HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD005397 (letzte Änderungen: 15. Januar 2015, Gräf) copy to clipboard
Transkription:Herculi sacrum posuit / P(ublius) Clodius Fortunatus q(uin)q(uennalis) perpetuus huius loci // interlocutiones // Aeli Floriani Herenni Modestini et Faltoni / Rest(it)utiani praeff(ectorum) vigil(um) pp(erfectissimorum) vv(irorum) / Florianus d(ixit) quantum ad formam a me datam perti/net quoniam me convenis de hoc inprimis tractan/dum est ita interlocutum me scio esse hesterna / die docere partem diversam oportere hoc / ex sacra auctoritate descendere ut pensiones / non dependerentur et respondit se quibus/cumque rationibus posse ostendere hoc / ex sacra auctoritate observari et hodie hoc / dicit ex eo tempore inquit ex quo Augustus / rem publicam obtinere coepit usque in hodier(num) / numquam haec loca pensiones pensitasse / et infra Florianus d(ixit) vidi locum dedicatam / imaginibus sacris et alio capite / Modestinus d(ixit) si quid est iudicatum habet / suam auctoritatem si est ut dixi iudicatum / interim aput(!) me nullae probationes exhi/[be]ntur quibus doceantur fullones in pen/[sione]m iu[r]e conveniri et alio capite / R[est]it[utia]nus c(um) c(onsilio) c(ollocutus) d(ixit) manifestum est quid / iudicav[erint] pp(erfectissimi) vv(iri) nam Florianus partibus / suis diligentissime functus est qui cum in / rem praesentem venisset locum inspexit / et universis indiciis examinatis senten//tiam de eo loco de quo cum maxime / qu(a)eritur protulit a qua provoca[tum] / non est et infra Restitutianus d(ixit) / Modestinus quoque secutus res / a Floriano iudicatas pensiones / exigi prohibuit et infra / Restitutianus d(ixit) illut(!) servabitur / fontanis quod obtinuerunt / aput(!) suos iudices et quod habue/runt in hodiernum sine pensione / ex Alexandro Aug(usto) II et Marcello II co(n)s(ulibus) / litigatum est in / Peregrino et Aemiliano co(n)s(ulibus) / dies [---]
Majuskeln: HERCVLI SACRVM POSVIT
P CLODIVS FORTVNATVS QQ PERPETVVS HVIVS LOCI

INTERLOCVTIONES

AELI FLORIANI HERENNI MODESTINI ET FALTONI
RESTVTIANI PRAEFF VIGIL PP VV
FLORIANVS D QVANTVM AD FORMAM A ME DATAM PERTI
NET QVONIAM ME CONVENIS DE HOC INPRIMIS TRACTAN
DVM EST ITA INTERLOCVTVM ME SCIO ESSE HESTERNA
DIE DOCERE PARTEM DIVERSAM OPORTERE HOC
EX SACRA AVCTORITATE DESCENDERE VT PENSIONES
NON DEPENDERENTVR ET RESPONDIT SE QVIBVS
CVMQVE RATIONIBVS POSSE OSTENDERE HOC
EX SACRA AVCTORITATE OBSERVARI ET HODIE HOC
DICIT EX EO TEMPORE INQVIT EX QVO AVGVSTVS
REM PVBLICAM OBTINERE COEPIT VSQVE IN HODIER
NVMQVAM HAEC LOCA PENSIONES PENSITASSE
ET INFRA FLORIANVS D VIDI LOCVM DEDICATAM
IMAGINIBVS SACRIS ET ALIO CAPITE
MODESTINVS D SI QVID EST IVDICATVM HABET
SVAM AVCTORITATEM SI EST VT DIXI IVDICATVM
INTERIM APVT ME NVLLAE PROBATIONES EXHI
[ ]NTVR QVIBVS DOCEANTVR FVLLONES IN PEN
[ ]M IV[ ]E CONVENIRI ET ALIO CAPITE
R[ ]IT[ ]NVS C C C D MANIFESTVM EST QVID
IVDICAV[ ] PP VV NAM FLORIANVS PARTIBVS
SVIS DILIGENTISSIME FVNCTVS EST QVI CVM IN
REM PRAESENTEM VENISSET LOCVM INSPEXIT
ET VNIVERSIS INDICIIS EXAMINATIS SENTEN

TIAM DE EO LOCO DE QVO CVM MAXIME
QVERITVR PROTVLIT A QVA PROVOCA[ ]
NON EST ET INFRA RESTITVTIANVS D
MODESTINVS QVOQVE SECVTVS RES
A FLORIANO IVDICATAS PENSIONES
EXIGI PROHIBVIT ET INFRA
RESTITVTIANVS D ILLVT SERVABITVR
FONTANIS QVOD OBTINVERVNT
APVT SVOS IVDICES ET QVOD HABVE
RVNT IN HODIERNVM SINE PENSIONE
EX ALEXANDRO AVG II ET MARCELLO II COS
LITIGATVM EST IN
PEREGRINO ET AEMILIANO COS
DIES [ ]
Datierung:244 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1980, 0037.
F.M. De Robertis, SDHI 43, 1977, 113-166. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1980.
CIL 06, 00266.
F.M. De Robertis, ANRW 2, 14 (Berlin - New York 1982) 791-815.
L. Gasperini, in: G. Barbieri (Hrsg.), Il lapidario Zeri di Mentana (Roma 1982) 32-37; fig. 3 (Zeichnung).
S. Castellani, in: G.L. Gregori - M. Mattei (Hrsg.), Roma (CIL, IV) 1.
Musei Capitolini (Roma 1999) 110-111, Nr. 168; fig. 168, 1 u. 2.
PIR (2. Aufl.) F 529
PIR (2. Aufl.) P 536
Fundumstände / Aufbewahrung
Italische RegionRoma
Land Italien
Fundort antik Roma
Fundort modernRoma    (Umkreissuche)
Fundstelle Esquilin, S. Antonio Abate, Kirche, bei
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungWeihinschrift
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerStatuenbasis
Höhe(73) cm
Breite50 cm
Buchstabenhöhe3.5-1 cm
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  Von der Basis nur Vorderseite und rechte Nebenseite fragmentarisch erhalten; jew. vermauert in den Musei Capitolini. Maße der Vorderseite: s.o.; Maße der re. Nebenseite: -31,5 x -23, Buchstabenhöhe: 1,9. Rechte Nebenseite im rechten Bereich nicht mehr erhalten; Ergänzungen auf der Grundlage von Fabretti (vgl. CIL VI 266). AE 1980: Keine Textwiedergabe, Verweis auf De Robertis (SDHI); De Robertis (SDHI): abweichende Textwiedergabe.
Personen
Person 1Name: P. Clodius Fortunatus
praenomen: P.
nomen: Clodius
cognomen: Fortunatus
Geschlecht: männlich
Person 2Name: Aeli Floriani
praenomen:
nomen: Aelius
cognomen: Florianus
Geschlecht: männlich
Person 3Name: Herenni Modestini
praenomen:
nomen: Herennius
cognomen: Modestinus
Geschlecht: männlich
Person 4Name: Faltoni Restutiani
praenomen:
nomen: Faltonius
cognomen: Restitutianus*
Geschlecht: männlich
Person 5Name: Alexandro
praenomen:
nomen:
cognomen: Alexander
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q1769   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 6Name: Marcello
praenomen:
nomen:
cognomen: Marcellus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 7Name: Peregrino
praenomen:
nomen:
cognomen: Peregrinus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
ID: PIR (2. Aufl.) P 536
Person 8Name: Aemiliano
praenomen:
nomen:
cognomen: Aemilianus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
ID: PIR (2. Aufl.) F 529
Person 9Name: Augustus
praenomen:
nomen:
cognomen: Augustus
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD005397
EDH Geo-ID19097
Pleiades ID423025
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/265174
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-17200373
EDR: http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR077480
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Soldatenkaiser (235 n. Chr. - 284 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung244 AD: Ti. Pollenius Armenius Peregrinus / Fulvius Aemilianus  –  https://godot.date/id/boxddGKAvXmanMquSUMWze
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandüberprüft an Foto
letzte Änderungen15. Januar 2015
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum