HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD025080 (letzte Änderungen: 24. August 1997) copy to clipboard
Transkription:Imp(erator) Ca<e>sarCAISAR divi Antonini filius divi Veri Parthici / Maximi frater divi Hadriani nepos divi Traiani / Parthici pronepos divi Nerv(a)e abnepos M(arcus) Aurel/ius Antoninus Aug(ustus) Germanic(us) Sarmatic(us) pont/ifex maximus trib(unicia) potest(ate) XXXIII imp(erator) IX co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) et / Imp(erator) Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus An/tonini Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepos divi Hadriani pro/nepos divi Traiani Parthic(i) abnepos divi Ner/v(a)e adnepos Germanic(us) Sarmatic(us) trib(unicia) potest(ate) III(!) imp(erator) II co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitibus et peditib(us) qui militaver(unt) in alis quatt(u)o(r) / quae appellant(ur) veterana Gallic(a) et Thrac(um) Mau/retanic(a) et Vocontior(um) et Aprian(a) provinc(ialis) et / cohort(ibus) nove(m) I Ulpia e(quitata) Afroru(m) et I Aug(usta) Pannoni(orum) / et I Apamenorum et I Lusitan(orum) / et I Flavia e(quitata) Cilic(um) et II Thracu(m) et I(!) Itur(a)eorum / et III Itureor(um) et II Thebeor(um) et sunt in Aegypto / sub Pactumeio Magno pr(aefecto) quin(is) et vicen(is) pluribus{v}/{s}ve stipe(n)dis emeritis dimissis honesta missio/ne quorum nomina subscripta sun(t) civitate(m) Ro/mana(m) qui eor(um) non haber(ent) deder(unt) et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent cum / est civitas iis data aut cum is quas post/{t}ea duxissent dumtaxat singulis a(nte) d(iem) / X Kal(endas) Apriles T(ito) Flavio Claudiano L(ucio) Aemilio / Iunco co(n)s(ulibus) coh(ortis) II Thrac(um) cui praeest Caecilius / Maior ex peditib(us) / Plutioni Tithoeti f(ilio) Coptite / [d]escriptu(m) et recognitu(m) ex tabula aerea qu(a)e fi/[xa] est Romae in muro post templu(m) divi Aug/[usti a]d Minerva(m) // Imp(erator) Caesar divi Antonini fil(ius) divi Veri Parthici Ma[xi(mi)] / frater divi Hadriani nepos divi Traiani Parthici pron[e]/pos divi Nerv(a)e abnepos M(arcus) Aurelius Antoninus Augustu[s] / Germanic(us) Sarmatic(us) pontif(ex) maximos(!) trib(unicia) potest(ate) XXX[III] / imp(erator) VIIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) et / Imp(erator) Caesar Lucius Aelius Aureliu(s) Commodus Antonini / Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepos divi Hadriani pronepos divi Nerv(a)/e adnepos Germanic(us) Sarmaticus tribunici(a) potesta(te) / III(!) imp(erator) II co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitib(us) et peditibus qui militaverunt in alis quattuor / qu(a)e appellant(ur) veteran(a) Gallic(a) et Thrac(um) Mauretanic(a) / et Vocontior(um) et Apriana provinc(ialis) et coh(ortibus) VIIII I Ulp/ia e(quitata) Afrorum et I Aug(usta) Pannonior(um) et I Apamenor(um) et I Lu/sitanor(um) / et I Flavia e(quitata) Cilicum et II T(h)racum et I(!) Itur(a)e/orum et III Itur(a)eorum et II Thebeor(um) et sunt in Aegupto(!) / sub Pactumeio Magno pr(aefecto) quinis et vicenis pluribusv/e stipend(iis) emeritis dimissis honest(a) missione quorum / nomina subscript(a) sunt civitat(em) Romana(m) qui eorum non / haberent dederunt et conubiu(m) / cum uxorib(us) quas tunc habuis/sent cum est civita(s) iis data aut cum is quas postea duxiss/ent dumtaxat singulis // [------
Majuskeln: IMP CAISAR DIVI ANTONINI FILIVS DIVI VERI PARTHICI
MAXIMI FRATER DIVI HADRIANI NEPOS DIVI TRAIANI
PARTHICI PRONEPOS DIVI NERVE ABNEPOS M AVREL
IVS ANTONINVS AVG GERMANIC SARMATIC PONT
IFEX MAXIMVS TRIB POTEST XXXIII IMP IX COS III P P ET
IMP CAESAR LVCIVS AELIVS AVRELIVS COMMODVS AN
TONINI AVG FIL DIVI PII NEPOS DIVI HADRIANI PRO
NEPOS DIVI TRAIANI PARTHIC ABNEPOS DIVI NER
VE ADNEPOS GERMANIC SARMATIC TRIB POTEST III IMP II COS II P P
EQVITIBVS ET PEDITIB QVI MILITAVER IN ALIS QVATTO
QVAE APPELLANT VETERANA GALLIC ET THRAC MAV
RETANIC ET VOCONTIOR ET APRIAN PROVINC ET
COHORT NOVE I VLPIA E AFRORV ET I AVG PANNONI
ET I APAMENORVM ET I LVSITAN
ET I FLAVIA E CILIC ET II THRACV ET I ITVREORVM
ET III ITVREOR ET II THEBEOR ET SVNT IN AEGYPTO
SVB PACTVMEIO MAGNO PR QVIN ET VICEN PLVRIBVSV
SVE STIPEDIS EMERITIS DIMISSIS HONESTA MISSIO
NE QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA SVN CIVITATE RO
MANA QVI EOR NON HABER DEDER ET CONVBIVM
CVM VXORIBVS QVAS TVNC HABVISSENT CVM
EST CIVITAS IIS DATA AVT CVM IS QVAS POST
TEA DVXISSENT DVMTAXAT SINGVLIS A D
X KAL APRILES T FLAVIO CLAVDIANO L AEMILIO
IVNCO COS COH II THRAC CVI PRAEEST CAECILIVS
MAIOR EX PEDITIB
PLVTIONI TITHOETI F COPTITE
[ ]ESCRIPTV ET RECOGNITV EX TABVLA AEREA QVE FI
[ ] EST ROMAE IN MVRO POST TEMPLV DIVI AVG
[ ]D MINERVA

IMP CAESAR DIVI ANTONINI FIL DIVI VERI PARTHICI MA[ ]
FRATER DIVI HADRIANI NEPOS DIVI TRAIANI PARTHICI PRON[ ]
POS DIVI NERVE ABNEPOS M AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTV[ ]
GERMANIC SARMATIC PONTIF MAXIMOS TRIB POTEST XXX[ ]
IMP VIIII COS III P P ET
IMP CAESAR LVCIVS AELIVS AVRELIV COMMODVS ANTONINI
AVG FIL DIVI PII NEPOS DIVI HADRIANI PRONEPOS DIVI NERV
E ADNEPOS GERMANIC SARMATICVS TRIBVNICI POTESTA
III IMP II COS II P P
EQVITIB ET PEDITIBVS QVI MILITAVERVNT IN ALIS QVATTVOR
QVE APPELLANT VETERAN GALLIC ET THRAC MAVRETANIC
ET VOCONTIOR ET APRIANA PROVINC ET COH VIIII I VLP
IA E AFRORVM ET I AVG PANNONIOR ET I APAMENOR ET I LV
SITANOR
ET I FLAVIA E CILICVM ET II TRACVM ET I ITVRE
ORVM ET III ITVREORVM ET II THEBEOR ET SVNT IN AEGVPTO
SVB PACTVMEIO MAGNO PR QVINIS ET VICENIS PLVRIBVSV
E STIPEND EMERITIS DIMISSIS HONEST MISSIONE QVORVM
NOMINA SVBSCRIPT SVNT CIVITAT ROMANA QVI EORVM NON
HABERENT DEDERVNT ET CONVBIV
CVM VXORIB QVAS TVNC HABVIS
SENT CVM EST CIVITA IIS DATA AVT CVM IS QVAS POSTEA DVXISS
ENT DVMTAXAT SINGVLIS

[
Datierung:23. März 179 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1990, 1023.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzAegyptus
Land Ägypten
Fundort antik Coptus
Fundort modernKuft    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Inschriftengattung / Sprache
Sprachelateinisch
Kommentar
  Heutiger Aufbewahrungsort: Universität Köln.
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD025080
EDH Geo-ID176
Pleiades ID786010
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/107275
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-12100050
Kln_papyri: http://papyri.uni-koeln.de/stueck/tm107275
Historische Periode(n)Antoninisch (138 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Adoptivkaiser / Antoninische Dynastie (96 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung179 AD: T. Flavius Claudianus (suff.; attested 21 March) / L. Aemilius Iuncus (suff.)  –  https://godot.date/id/BCUntkUC9c2HeQPQj3Hb9j
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen24. August 1997
BearbeiterNiquet
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum