HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD056085 (letzte Änderungen: 16. November 2016) copy to clipboard
Transkription:Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augus/tus Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) potes/tat(e) XI im[p(erator)] XXI censor perpetuus co(n)s(ul) XVI p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in alis se/ptem et cohortibus decem et quinque quae appel/lantur I Vespasiana Dardanorum et I Flavia / Gaetulorum et I Pannoniorum et II Claudia / Gallorum et Gallorum Flaviana et Gallorum / Atectorigiana et Hispanorum et I Raeto/rum et I Bracaraugustanorum et I Lusitano/rum Cyrenaica et I Flavia Commagenorum / et I Sugambrorum [t]ironum et I Sugambro/rum veterana et [II Chal]cidenorum et II Lu/censium et II Bra[caraug]ustanorum et II / Flavia Bessorum et [II] et III et IIII et VII Gallo/rum et Ubiorum et sun[t] in Moesia inferio/re sub Sex(to) Octavio Frontone qui quina vice/na plurave stipendia meruerunt item dimis/sis honesta missione quorum nomina s[u]b/scripta sunt ipsis liberis posterisque eorum / civitatem dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civitas iis data / aut si qui caelibes essent cum iis quas postea du/xissent dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XVIII K(alendas) Iulias / Ti(berio) Iulio Celso Polemaeano L(ucio) Stertinio Avito co(n)s(ulibus) / cohort(is) VII Gallorum cui prae(e)st / C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Col(lina) Capi[to] / equiti / Macrino Acresionis [f(ilio) A]pamen(o) / et Macro [f(ilio) e]ius / et Saturnino [f(ilio) e]ius / et Augustae [filiae e]ius / descriptum et recognitum [ex tabula aene]a / quae fixa est Romae in [muro post templum] / divi Aug(usti) ad Minerv[am] // Imp(erator) Caesar divi Ve[sp]asiani f(ilius) Domitianus Augus/tus Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) po/testat(e) XI imp(erator) XXI censor perpetuus co(n)s(ul) XVI p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in alis septem / et cohortibus decem et quinque quae appellan/tur I Vespasiana Dardanorum et I Flavia Gaetu/lorum et I Pannoniorum et II Claudia Gallorum / et Gallorum Fl[a]viana et Gallorum Atectorigia/na et Hispano[rum] et I Raetorum et I Braca[rau]/gustanorum et I [L]us[it]anorum Cyrenai[ca et I] / Flavia Commagenorum et I Sugamb[rorum ti]/ronum et I Sugambrorum vetera[na et II Chal]/cidenorum et II Lucensium et II Bra[caraugus]/tanorum et II Flavia Bessorum et II e[t III et IIII] / et VII Gallorum et Ubiorum et sunt in M[oesia] / inferiore sub Sex(to) Octa[v]io Frontone qui q[uina] / vicena plurave stipendia meruerunt item // Dimissis honesta missione quorum / nomina subscripta sunt ipsis liberis / posterisque eorum civitatem dedit et / conubium cum uxoribus quas [tunc ha]/buissent cum est civitas iis [data aut] / si qui caelibes essen(t) cum iis qu[as postea] / duxissent dumtaxat singuli sin[gulas] / a(nte) d(iem) XVIII K(alendas) Iulias / Ti(berio) Iulio Celso Polemaeano L(ucio) Stertinio Avito co(n)s(ulibus) / cohort(is) VII Gallorum cui prae(e)st / C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Col(lina) Capito / equiti / Macrino Acresionis f(ilio) Apamen(o) / et Macro f(ilio) eius et Saturnino f(ilio) eius / et Augustae filiae eius / descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae // A(uli) Lappi Polliani / C(ai) Iuli Helini / M(arci) Galli Fortis / Cn(aei) Matici Barbari / Q(uinti) Or{i}fi Cupit[i] / L(uci) Pulli Spe[rati] / L(uci) Pulli Verecu[ndi]
Majuskeln: IMP CAESAR DIVI VESPASIANI F DOMITIANVS AVGVS
TVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS TRIBVNIC POTES
TAT XI IM[ ] XXI CENSOR PERPETVVS COS XVI P P
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITANT IN ALIS SE
PTEM ET COHORTIBVS DECEM ET QVINQVE QVAE APPEL
LANTVR I VESPASIANA DARDANORVM ET I FLAVIA
GAETVLORVM ET I PANNONIORVM ET II CLAVDIA
GALLORVM ET GALLORVM FLAVIANA ET GALLORVM
ATECTORIGIANA ET HISPANORVM ET I RAETO
RVM ET I BRACARAVGVSTANORVM ET I LVSITANO
RVM CYRENAICA ET I FLAVIA COMMAGENORVM
ET I SVGAMBRORVM [ ]IRONVM ET I SVGAMBRO
RVM VETERANA ET [ ]CIDENORVM ET II LV
CENSIVM ET II BRA[ ]VSTANORVM ET II
FLAVIA BESSORVM ET [ ] ET III ET IIII ET VII GALLO
RVM ET VBIORVM ET SVN[ ] IN MOESIA INFERIO
RE SVB SEX OCTAVIO FRONTONE QVI QVINA VICE
NA PLVRAVE STIPENDIA MERVERVNT ITEM DIMIS
SIS HONESTA MISSIONE QVORVM NOMINA S[ ]B
SCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS POSTERISQVE EORVM
CIVITATEM DEDIT ET CONVBIVM CVM VXORIBVS
QVAS TVNC HABVISSENT CVM EST CIVITAS IIS DATA
AVT SI QVI CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DV
XISSENT DVMTAXAT SINGVLI SINGVLAS
A D XVIII K IVLIAS
TI IVLIO CELSO POLEMAEANO L STERTINIO AVITO COS
COHORT VII GALLORVM CVI PRAEST
C IVLIVS C F COL CAPI[ ]
EQVITI
MACRINO ACRESIONIS [ ]PAMEN
ET MACRO [ ]IVS
ET SATVRNINO [ ]IVS
ET AVGVSTAE [ ]IVS
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM [ ]A
QVAE FIXA EST ROMAE IN [ ]
DIVI AVG AD MINERV[ ]

IMP CAESAR DIVI VE[ ]ASIANI F DOMITIANVS AVGVS
TVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS TRIBVNIC PO
TESTAT XI IMP XXI CENSOR PERPETVVS COS XVI P P
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITANT IN ALIS SEPTEM
ET COHORTIBVS DECEM ET QVINQVE QVAE APPELLAN
TVR I VESPASIANA DARDANORVM ET I FLAVIA GAETV
LORVM ET I PANNONIORVM ET II CLAVDIA GALLORVM
ET GALLORVM FL[ ]VIANA ET GALLORVM ATECTORIGIA
NA ET HISPANO[ ] ET I RAETORVM ET I BRACA[ ]
GVSTANORVM ET I [ ]VS[ ]ANORVM CYRENAI[ ]
FLAVIA COMMAGENORVM ET I SVGAMB[ ]
RONVM ET I SVGAMBRORVM VETERA[ ]
CIDENORVM ET II LVCENSIVM ET II BRA[ ]
TANORVM ET II FLAVIA BESSORVM ET II E[ ]
ET VII GALLORVM ET VBIORVM ET SVNT IN M[ ]
INFERIORE SVB SEX OCTA[ ]IO FRONTONE QVI Q[ ]
VICENA PLVRAVE STIPENDIA MERVERVNT ITEM

DIMISSIS HONESTA MISSIONE QVORVM
NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS
POSTERISQVE EORVM CIVITATEM DEDIT ET
CONVBIVM CVM VXORIBVS QVAS [ ]
BVISSENT CVM EST CIVITAS IIS [ ]
SI QVI CAELIBES ESSEN CVM IIS QV[ ]
DVXISSENT DVMTAXAT SINGVLI SIN[ ]
A D XVIII K IVLIAS
TI IVLIO CELSO POLEMAEANO L STERTINIO AVITO COS
COHORT VII GALLORVM CVI PRAEST
C IVLIVS C F COL CAPITO
EQVITI
MACRINO ACRESIONIS F APAMEN
ET MACRO F EIVS ET SATVRNINO F EIVS
ET AVGVSTAE FILIAE EIVS
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA AENEA QVAE FIXA EST ROMAE

A LAPPI POLLIANI
C IVLI HELINI
M GALLI FORTIS
CN MATICI BARBARI
Q ORIFI CVPIT[ ]
L PVLLI SPE[ ]
L PVLLI VERECV[ ]
Datierung:14. Juni 92 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 2003, 1548.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzMoesia inferior
Land Rumänien
Fundort antik 
Fundort modern Frecăţei
FundstelleCataloi    (Umkreissuche)
Region modernTulcea
AufbewahrungBukarest, Muz. Nat. de Istorie a Romaniei
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungMilitärdiplom
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialBronze
Höhe20.2 cm
Breite16.1 cm
Tiefe0.2 cm
Buchstabenhöhe0.4 cm
Historisch relevante Hinweise
TruppennamenAngaben vorhanden
GeographieAngaben vorhanden
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD056085
EDH Geo-ID28398
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/192453
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-30100833
Historische Periode(n)Flavische Dynastie (69 n. Chr. - 96 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Domitianisch (81 n. Chr. - 96 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung92 AD: L. Stertinius Avitus (suff.; May–August) / Ti. Julius Celsus Polemaeanus (suff.)  –  https://godot.date/id/gZdw7N9LbWNWAwuvk2n8S4
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen16. November 2016
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum