HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD004870 (letzte Änderungen: 11. November 2004) copy to clipboard
Transkription:Pro salu[te Imperato]rum d[dd(ominorum) nnn(ostrorum)] / Auggg(ustorum) L(uci) Septimi Severi et M(arci) Au[reli] / Antonini Brit(annici) Par(thici) Germ(anici) / et Iuliae Aug(ustae) matris castroru[m] / vexillatio leg(ionis) III Aug(ustae) p(iae) v(indicis) qua[e] / Vezerei praeten[dit et] T(itus) Gen[---]iu[s] // [Ia]nuarius optio // ------] / [---]VE[---] / [--- i]mm(unis?) // [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [---]s / [---]inu(s) / [---]us / [------] / [------] / [---] pr(incipalis) / [------] / Car[---] / Publili[us ---] / |(centuria) Erri Satu[rnini] / Iulius [---] / Iulius P[---] / Porcius Silva[nus] / Granius Felix / Aufidius Victoria[nus] / Varius Saturnin[us] / |(centuria) A(uli) Suri Iusti / Mundius [---] / Co[---] / [------ // [|(centuria)] Valeri Proculi / Benni(us) Silvanus / Silici(us) Urbanus / Corn(---) Rogatus / Marius Marcellus / Iulius Victor / Sedius Felix / Iulius Faustus / Helvius Silvanus / Valeri(us) Rogatus / Aureli(us) Severian(us) / Iulius Primus pr(incipalis) / Aelius Saturn(---) pr(incipalis) / Aelius Saturn seq(utor)(!) / Mussius Fuscin(us) / Annius Quintus / Flavius Victor / Lurius Beatus / Pompon(ius) Silvanus / M(arcus) Acilius Fortunat(us) / Papirius Sallustian(us) / Aelius Crescens / Flavius Vibianus / Aelius Vitalis / Pontius Donatus / Antistius Felix / Safidius Ammon / Cattius Ingenu(u)s / Iulius Primus seq(utor)(!) / Papius Fortun(---) / Pinarius Martialis / Iulius Donatus / Q(uintus) Sulpicius Saturninus / Scr[i]bon(ius) Priscus / Florius Rogatus / |(centuria) Flavi Victoris / Pompeius Liberalis / Euped(---)(!) Cat[u]l[li]nus(?) / [Fl]avius Victor / |(centuria) [---] Maximi / Annius Saturus / C(aius) Aufidi(us) Niger / |(centuria) Q(uinti) Gelli Iuvenalis / Aelius Iucundus / [-]atti(us) Fortunatus // coh(ortis) III // |(centuria) Iuli [---] / [---] Do[natus] / Iulius [---] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------? // Aemil(ius) Victo[r] / Vitell(ius) Ianua[rius] / Flavius Proc[ulus] / |(centuria) Domiti Maximi / Lucili(us) Iuli[anus] / Q(uintus) Flavius Ianu[arius] / Eppius Don[atus] / Iulius Don[atus] / Veturi(us) Proc[ulus] / Hostil(ius) Salut[aris] / Sulpic(ius) Suc[cessus] / Clodius An[toninus] / P(ublius) Clement(i---) C[---] / Stertin(ius) Iuvena[lis] / Flavius Verecundus / Agrius Felix / Arrunt(---) Maximus / C(aius) Pompeius Donatus / Silicius Quartus / C[o]rneli(us) Saturnin(us) / Geminius Rufus / Flavius Saturnin(us) / Iulius Honora[t(us)] / Fannius Catullini(us) / Pompon(ius) Novatia[n(us)] / Iunius Verissi[m(us)] / Gemini(---) Fortun[at(us)] / Petroni(us) Felix / M(arcus) Aemilius Felix / C(aius) Pompeius Felix / |(centuria) Aureli Aucti / Domitius Amo[---] / Dentil(ius) Adi[utor] / Fanni(us) Fel[ix] / Aemil(ius) Sa[---] / Gemini(us) C[---] / [Aurel]ius [---] / [------] / Iulius [---] / Iulius [---] / Iulius [---] / Iulius [---] / Statili(us) [---] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------] / [------? // ------] / [------ // ------] / [---]D / [[[------]]] / [[[------]]] / [---]DEM / [------
Majuskeln: PRO SALV[ ]RVM D[ ]
AVGGG L SEPTIMI SEVERI ET M AV[ ]
ANTONINI BRIT PAR GERM
ET IVLIAE AVG MATRIS CASTRORV[ ]
VEXILLATIO LEG III AVG P V QVA[ ]
VEZEREI PRAETEN[ ] T GEN[ ]IV[ ]

[ ]NVARIVS OPTIO

]
[ ]VE[ ]
[ ]MM

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]S
[ ]INV
[ ]VS
[ ]
[ ]
[ ] PR
[ ]
CAR[ ]
PVBLILI[ ]
| ERRI SATV[ ]
IVLIVS [ ]
IVLIVS P[ ]
PORCIVS SILVA[ ]
GRANIVS FELIX
AVFIDIVS VICTORIA[ ]
VARIVS SATVRNIN[ ]
| A SVRI IVSTI
MVNDIVS [ ]
CO[ ]
[

[ ] VALERI PROCVLI
BENNI SILVANVS
SILICI VRBANVS
CORN ROGATVS
MARIVS MARCELLVS
IVLIVS VICTOR
SEDIVS FELIX
IVLIVS FAVSTVS
HELVIVS SILVANVS
VALERI ROGATVS
AVRELI SEVERIAN
IVLIVS PRIMVS PR
AELIVS SATVRN PR
AELIVS SATVRN SEQ
MVSSIVS FVSCIN
ANNIVS QVINTVS
FLAVIVS VICTOR
LVRIVS BEATVS
POMPON SILVANVS
M ACILIVS FORTVNAT
PAPIRIVS SALLVSTIAN
AELIVS CRESCENS
FLAVIVS VIBIANVS
AELIVS VITALIS
PONTIVS DONATVS
ANTISTIVS FELIX
SAFIDIVS AMMON
CATTIVS INGENVS
IVLIVS PRIMVS SEQ
PAPIVS FORTVN
PINARIVS MARTIALIS
IVLIVS DONATVS
Q SVLPICIVS SATVRNINVS
SCR[ ]BON PRISCVS
FLORIVS ROGATVS
| FLAVI VICTORIS
POMPEIVS LIBERALIS
EVPED CAT[ ]L[ ]NVS
[ ]AVIVS VICTOR
| [ ] MAXIMI
ANNIVS SATVRVS
C AVFIDI NIGER
| Q GELLI IVVENALIS
AELIVS IVCVNDVS
[ ]ATTI FORTVNATVS

COH III

| IVLI [ ]
[ ] DO[ ]
IVLIVS [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[

AEMIL VICTO[ ]
VITELL IANVA[ ]
FLAVIVS PROC[ ]
| DOMITI MAXIMI
LVCILI IVLI[ ]
Q FLAVIVS IANV[ ]
EPPIVS DON[ ]
IVLIVS DON[ ]
VETVRI PROC[ ]
HOSTIL SALVT[ ]
SVLPIC SVC[ ]
CLODIVS AN[ ]
P CLEMENT C[ ]
STERTIN IVVENA[ ]
FLAVIVS VERECVNDVS
AGRIVS FELIX
ARRVNT MAXIMVS
C POMPEIVS DONATVS
SILICIVS QVARTVS
C[ ]RNELI SATVRNIN
GEMINIVS RVFVS
FLAVIVS SATVRNIN
IVLIVS HONORA[ ]
FANNIVS CATVLLINI
POMPON NOVATIA[ ]
IVNIVS VERISSI[ ]
GEMINI FORTVN[ ]
PETRONI FELIX
M AEMILIVS FELIX
C POMPEIVS FELIX
| AVRELI AVCTI
DOMITIVS AMO[ ]
DENTIL ADI[ ]
FANNI FEL[ ]
AEMIL SA[ ]
GEMINI C[ ]
[ ]IVS [ ]
[ ]
IVLIVS [ ]
IVLIVS [ ]
IVLIVS [ ]
IVLIVS [ ]
STATILI [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[

]
[

]
[ ]D
[[[ ]]]
[[[ ]]]
[ ]DEM
[
Datierung:209 n. Chr. – 211 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1978, 0886.
Y. Le Bohec, ZPE 31, 1978, 188-189. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1978.
AE 1922, 0054. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
M.A. Merlin, CRAI 1921, 236-248, Nr. 2. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1922.
ILAfr 027a. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
ILTun 0057.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzAfrica Proconsularis
Land Tunesien
Fundort antik Bezereos
Fundort modernSidi-Mohammed-ben-Aïssa    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungWeihinschrift
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerBlock
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
TruppennamenAngaben vorhanden
GeographieAngaben vorhanden
Kommentar
  Lesbare Reste der drei Kolumnen der Namensliste auf der 3. Seite des Inschriftenträgers in den Publikationen nicht abgedruckt.
Personen
Person 1Name: L. Septimi Severi
praenomen: L.
nomen: Septimius
cognomen: Severus
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q1442   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 2Name: M. Au[reli] Antonini
praenomen: M.
nomen: Aurelius+
cognomen: Antoninus
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q1446   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 3Name: Iuliae
praenomen:
nomen: Iulia
cognomen:
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 4Name: T. Gen[---]iu[s]
praenomen: T.
nomen: Gen[---]iu[s]
cognomen:
Geschlecht: männlich
Status:Soldaten
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD004870
EDH Geo-ID1031
Pleiades ID344315
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/198872
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-08201701
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Severer (193 n. Chr. - 235 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen11. November 2004
BearbeiterFeraudi
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum