HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD000733 (letzte Änderungen: 27. Dezember 2013) copy to clipboard
Transkription:S(enatus) c(onsultum) [---] / [---] in Palatio in porticu quae est ad Apollinis scr(ibundo) ad(fuerunt) C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensis) Capito Sex(tus) Pomp[eius Sex(ti) f(ilius) ---] / [---] Octavius C(ai) f(ilius) Ste(llatina) Fronto M(arcus) Asinius Curti f(ilius) Arn(ensis) Mamilianus C(aius) Gavius C(ai) f(ilius) Pob(lilia) Macer q(uaestor) A(ulus) Did[ius - f(ilius) --- Gallus q(uaestor)] / [quod M(arcus) Silan]us L(ucius) Norbanus Balbus co(n)s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium ipsos composuisse sic uti negotium iis [datum de rebus ad libidinem] / [femina]rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludumv[e prodirent seve? auctora?]/[rent] u(ti) s(ancitur) s(enatus) c(onsultis) quae d(e) e(a) r(e) facta essent superioribus annis adhibita fraude qua maiestatem senat[us minuerent q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)] / [pla]cere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem pronepotem proneptem neve que[m cuius patri aut avo] / [v]el paterno vel materno aut fratri neve quam cuius viro aut patri aut avo paterno ve[l materno aut fratri ius] / fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove ro[garet ut in? harena? depugna?]/ret aut ut pinnas gladiatorum raperet aut rudem tolleret aliove quod eius rei simile min[istraret neve si quis se] / praeberet conduceret neve quis eorum se locaret idque ea de causa diligentius caveri dum [ne d(olo) m(alo) perseverent qui] / eludendae auctoritatis eius ordinis gratia quibus sedendi in equestribus locis ius erat aut p[ublicam ignominiam] / ut acciperent aut ut famoso iudicio condemnarentur dederant operam et postea quam ei des[civerant? sua sponte ex] / [equ]estribus locis auctoraverant se aut in scaenam prodierant neve quis eorum de quibus [s(upra) s(criptum) e(st) si id contra dignitatem ordi]/[nis su]i faceret libitinam haberet praeterquam si quis iam prodesset(!) in scaenam operasve [suas ad harenam locasset si]/[ve na]tus natave esset ex histrione aut gladiatore aut lanista aut lenone / [quodque? s(enatus)] c(onsulto) quod M(anio) Lepido T(ito) Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum esset scriptum compre(he)n[sum esset ne cui ingenuae quae] / [minor qua]m an(norum) XX neve cui ingenuo qui minor quam an(norum) XXV esset auctorare se operas[ve suas ad? harenam? scaenamve?] / [---]s locare permitteretur nisi qui eorum a divo Augusto aut ab Ti(berio) Caesare Aug[usto in ---] / [--- co]niectus esset <qui eorum> is qui ita coniecisset auctorare se operasve suas [locare si eum divus Augustus aut Ti(berius)] / [Caesar Aug(ustus) ad l]arem redducendum esset statuissent id servari placere praeterquam [------
Majuskeln: S C [ ]
[ ] IN PALATIO IN PORTICV QVAE EST AD APOLLINIS SCR AD C ATEIVS L F ANI CAPITO SEX POMP[ ]
[ ] OCTAVIVS C F STE FRONTO M ASINIVS CVRTI F ARN MAMILIANVS C GAVIVS C F POB MACER Q A DID[ ]
[ ]VS L NORBANVS BALBVS COS V F COMMENTARIVM IPSOS COMPOSVISSE SIC VTI NEGOTIVM IIS [ ]
[ ]RVM PERTINENTIBVS AVT AD EOS QVI CONTRA DIGNITATEM ORDINIS SVI IN SCAENAM LVDVMV[ ]
[ ] V S S C QVAE D E R FACTA ESSENT SVPERIORIBVS ANNIS ADHIBITA FRAVDE QVA MAIESTATEM SENAT[ ]
[ ]CERE NE QVIS SENATORIS FILIVM FILIAM NEPOTEM NEPTEM PRONEPOTEM PRONEPTEM NEVE QVE[ ]
[ ]EL PATERNO VEL MATERNO AVT FRATRI NEVE QVAM CVIVS VIRO AVT PATRI AVT AVO PATERNO VE[ ]
FVISSET VNQVAM SPECTANDI IN EQVESTRIBVS LOCIS IN SCAENAM PRODVCERET AVCTORAMENTOVE RO[ ]
RET AVT VT PINNAS GLADIATORVM RAPERET AVT RVDEM TOLLERET ALIOVE QVOD EIVS REI SIMILE MIN[ ]
PRAEBERET CONDVCERET NEVE QVIS EORVM SE LOCARET IDQVE EA DE CAVSA DILIGENTIVS CAVERI DVM [ ]
ELVDENDAE AVCTORITATIS EIVS ORDINIS GRATIA QVIBVS SEDENDI IN EQVESTRIBVS LOCIS IVS ERAT AVT P[ ]
VT ACCIPERENT AVT VT FAMOSO IVDICIO CONDEMNARENTVR DEDERANT OPERAM ET POSTEA QVAM EI DES[ ]
[ ]ESTRIBVS LOCIS AVCTORAVERANT SE AVT IN SCAENAM PRODIERANT NEVE QVIS EORVM DE QVIBVS [ ]
[ ]I FACERET LIBITINAM HABERET PRAETERQVAM SI QVIS IAM PRODESSET IN SCAENAM OPERASVE [ ]
[ ]TVS NATAVE ESSET EX HISTRIONE AVT GLADIATORE AVT LANISTA AVT LENONE
[ ] C QVOD M LEPIDO T STATILIO TAVRO COS REFERENTIBVS FACTVM ESSET SCRIPTVM COMPREN[ ]
[ ]M AN XX NEVE CVI INGENVO QVI MINOR QVAM AN XXV ESSET AVCTORARE SE OPERAS[ ]
[ ]S LOCARE PERMITTERETVR NISI QVI EORVM A DIVO AVGVSTO AVT AB TI CAESARE AVG[ ]
[ ]NIECTVS ESSET IS QVI ITA CONIECISSET AVCTORARE SE OPERASVE SVAS [ ]
[ ]AREM REDDVCENDVM ESSET STATVISSENT ID SERVARI PLACERE PRAETERQVAM [
Datierung:19 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1995, 0354.
AE 1992, 0300a-b.
AE 1991, 0515.
AE 1990, 0189.
AE 1985, 0293.
AE 1984, 0249.
AE 1983, 0210.
AE 1978, 0145. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Sensi, in: Epigrafia e ordine senatorio 1 (Roma 1982) 515-520. - AE 1985.
P. Moreau, REL 61, 1983, 36-48. - AE 1983, 1984.
M. Giuffrè, AAN 91, 1980, 19-27. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
B. Levick, JRS 73, 1983, 97-105. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1983.
M. Malavolta, in: MGR 6 (Roma 1978) 362-368. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1978.
Fundumstände / Aufbewahrung
Italische RegionApulia et Calabria (Regio II)
Land Italien
Fundort antik Larinum
Fundort modernLarino    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Region modernMolise
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
GeographieAngaben vorhanden
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  Senatus consultum; Seite B für eine tabula patronatus wiederverwendet. (Y): Senatus consultum gehört in die ersten 6 Monate des Jahres 19. Text nach Malavolta und Moreau.
Personen
Person 1Name: C. Ateius L.f. Ani. Capito
praenomen: C.
nomen: Ateius
cognomen: Capito
tribus: Aniensis
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 2Name: Sex. Pomp[eius Sex.f. ---]
praenomen: Sex.
nomen: Pompeius+
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 3Name: [-] Octavius C.f. Ste. Fronto
praenomen: [-]
nomen: Octavius
cognomen: Fronto
tribus: Stellatina
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 4Name: M. Asinius Curti f. Arn. Mamilianus
praenomen: M.
nomen: Asinius
cognomen: Mamilianus
tribus: Arnensis
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 5Name: Curti
praenomen:
nomen: Curtius
cognomen:
Geschlecht: männlich
Status:Ritterstand?
Person 6Name: C. Gavius C.f. Pob. Macer
praenomen: C.
nomen: Gavius
cognomen: Macer
tribus: Publilia
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 7Name: A. Did[ius -f. --- Gallus]
praenomen: A.
nomen: Didius+
cognomen: Gallus+
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 8Name: [M. Silan]us
praenomen: M.+
nomen:
cognomen: Silanus+
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 9Name: L. Norbanus Balbus
praenomen: L.
nomen: Norbanus
cognomen: Balbus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 10Name: M'. Lepido
praenomen: M'.
nomen:
cognomen: Lepidus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 11Name: T. Statilio Tauro
praenomen: T.
nomen: Statilius
cognomen: Taurus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 12Name: Ti. Caesare Aug[usto]
praenomen: Ti.
nomen: Caesar
cognomen: Augustus+
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q1407   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 13Name: Augusto
praenomen:
nomen:
cognomen: Augustus
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD000733
EDH Geo-ID1469
Pleiades ID442629 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/245486
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-63900074
EDR: http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR081989
Historische Periode(n)Tiberisch (14 n. Chr. - 37 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Julisch-claudische Dynastie (27 v. Chr. - 68 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung11 AD: M'. Aemilius Lepidus (January–June) / T. Statilius Taurus (January–December)  –  https://godot.date/id/g8JvJLEceMa4KyNY3qXmN4
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen27. Dezember 2013
BearbeiterFeraudi
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum