HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD000745 (letzte Änderungen: 2. August 2012) copy to clipboard
Transkription:M(arco) Manilio Vopisco C(aio) Velleio Paterculo co(n)s(ulibus) / Idibus Iulis dedicavit / familiae Silvani crustulum mulsum ab se dedit / decrevit familia Silvani M(arco) Valerio Dextro immunitatem // Silvano consacravit et familiae M(arcus) [Va]lerius M(arci) f(ilius) Dexter impensa s[ua] // M(arcus) Valerius Phoebus quaestor / donum dedit // C(aius) Flavenus C(ai) Qui(rina) Firmus / L(ucius) Flavenus C(ai) Qui(rina) Rufus / P(ublius) Petronius Sp(uri) Col(lina) Sabinus / T(itus) Mescinius Sp(uri) Col(lina) Eros / M(arcus) Pilius Sp(uri) Col(lina) Priscus / M(arcus) Valerius Sp(uri) Col(lina) Ianuarius / M(arcus) Valerius Sp(uri) Col(lina) Martialis / Ti(berius) Claudius Sp(uri) Col(lina) Felicio / C(aius) Ludius Sp(uri) Col(lina) Celer / M(arcus) Patuleius Sp(uri) Col(lina) Sabinus / Q(uintus) Herennius Sp(uri) Col(lina) Virgula / L(ucius) Matutinus Sp(uri) Col(lina) Crescens / Pussienus Sp(uri) Col(lina) Tertius / M(arcus) Valerius M(arci) Qui(rina) Burrus / M(arcus) Valerius M(arci) Qui(rina) Firmus / M(arcus) Patuleius Sp(uri) Col(lina) Atimetus / T(itus) Sextius Sp(uri) Col(lina) Clemens / L(ucius) Albius Sp(uri) Col(lina) Proculus / P(ublius) Decius P(ubli) Qui(rina) Salinus // C(aius) Flavenus Faustus / C(aius) Flavenus Natalis / L(ucius) Pomponius Certus / C(aius) Appuleius Faustio / P(ublius) Alfius Surus / P(ublius) Gavius Crescens / Q(uintus) Salenus Asticus / Sex(tus) Avonius Nymphodotus / L(ucius) Sempronius Ochlus / Q(uintus) Vettedius Diaconus / M(arcus) Mamius Modestus / C(aius) Flavenus Gemellus / C(aius) Nonius Castus / P(ublius) Terentius Albanus / P(ublius) Mecionius Optatus / C(aius) Nonius Mnester / C(aius) Annius Comes / Q(uintus) Allius Ferox // P(ublius) Aquilius Chius / T(itus) Messius Clemens / T(itus) Zonius Mercator / Q(uintus) Villius Valens / M(arcus) Mamius Felicio / T(itus) Cosidius Angelus / C(aius) Marius Horus / C(aius) Nonius Herma / C(aius) Nonius Sabinus / C(aius) Nonius Ampelus / L(ucius) Sempronius Clemens / P(ublius) Plautius Fortior / Mopsus / P(ublius) Papurius Faustio / M(arcus) Livius Crescens / Sex(tus) Caesenius Nymphodotus / M(arcus) Valerius Martialis / C(aius) Flavenus Spendo / A(ulus) Terentius Albanus / C(aius) Iulius Abas // L(ucius) Aelius Sp(uri) Col(lina) Niger / Q(uintus) Salenus Q(uinti) Qui(rina) Fortuna(tus) / P(ublius) Tirienus P(ubli) Qui(rina) Restitutu(s) / L(ucius) Folius L(uci) Qui(rina) Clemens / Q(uintus) Salenus Q(uinti) Qui(rina) Pulcher / C(aius) Osennius Clem(entis) Secundus / L(ucius) Titius Primus / L(ucius) Sempronius Priscus / L(ucius) Sergius Apollinaris / T(itus) Sextius Cynthius / Sex(tus) Vitusius Faventius / L(ucius) Aelius Nilus / Cn(aeus) Pompeius Amabilis / L(ucius) Marcius Polybius / Q(uintus) Articuleius Fortunat(us) / C(aius) Folius Fortunatus / C(aius) Sermutius Crescens / L(ucius) Maecius Crescens / L(ucius) Tarvillius Priscus / M(arcus) Patuleius Crescens // M(arcus) Valerius Firmus / titulum / adiecit ap(!) se / d(onum) f(amiliae) // Lex familiae Silvan(i) / b(onum) f(actum) ex familia magistri facti erunt / ad sacrum faciendum deo accipient / ex arca HS CCXL suo quique die et ne / minus adicere debeat ap(!) se HS CCV[---] / si ita non fecerit d(are) d(ebeat) HS CCC cum ad / sacrum ventum erit nequis litiget / neve rixam faciat neve extrane/um invitet ea die si ita fecerit d(are) d(ebeat) HS XX / qui ex ea familia decesserit ut ei confe/rant singuli HS VIII nequis decumanis / moram faciat plus triduo qui ita fece/rit aut exequias non fuerit nisi certa / causa d(are) d(ebeat) HS XX ex cuius decuria deliquerit / eorum cura erit tollere si ita non fecerit d(are) d(ebeat) HS X / item qui ex eo corpore decesserit sequi eum / debeat aut heredem eius HS DLX et locus eius / HS C si tamen testamento suo nominari[t] / si minus caducum erit hoc amplius / dare legare debeat familiae HS L n(ummum) / decumani quisquis decuriae suae non / denuntiarit d(are) d(ebeat) HS V in singulos hom(ines)
Majuskeln: M MANILIO VOPISCO C VELLEIO PATERCVLO COS
IDIBVS IVLIS DEDICAVIT
FAMILIAE SILVANI CRVSTVLVM MVLSVM AB SE DEDIT
DECREVIT FAMILIA SILVANI M VALERIO DEXTRO IMMVNITATEM

SILVANO CONSACRAVIT ET FAMILIAE M [ ]LERIVS M F DEXTER IMPENSA S[ ]

M VALERIVS PHOEBVS QVAESTOR
DONVM DEDIT

C FLAVENVS C QVI FIRMVS
L FLAVENVS C QVI RVFVS
P PETRONIVS SP COL SABINVS
T MESCINIVS SP COL EROS
M PILIVS SP COL PRISCVS
M VALERIVS SP COL IANVARIVS
M VALERIVS SP COL MARTIALIS
TI CLAVDIVS SP COL FELICIO
C LVDIVS SP COL CELER
M PATVLEIVS SP COL SABINVS
Q HERENNIVS SP COL VIRGVLA
L MATVTINVS SP COL CRESCENS
PVSSIENVS SP COL TERTIVS
M VALERIVS M QVI BVRRVS
M VALERIVS M QVI FIRMVS
M PATVLEIVS SP COL ATIMETVS
T SEXTIVS SP COL CLEMENS
L ALBIVS SP COL PROCVLVS
P DECIVS P QVI SALINVS

C FLAVENVS FAVSTVS
C FLAVENVS NATALIS
L POMPONIVS CERTVS
C APPVLEIVS FAVSTIO
P ALFIVS SVRVS
P GAVIVS CRESCENS
Q SALENVS ASTICVS
SEX AVONIVS NYMPHODOTVS
L SEMPRONIVS OCHLVS
Q VETTEDIVS DIACONVS
M MAMIVS MODESTVS
C FLAVENVS GEMELLVS
C NONIVS CASTVS
P TERENTIVS ALBANVS
P MECIONIVS OPTATVS
C NONIVS MNESTER
C ANNIVS COMES
Q ALLIVS FEROX

P AQVILIVS CHIVS
T MESSIVS CLEMENS
T ZONIVS MERCATOR
Q VILLIVS VALENS
M MAMIVS FELICIO
T COSIDIVS ANGELVS
C MARIVS HORVS
C NONIVS HERMA
C NONIVS SABINVS
C NONIVS AMPELVS
L SEMPRONIVS CLEMENS
P PLAVTIVS FORTIOR
MOPSVS
P PAPVRIVS FAVSTIO
M LIVIVS CRESCENS
SEX CAESENIVS NYMPHODOTVS
M VALERIVS MARTIALIS
C FLAVENVS SPENDO
A TERENTIVS ALBANVS
C IVLIVS ABAS

L AELIVS SP COL NIGER
Q SALENVS Q QVI FORTVNA
P TIRIENVS P QVI RESTITVTV
L FOLIVS L QVI CLEMENS
Q SALENVS Q QVI PVLCHER
C OSENNIVS CLEM SECVNDVS
L TITIVS PRIMVS
L SEMPRONIVS PRISCVS
L SERGIVS APOLLINARIS
T SEXTIVS CYNTHIVS
SEX VITVSIVS FAVENTIVS
L AELIVS NILVS
CN POMPEIVS AMABILIS
L MARCIVS POLYBIVS
Q ARTICVLEIVS FORTVNAT
C FOLIVS FORTVNATVS
C SERMVTIVS CRESCENS
L MAECIVS CRESCENS
L TARVILLIVS PRISCVS
M PATVLEIVS CRESCENS

M VALERIVS FIRMVS
TITVLVM
ADIECIT AP SE
D F

LEX FAMILIAE SILVAN
B F EX FAMILIA MAGISTRI FACTI ERVNT
AD SACRVM FACIENDVM DEO ACCIPIENT
EX ARCA HS CCXL SVO QVIQVE DIE ET NE
MINVS ADICERE DEBEAT AP SE HS CCV[ ]
SI ITA NON FECERIT D D HS CCC CVM AD
SACRVM VENTVM ERIT NEQVIS LITIGET
NEVE RIXAM FACIAT NEVE EXTRANE
VM INVITET EA DIE SI ITA FECERIT D D HS XX
QVI EX EA FAMILIA DECESSERIT VT EI CONFE
RANT SINGVLI HS VIII NEQVIS DECVMANIS
MORAM FACIAT PLVS TRIDVO QVI ITA FECE
RIT AVT EXEQVIAS NON FVERIT NISI CERTA
CAVSA D D HS XX EX CVIVS DECVRIA DELIQVERIT
EORVM CVRA ERIT TOLLERE SI ITA NON FECERIT D D HS X
ITEM QVI EX EO CORPORE DECESSERIT SEQVI EVM
DEBEAT AVT HEREDEM EIVS HS DLX ET LOCVS EIVS
HS C SI TAMEN TESTAMENTO SVO NOMINARI[ ]
SI MINVS CADVCVM ERIT HOC AMPLIVS
DARE LEGARE DEBEAT FAMILIAE HS L N
DECVMANI QVISQVIS DECVRIAE SVAE NON
DENVNTIARIT D D HS V IN SINGVLOS HOM
Datierung:15. Juli 60 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1983, 0317.
F.M. Ausbüttel, Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des römischen Reiches (Kallmünz 1982) 66-67. - AE 1983.
AE 1929, 0161.
R. Paribeni, NSA 1928, 387-396; tav. 5; fig. 1. (C)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1929.
AE 1956, 0234.
AE 1937, p. 69 s. n. 177.
AE 1930, p. 39 s. n. 131.
AE 2002, 0397.
Abbildungen (extern):
Fundumstände / Aufbewahrung
Italische RegionSamnium (Regio IV)
Land Italien
Fundort antik Trebula Mutuesca
Fundort modernMonteleone Sabino    (Umkreissuche)
Fundstelle Heiligtum bei Fosso Carraccio
Region modernLazio
AufbewahrungMonteleone
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialKalkstein: Gesteine - klastische Sedimente
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  Z.15: Ende des lex-Textes steht auf dem Rand. (C): Z. 18/19: Bezug von caducum auf locus statt auf HS DLX et locus eius HS C.
Personen
Person 1Name: M. Manilio Vopisco
praenomen: M.
nomen: Manilius
cognomen: Vopiscus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 2Name: C. Velleio Paterculo
praenomen: C.
nomen: Velleius
cognomen: Paterculus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 3Name: M. [Va]lerius M.f. Dexter
praenomen: M.
nomen: Valerius+
cognomen: Dexter
Geschlecht: männlich
Person 4Name: M. Valerius Phoebus
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Phoebus
Geschlecht: männlich
Person 5Name: C. Flavenus C. Qui. Firmus
praenomen: C.
nomen: Flavenus
cognomen: Firmus
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 6Name: L. Flavenus C. Qui. Rufus
praenomen: L.
nomen: Flavenus
cognomen: Rufus
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 7Name: P. Petronius Sp. Col. Sabinus
praenomen: P.
nomen: Petronius
cognomen: Sabinus
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 8Name: T. Mescinius Sp. Col. Eros
praenomen: T.
nomen: Mescinius
cognomen: Eros
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 9Name: M. Pilius Sp. Col. Priscus
praenomen: M.
nomen: Pilius
cognomen: Priscus
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 10Name: M. Valerius Sp. Col. Ianuarius
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Ianuarius
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 11Name: M. Valerius Sp. Col. Martialis
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Martialis
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 12Name: Ti. Claudius Sp. Col. Felicio
praenomen: Ti.
nomen: Claudius
cognomen: Felicio
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 13Name: C. Ludius Sp. Col. Celer
praenomen: C.
nomen: Ludius
cognomen: Celer
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 14Name: M. Patuleius Sp. Col. Sabinus
praenomen: M.
nomen: Patuleius
cognomen: Sabinus
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 15Name: Q. Herennius Sp. Col. Virgula
praenomen: Q.
nomen: Herennius
cognomen: Virgula
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 16Name: L. Matutinus Sp. Col. Crescens
praenomen: L.
nomen: Matutinus
cognomen: Crescens
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 17Name: Pussienus Sp. Col. Tertius
praenomen:
nomen: Pussienus
cognomen: Tertius
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 18Name: M. Valerius M. Qui. Burrus
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Burrus
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 19Name: M. Valerius M. Qui. Firmus
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Firmus
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 20Name: M. Patuleius Sp. Col. Atimetus
praenomen: M.
nomen: Patuleius
cognomen: Atimetus
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 21Name: T. Sextius Sp. Col. Clemens
praenomen: T.
nomen: Sextius
cognomen: Clemens
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 22Name: L. Albius Sp. Col. Proculus
praenomen: L.
nomen: Albius
cognomen: Proculus
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 23Name: P. Decius P. Qui. Salinus
praenomen: P.
nomen: Decius
cognomen: Salinus
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 24Name: C. Flavenus Faustus
praenomen: C.
nomen: Flavenus
cognomen: Faustus
Geschlecht: männlich
Person 25Name: C. Flavenus Natalis
praenomen: C.
nomen: Flavenus
cognomen: Natalis
Geschlecht: männlich
Person 26Name: L. Pomponius Certus
praenomen: L.
nomen: Pomponius
cognomen: Certus
Geschlecht: männlich
Person 27Name: C. Appuleius Faustio
praenomen: C.
nomen: Appuleius
cognomen: Faustio
Geschlecht: männlich
Person 28Name: P. Alfius Surus
praenomen: P.
nomen: Alfius
cognomen: Surus
Geschlecht: männlich
Person 29Name: P. Gavius Crescens
praenomen: P.
nomen: Gavius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 30Name: Q. Salenus Asticus
praenomen: Q.
nomen: Salenus
cognomen: Asticus
Geschlecht: männlich
Person 31Name: Sex. Avonius Nymphodotus
praenomen: Sex.
nomen: Avonius
cognomen: Nyomphodotus
Geschlecht: männlich
Person 32Name: L. Sempronius Ochlus
praenomen: L.
nomen: Sempronius
cognomen: Ochlus
Geschlecht: männlich
Person 33Name: Q. Vettedius Diaconus
praenomen: Q.
nomen: Vettedius
cognomen: Diaconus
Geschlecht: männlich
Person 34Name: M. Mamius Modestus
praenomen: M.
nomen: Mamius
cognomen: Modestus
Geschlecht: männlich
Person 35Name: C. Flavenus Gemellus
praenomen: C.
nomen: Flavenus
cognomen: Gemellus
Geschlecht: männlich
Person 36Name: C. Nonius Castus
praenomen: C.
nomen: Nonius
cognomen: Castus
Geschlecht: männlich
Person 37Name: P. Terentius Albanus
praenomen: P.
nomen: Terentius
cognomen: Albanus
Geschlecht: männlich
Person 38Name: P. Mecionius Optatus
praenomen: P.
nomen: Mecionius
cognomen: Optatus
Geschlecht: männlich
Person 39Name: C. Nonius Mnester
praenomen: C.
nomen: Nonius
cognomen: Mnester
Geschlecht: männlich
Person 40Name: C. Annius Comes
praenomen: C.
nomen: Annius
cognomen: Comes
Geschlecht: männlich
Person 41Name: Q. Allius Ferox
praenomen: Q.
nomen: Allius
cognomen: Ferox
Geschlecht: männlich
Person 42Name: P. Aquilius Chius
praenomen: P.
nomen: Aquilius
cognomen: Chius
Geschlecht: männlich
Person 43Name: T. Messius Clemens
praenomen: T.
nomen: Messius
cognomen: Clemens
Geschlecht: männlich
Person 44Name: T. Zonius Mercator
praenomen: T.
nomen: Zonius
cognomen: Mercator
Geschlecht: männlich
Person 45Name: Q. Villius Valens
praenomen: Q.
nomen: Villius
cognomen: Valens
Geschlecht: männlich
Person 46Name: M. Mamius Felicio
praenomen: M.
nomen: Mamius
cognomen: Felicio
Geschlecht: männlich
Person 47Name: T. Cosidius Angelus
praenomen: T.
nomen: Cosidius
cognomen: Angelus
Geschlecht: männlich
Person 48Name: C. Marius Horus
praenomen: C.
nomen: Marius
cognomen: Horus
Geschlecht: männlich
Person 49Name: C. Nonius Herma
praenomen: C.
nomen: Nonius
cognomen: Herma
Geschlecht: männlich
Person 50Name: C. Nonius Sabinus
praenomen: C.
nomen: Nonius
cognomen: Sabinus
Geschlecht: männlich
Person 51Name: C. Nonius Ampelus
praenomen: C.
nomen: Nonius
cognomen: Ampelus
Geschlecht: männlich
Person 52Name: L. Sempronius Clemens
praenomen: L.
nomen: Sempronius
cognomen: Clemens
Geschlecht: männlich
Person 53Name: P. Plautius Fortior
praenomen: P.
nomen: Plautius
cognomen: Fortior
Geschlecht: männlich
Person 54Name: Mopsus
praenomen:
nomen:
cognomen: Mopsus
Geschlecht: männlich
Person 55Name: P. Papurius Faustio
praenomen: P.
nomen: Papurius
cognomen: Faustio
Geschlecht: männlich
Person 56Name: M. Livius Crescens
praenomen: M.
nomen: Livius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 57Name: Sex. Caesenius Nymphodotus
praenomen: Sex.
nomen: Caesenius
cognomen: Nymphodotus
Geschlecht: männlich
Person 58Name: M. Valerius Martialis
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Martialis
Geschlecht: männlich
Person 59Name: C. Flavenus Spendo
praenomen: C.
nomen: Flavenus
cognomen: Spendo
Geschlecht: männlich
Person 60Name: A. Terentius Albanus
praenomen: A.
nomen: Terentius
cognomen: Albanus
Geschlecht: männlich
Person 61Name: C. Iulius Abas
praenomen: C.
nomen: Iulius
cognomen: Abas
Geschlecht: männlich
Person 62Name: L. Aelius Sp. Col. Niger
praenomen: L.
nomen: Aelius
cognomen: Niger
tribus: Collina
Geschlecht: männlich
Person 63Name: Q. Salenus Q. Qui. Fortuna.
praenomen: Q.
nomen: Salenus
cognomen: Fortunatus*
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 64Name: P. Tirienus P. Qui. Restitutu.
praenomen: P.
nomen: Tirienus
cognomen: Restitutus*
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 65Name: L. Folius L. Qui. Clemens
praenomen: L.
nomen: Folius
cognomen: Clemens
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 66Name: Q. Salenus Q. Qui. Pulcher
praenomen: Q.
nomen: Salenus
cognomen: Pulcher
tribus: Quirina
Geschlecht: männlich
Person 67Name: C. Osennius Clem. Secundus
praenomen: C.
nomen: Osennius
cognomen: Clemens* Secundus
Geschlecht: männlich
Person 68Name: L. Titius Primus
praenomen: L.
nomen: Titius
cognomen: Primus
Geschlecht: männlich
Person 69Name: L. Sempronius Priscus
praenomen: L.
nomen: Sempronius
cognomen: Priscus
Geschlecht: männlich
Person 70Name: L. Sergius Apollinaris
praenomen: L.
nomen: Sergius
cognomen: Apollinaris
Geschlecht: männlich
Person 71Name: T. Sextius Cynthius
praenomen: T.
nomen: Sextius
cognomen: Cynthius
Geschlecht: männlich
Person 72Name: Sex. Vitusius Faventinus
praenomen: Sex.
nomen: Vitusius
cognomen: Faventinus
Geschlecht: männlich
Person 73Name: L. Aelius Nilus
praenomen: L.
nomen: Aelius
cognomen: Nilus
Geschlecht: männlich
Person 74Name: Cn. Pompeius Amabilis
praenomen: Cn.
nomen: Pompeius
cognomen: Amabilis
Geschlecht: männlich
Person 75Name: L. Marcius Polybius
praenomen: L.
nomen: Marcius
cognomen: Polybius
Geschlecht: männlich
Person 76Name: Q. Articuleius Fortunat.
praenomen: Q.
nomen: Articuleius
cognomen: Fortunatus*
Geschlecht: männlich
Person 77Name: C. Folius Fortunatus
praenomen: C.
nomen: Folius
cognomen: Fortunatus
Geschlecht: männlich
Person 78Name: C. Sermutius Crescens
praenomen: C.
nomen: Sermutius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 79Name: L. Maecius Crescens
praenomen: L.
nomen: Maecius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 80Name: L. Tarvillius Priscus
praenomen: L.
nomen: Tarvillius
cognomen: Priscus
Geschlecht: männlich
Person 81Name: M. Patuleius Crescens
praenomen: M.
nomen: Patuleius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 82Name: M. Valerius Firmus
praenomen: M.
nomen: Valerius
cognomen: Firmus
Geschlecht: männlich
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD000745
EDH Geo-ID19849
Pleiades ID413350 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/282477
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-12700127
EDR: http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR079014
Historische Periode(n)Julisch-claudische Dynastie (27 v. Chr. - 68 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Neronisch (54 n. Chr. - 68 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung60 AD: C. Velleius Paterculus (suff.; July–October) / M. Manilius Vopiscus (suff.)  –  https://godot.date/id/APonp79bqAcDmyuVYRuEz3
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen2. August 2012
BearbeiterFeraudi
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum