HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD018482 (letzte Änderungen: 4. Juli 1995) copy to clipboard
Transkription:Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitia/nus Augustus Germanicus pontifex / maximus tribunic(ia) potestat(e) VII imp(erator) XIIII / censor perpetuus co(n)s(ul) XIIII p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in / alis quinque quae appellantur I Augus/ta et I Hamiorum et III Asturum et Gemel/liana et Tauriana et cohortibus duabus II / milliaria sagittariorum et V Delmata/rum item dimissis honesta missione / ex iisdem alis et cohortibus quinque I Le/mavorum et I Bracaror(um) et II milliaria / sagittaria et IIII Gallorum et V Delmata/rum quae sunt in Mauretania Tingitana / sub L(ucio) Vallio Tranquillo qui quina et vi/cena plurave stipendia meruerunt / quorum nomina subscripta sunt ipsis libe/ris posterisque eorum civitatem dedit et / conubium cum uxoribus quas tunc ha/buissent cum est civitas iis data aut si / qui caelibes essent cum iis quas postea du/xissent dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) V Id(us) Ian(uarias) / Imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) Germ(anico) XIIII / L(ucio) Minicio Rufo co(n)s(ulibus) / cohort(is) II milliariae sagittar(iae) cui prae(e)st / Ti(berius) Claudius Pedo / equiti / Domitio Domiti f(ilio) Philad(---) / descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in Capitolio in tabula/rio publico parte sinisteriore // Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitia/nus Augustus Germanicus pontifex / maximus tribunic(ia) potestat(e) VII imp(erator) / XIIII censor perpetuus co(n)s(ul) XIIII p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in / alis quinque quae appellantur I Augus/ta et I Hamiorum et III Asturum et Ge/melliana et Tauriana et cohortibus / duabus II milliaria sagittariorum et V / Delmatarum item dimissis hones/ta missione ex iisdem alis et cohortibus / quinque I Lemavorum et I Bracaror(um) et / II milliaria sagittaria et IIII Gallorum / et V Delmatarum quae sunt in Maur<e>/taniaMAURFTANIA Tingitana sub L(ucio) Vallio Tran// quillo qui quina et vicena plurave / stipendia meruerunt quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis pos<t>(e)/risquePOSIRISQUE eorum civitatem dedit et conu/bium cum uxoribus quas tunc habuis/sent cum est civitas iis data aut si qui / caelibes essent cum iis quas postea duxis/sent dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) V Id(us) Ian(uarias) / Imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) G<e>rm(anico)GCRM XIIII / L(ucio) Minicio Rufo co(n)s(ulibus) / cohort(is) II milliariae sagittar(iae) cui prae(e)st / Ti(berius) Claudius Pedo / equiti / Domitio Domi<t>iDOMIII f(ilio) Philad(---) / descriptum et reco<g>nitumRECOCNITUM ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio // C(ai) Curti Nigri / M(arci) Egnati Rufi / C(ai) Lucreti Modesti / L(uci) Arri Iusti / P(ubli) Petroni Pavill<i>PAVILLT / T(iti) Iuli Frontonis / L(uci) Clevani Firmi
Majuskeln: IMP CAESAR DIVI VESPASIANI F DOMITIA
NVS AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX
MAXIMVS TRIBVNIC POTESTAT VII IMP XIIII
CENSOR PERPETVVS COS XIIII P P
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITANT IN
ALIS QVINQVE QVAE APPELLANTVR I AVGVS
TA ET I HAMIORVM ET III ASTVRVM ET GEMEL
LIANA ET TAVRIANA ET COHORTIBVS DVABVS II
MILLIARIA SAGITTARIORVM ET V DELMATA
RVM ITEM DIMISSIS HONESTA MISSIONE
EX IISDEM ALIS ET COHORTIBVS QVINQVE I LE
MAVORVM ET I BRACAROR ET II MILLIARIA
SAGITTARIA ET IIII GALLORVM ET V DELMATA
RVM QVAE SVNT IN MAVRETANIA TINGITANA
SVB L VALLIO TRANQVILLO QVI QVINA ET VI
CENA PLVRAVE STIPENDIA MERVERVNT
QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBE
RIS POSTERISQVE EORVM CIVITATEM DEDIT ET
CONVBIVM CVM VXORIBVS QVAS TVNC HA
BVISSENT CVM EST CIVITAS IIS DATA AVT SI
QVI CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DV
XISSENT DVMTAXAT SINGVLI SINGVLAS A D V ID IAN
IMP CAESARE DOMITIANO AVG GERM XIIII
L MINICIO RVFO COS
COHORT II MILLIARIAE SAGITTAR CVI PRAEST
TI CLAVDIVS PEDO
EQVITI
DOMITIO DOMITI F PHILAD
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA AENEA
QVAE FIXA EST ROMAE IN CAPITOLIO IN TABVLA
RIO PVBLICO PARTE SINISTERIORE

IMP CAESAR DIVI VESPASIANI F DOMITIA
NVS AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX
MAXIMVS TRIBVNIC POTESTAT VII IMP
XIIII CENSOR PERPETVVS COS XIIII P P
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITANT IN
ALIS QVINQVE QVAE APPELLANTVR I AVGVS
TA ET I HAMIORVM ET III ASTVRVM ET GE
MELLIANA ET TAVRIANA ET COHORTIBVS
DVABVS II MILLIARIA SAGITTARIORVM ET V
DELMATARVM ITEM DIMISSIS HONES
TA MISSIONE EX IISDEM ALIS ET COHORTIBVS
QVINQVE I LEMAVORVM ET I BRACAROR ET
II MILLIARIA SAGITTARIA ET IIII GALLORVM
ET V DELMATARVM QVAE SVNT IN MAVRF
TANIA TINGITANA SVB L VALLIO TRAN

QVILLO QVI QVINA ET VICENA PLVRAVE
STIPENDIA MERVERVNT QVORVM NOMI
NA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS POSI
RISQVE EORVM CIVITATEM DEDIT ET CONV
BIVM CVM VXORIBVS QVAS TVNC HABVIS
SENT CVM EST CIVITAS IIS DATA AVT SI QVI
CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXIS
SENT DVMTAXAT SINGVLI SINGVLAS
A D V ID IAN
IMP CAESARE DOMITIANO AVG GCRM XIIII
L MINICIO RVFO COS
COHORT II MILLIARIAE SAGITTAR CVI PRAEST
TI CLAVDIVS PEDO
EQVITI
DOMITIO DOMIII F PHILAD
DESCRIPTVM ET RECOCNITVM EX TABVLA
AENEA QVAE FIXA EST ROMAE IN CAPITOLIO

C CVRTI NIGRI
M EGNATI RVFI
C LVCRETI MODESTI
L ARRI IVSTI
P PETRONI PAVILLT
T IVLI FRONTONIS
L CLEVANI FIRMI
Literatur Hilfe:AE 1953, 0074.
IAM 2, 234.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzMauretania Tingitana
Land Marokko
Fundort antik Banasa
Fundort modernSidi Ali bou Djenoun    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Inschriftengattung / Sprache
Sprachelateinisch
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD018482
EDH Geo-ID13862
Pleiades ID275599 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/204523
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-12300363
Konsulat-Datierung88 AD: Imp. Caesar Domitianus Augustus XIV (To 13 January) / L. Minicius Rufus (January–April)  –  https://godot.date/id/fcrmyVLzDf6eJma9TscRZQ
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen4. Juli 1995
BearbeiterNiquet
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum