HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD037104 (letzte Änderungen: 5. März 2010) copy to clipboard
Transkription:Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀριστοκράτου, / φυλῆς Πτολεμαίδος. / ἐπὶ ἱερέως Διονυσικλείους τοῦ Ἐπαινέτου, / κατὰ υἱοθεσίαν δὲ Ἀπολλωνίου τοῦ Σωπόλιος, / μηνὸς Γορπιαίου ἑβδόμη, ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ / τῶι δήμωι, ἀρχόντων γν[ώ]μηι· ἐπεὶ Ἀπ[ο]λλώνιος Ἀριστοκράτου / φυλῆς Πτολεμαίδος, ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς καὶ εὐεργέτης τῆς / πατρίδος ὑπάρχων, τειμηθεὶς πρότερον ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τῇ πρὸ[ς] / τὴν πόλιν καὶ πρὸς τὸ πλῆθος εὐνοίαι, πάλιν καὶ μετὰ τὰς τειμὰς νικᾶ[ν] / βουλόμενος ταῖς εὐεργεσίαις καὶ ὑφεσταμένος ὁλοσχέρως καὶ γνησί/ως τὸν βίον πρὸς πατρίδος εὐεργεσίαν καὶ πολιτῶν, ἄλλο ἐφ' ἑτέρῳ συν/τελούμενος εὐεργέτημα διατετέλεκεν· Μανίου τε γὰρ Ἀκυλλίου ὑπάτο[υ] / [σ]τρατηγοῦ Ῥωμαίων γράψαντος πρὸς ἡμᾶς ἐπιστάθμους προσδέξασ[θ]αι / [κ]αὶ τοῦ δήμου θλιβομένου διά τε τὴν περίστασιν τῆς χώρας καὶ τῆς πόλε/[ως καὶ] διὰ τὸ ἐγδεδαπανῆσθαι εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὔνοιαν καὶ ταραχῆ[ς] / [καὶ προ]σδοκίας μεγάλης οὔσης κατά τε τὴν [π]όλιν καὶ τὴν / [χώραν, ὑπ]εριδὼν μὲν τὰ ἰδίαι λυσιτελῆ ὄντα καὶ μείζονα / [κίνδυνον τῶ]ι ἀποδημοῦντι, πρεσβεύσας δὲ πρὸς τὸν ὕπατο[ν,] / [ἐπῆλθεν πρὸ]ς αὐτὸν καὶ ἀγωνισάμενος ὑπὲρ τοῦ ἀνεπιστ[άθ]/[μευτον γ]ενέσθαι τὴν πατρίδα, ἔπεισεν [μὴ] ἀποστεῖλα[ι] / [τοὺς στρατιώτας ---].
Majuskeln: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΙΚΛΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΙΝΕΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΠΟΛΙΟΣ
ΜΗΝΟΣ ΓΟΡΠΙΑΙΟΥ ΕΒΔΟΜΗ ΕΔΟΞΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ
ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΝ[ ]ΜΗΙ· ΕΠΕΙ ΑΠ[ ]ΛΛΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΑΝΗΡ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΕΙΜΗΘΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟ[ ]
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΥΝΟΙΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΤΕΙΜΑΣ ΝΙΚΑ[ ]
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΑΙΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙΣ ΚΑΙ ΥΦΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙ
ΩΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΟ ΕΦ ΕΤΕΡΩ ΣΥΝ
ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΔΙΑΤΕΤΕΛΕΚΕΝ· ΜΑΝΙΟΥ ΤΕ ΓΑΡ ΑΚΥΛΛΙΟΥ ΥΠΑΤΟ[ ]
[ ]ΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΞΑΣ[ ]ΑΙ
[ ]ΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑ ΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕ
[ ] ΔΙΑ ΤΟ ΕΓΔΕΔΑΠΑΝΗΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΥΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΗ[ ]
[ ]ΣΔΟΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ [ ]ΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
[ ]ΕΡΙΔΩΝ ΜΕΝ ΤΑ ΙΔΙΑΙ ΛΥΣΙΤΕΛΗ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΑ
[ ]Ι ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ[ ]
[ ]Σ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΕΠΙΣΤ[ ]
[ ]ΕΝΕΣΘΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΠΕΙΣΕΝ [ ] ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ[ ]
[ ]
Datierung:120 v. Chr. – 110 v. Chr.
Literatur Hilfe:AE 2001, 1911.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzAsia
Land Türkei
Fundort antik Bargasa
Fundort modernÇamlıdere    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachegriechisch
Inschriftträger
InschriftträgerBlock
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD037104
EDH Geo-ID2073
Pleiades ID599866
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/176125
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-67200747
Historische Periode(n)Spätrepublikanisch (146 v. Chr. - 27 v. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Republikanische Zeit (509 v. Chr. - 27 v. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen5. März 2010
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum