei Carmina Latina Epigraphica. Materiali e discussioni, MAL 22 (Roma 2007) 112.
Number 13:  HD001848 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(erator) C]aesar d[ivi Hadriani f(ilius) divi Traiani] / [Pa]rthici nepos divi [Nervae pronepos] / T(itus) Aelius Hadrianus [Antoninus Aug(ustus) Pius] / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) [III? co(n)s(ul) III? p(ater) p(atriae)] / [e]quitib(us) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in [al(is) IIII et coh(ortibus)] / XIII quae appell(antur) II Fl(avia) M(miliaria) p(ia) f(idelis) et I His(panorum) Aur(iana) [et] / I Fl(avia) gemel(liana) et I sing(ularium) c(ivium) R(omanorum) [et I Breuc(orum) e]t I et II / Raet(orum) et II Aquit(anorum) et III B[rac(araugustanorum) et III Thr(acum) vet(erana) et] / [III] Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et III Brit(annorum) et I[III Gall(orum) et IIII Tung(rorum)] M(miliariae) / [ve]xil(latio) et V Brac(araugustanorum) et VI Lus[it(anorum) et VIIII Batav(orum) M(miliaria) et s]unt in Raetia sub C[---] / [qui]n(is) et vicen(is) plurib(usve) sti[pend(iis) emer(itis) dimiss(is)] / [hon]est(a) mission(e) quo[rum nomina sub]/[sc]ript(a) sunt ipsis lib[eris posterisque ------
Find spot:Oberschneiding – Schulhausneubau am südlichen Ortsende
Province:Raetia (Germany)
Chronological data:138 AD – 140 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0706. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
H.-J. Kellner, AJahrBay 1981, 132-133. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE.
H.-J. Kellner, BVBl 48, 1983, 165-172; Taf. 9 u. 10. - AE.
RMD 094; Zeichnung.
Number 14:  HD002009 – open detailed view...    (newer version at:  EDR)   
Transcription:[Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Aelius Hadrianus Ant]onin[us] Aug(ustus) Pius temp[lum --- cum? statuis?] / [quas divus Hadrianus restituto]r eius [s]ua pecunia p[oni iusserat ---]
Find spot:Luni (Luna) – Grande Tempio
Italic region:Etruria (Regio VII) (Italy)
Chronological data:138 AD – 161 AD
Literature Hilfe:AE 1984, 0390. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
A. Frova, QuadStLun 9, 1984, 38-39; fig. 15 (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1984.
AE 1978, 0329. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
I. Calabi-Limentani, in: A. Frova (Hrsg.), Scavi di Luni 2 (Roma 1977) 570; tav. 342. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1978
AE 1995, 0491.
M.G. Angeli Bertinelli, in: G. Cavalieri Manasse - E. Roffia (Hrsg.), Splendida civitas nostra. Studi archeologici in onore di Antonio Frova (Roma 1995) 51-52; fig. 16,1; fig. 16,2 (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1995.
M. Horster, Bauinschriften römischer Kaiser (Stuttgart 2001) 95. 323-324, Nr. VII 6. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
G. Alföldy, Epigraphica 64, 2002, 133-136, Nr. 27.
Number 15:  HD002360 – open detailed view...    
Transcription:[quorum] nomin(a) subscri[pta sunt civitatem] / [Roma]n(am) qui eor(um) non hab[erent dedit et] / [conu]b(ium) cum uxor(ibus) quas tu[nc habuissent] / [cum est] civit(as) is dat(a) aut cum is qu[as postea] / [du]xis(sent) dumtax(at) sing(ulis) a(nte) d(iem) [---] / [C(aio)] Bruttio Praes[ente] / A(ulo) Iunio Rufin[o co(n)s(ulibus)] / alae II Fl(aviae) M(miliariae) p(iae) f(idelis) cui pr[ae(e)st] / Ti(berius) Claudius Rufu[s ---] / ex gregal[e] / Secundo Sabini f(ilio) [---] / et Secundae Bori fil(iae) uxo[r(i) ei(us) ---] / descript(um) et recognit(um) ex [tabula aerea] / quae fixa est Romae in [muro post] / templ(um) divi Aug(usti) ad Min[ervam] // [Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi] Traiani / [Parthici nep(os) divi Nervae] pr(onepos) T(itus) Aelius / [Hadrianus Antoni]nus Aug(ustus) Pius pont(ifex) / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVI] imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [equitibus et peditibus qui militaverunt] in al(is) IV et coh(ortibus) XIV / [et sunt in Raetia s]ub Ulpio Victore / [proc(uratore) quinque? et viginti? stipendis emeritis] dim(issis) hon(esta) mis(sione)
Find spot:Regensburg (Castra Regina) – Dominikanerkirche, bei
Province:Raetia (Germany)
Chronological data:153 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0701.
H.-J. Kellner, BVBl 50, 1985, 243-244; Taf. 23, 3. - AE 1985.
CIL 16, 00101. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Number 16:  HD002393 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori)] Caes(ari) [T(ito) Ael]io Hadri[ano A]ntonino Aug(usto) Pio di[vi] / [Ha]dri[ani fil(io)] divi Traia[ni Par]t(hici) ne[poti] divi Nerva[e] / pr[one]po[ti po]nti[f(ici) max(imo) trib(unicia) potest]ate IIII co(n)s(uli) II[I p(atri) p(atriae)] / T(itus) C[ae]sernius St[atius leg(atus) Aug(usti)] pro pr(aetore) co[nsul] / d[esi]g(natus) patronu[s coloniae dedica]vit d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) [p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Forum
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:140 AD – 141 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0874.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 109-110, Nr. 2; Zeichnung. - AE 1985.
CIL 08, 17849.
CIL 08, 02361.

more images

Number 17:  HD002408 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are) T(ito) Aelio Hadr]iano [Antoni]no Aug(usto) Pio divi Hadriani f[ilio divi Traiani nepote di]vi Nerv[ae] pro/[nepote pon]tifi[ce max]imo tribuniciae po[testatis VIIII imp(eratore) II co(n)s(ule)] III[I p(atre) p(atriae)] / C(aius) Pr[astina Mess]alinus [leg(atus) Aug(usti)] pro pr(aetore) consul designa[tus patronus] col[oniae] universum / op[us --- p]er[duc]tion[is aq]uae inchoatum et consummatum ded[icavit] de[cret]o decu[r]ionum [pecuni]a publica
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Byzantinische Festung, Donatistenviertel
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:146 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0875a.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 111-115, Nr. 3, 1; Zeichnung. - AE 1985.
Number 18:  HD002411 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) C]aes(ari) T(ito) Ae[lio H]adr[iano An]tonino Aug(usto) [Pio] divi H[adri]ani [filio divi Traiani] / [nepoti] divi N[erv]ae pro[nepot]e(!) pontific[i ma]ximo t[ribuni]ciae p[otes]tatis [---] / [C(aius) Prastina Mess]alli[nus! leg(atus) A]ug(usti) pr(o) [pr(aetore) consu]l de[signat]us patronus [coloniae] / [universum opus --- perductionis aq]uae in[ch]oatum e[t consummatum] / [dedica]vit decre[to decurionum p]ecu[n]ia [publica]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Byzantin. Festung, verschiedene Fundstellen in der Siedlung
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:146 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0875b.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 111-115, Nr. 3, 2; Zeichnung. - AE 1985.
PIR (2. Aufl.) P 926
Number 19:  HD002454 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratore) Caes(are)] divi / [Hadr]iani fil(io) / divi Traiani / Part(hici) nep(ote) divi / Nervae prone/pote T(ito) Aelio Ha/driano Anto/nino Aug(usto) Pio p(atre) p(atriae) / imp(eratore) II pont(ifice) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XIIII / co(n)s(ule) IIII / plateam stratam / M(arcus) Valerius Etrus/cus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / patronus co[l(oniae)] / dedic(avit) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) [p(ublica)]
Find spot:Timgad (Thamugadi) – Capitol, sekundär verwendet
Province:Numidia (Algeria)
Chronological data:150 AD – 151 AD
Literature Hilfe:AE 1985, 0876a.
M. Le Glay - S. Tourrenc, AntAfr 21, 1985, 116, Nr. 4.1. - AE 1985.

more images

Number 20:  HD002480 – open detailed view...    
Transcription:[Imp(eratori) Caes(ari) divi] / [Had(riani) fil(io) divi] / [Trai(ani) nep(oti) divi] / [Ner(vae)] pronep(oti) / Had(riano) Antonin/o Aug(usto) Pio / [t]ri(bunicia) pot(estate) III co(n)s(uli) / [I]I p(atri) p(atriae) coh(ors) II Fl(avia) Com(magenorum)
Find spot:Veţel (Micia) – Lager
Province:Dacia (Romania)
Chronological data:139 AD
Literature Hilfe:AE 1983, 0846.
ILD 307. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Petculescu, Potaissa 3, 1982, 84-85, Nr. 1; fig. 1. - AE 1983.
     1 2 3 4       
Start new search
 
 
Canonical URICopyright, disclaimer, data privacy statementSuggestions / Questions / ProblemsImprint