HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD000721 (letzte Änderungen: 4. Januar 2010) copy to clipboard
Transkription:[--- test]amentum fe[cit ---?] / [--- af]fectum praestitit et mei m[---] / [---] amicus rarissimus si intra t[riginta dies? ---] / [--- nome]n meum laturum posterosque [suos ---] / [---]narum ex uncia Dasumia [---] / [---]ximis quibus scient poterint[que ---] / [--- p]ientissima mihi heres non [erit ---] / [---]lia Serviani ex sescuncia D[---] / [---]us meus mihi heres non erit Iu[---] / [--- m]ihi heredes sunto si Domitia [---] / [--- m]ihi heres esto si Dasumia Polla [---] / [--- mihi heres e]sto iique cernunto in diebus LX p[roximis ---] / [---]creverit tunc Syneros servos [---] / [---] infra scriptis quod cuique hoc [testamento ---] / [---]is auri p(ondo) libras Iuliae Paulinae [---] / [---]no Volusio Iuliano Fabiae Balbin[ae ---] / [---] Secundo Cornelio Pusioni Atili [---] / [--- A]uspicato singulis auri p(ondo) II Aem[ili ---] / [--- Mi]nicio Iusto Fabul[l]ae Asiatici Te[ttien---] / [--- I]unio Avito Pont[io] Laeliano [---] / [--- P]etronio Cresce[n]ti Ianuari[---] / [---]o Nepoti Tullio [V]arroni Sat[---] / [---]nniano Appuleio Nepoti Re[---] / [---]ustio Acantho Fabio Rustico [---] / [---]co Agris Phoebo et Servato [---] / [--- Va]lerio Hermeti Otacilio Or[---] / [--- Pro?]culo iurisconsulto Ateio M[---] / [---]no Cornelio Seni Iulis Threp[to et ---] / [---]oro adfini meo |(denariorum) CXXV (centum viginti quinque milia) co[---] / [--- fideiq]ue eius eorumque comitto u[t ---] / [--- nominis m]ei consecrent Cordubae it[em? ---] / [--- sub inscrip]tione nominis mei consec[rent ---] / [---] opera supra scripta fiant ei[---] / [--- fidei]que eius eorumque commit[to ut ---] / [---] est Damusiae Tyche nutric[i ---] / [---] Venugum Arrum piscator[es ---] / [---] elegerit praeterquam |(denariorum) C[---] / [--- argenti es]cari et potor[i] ex meo quod e[legerit ---] / [--- chartam]ve philuram calculatoriam [---] / [--- e]t Sabinum notarium et My[---] / [--- rat]ionibus redditis cum cont[ubernalibus ---] / [---]m cocum et Grammicum c[---] / [---] et Diadumenum notarium [---] / [---]onem sumptuarium ration[ibus redditis ---] / [--- in m]atrimonio habeat fidele Iu[---] / [--- in a]rculis pusillis componi Tu[---] / [---]olono lib(erto) |(denariorum mille) Dasumiae Sy[---] / [--- li]b(erto) |(denariorum mille) Heliopaedi lib(erto) |(denariorum) mille Ca[---] / [---] singulis |(denariorum mille) Eurotae lib(erto) |(denariorum)[---] / [---]i Eros vestiarius ratione u[t ---] / [--- paeda]gogus ratione reddita Pho[---] / [---]m ex his alio scripto liberu[m ---] / [---]que vicens[i]mae nomine e[---] / [---]es quos liberos esse iussi eo s[---] / [---]em eorum committo quis[quis ---] / [--- tri]buant con[c]edant sine ull[o ---] / [--- ho]c amplius |(denariorum) V(quinque milia) et hoc ampli[us ---] / [---]cum primum manumissa [---] / [--- a]rculam Tha[ll]um ornato[rem ---] / [--- supra nomin]ati dent tribuant concedan[t ---] / [--- Thau]masto Anatellonti liberti[s ---] / [---]ni vestiari nomine singu[lis ---] / [--- Te]rpno Achilli Heliopaedi lib[ertis ---] / [--- in sing]ulos annos quandiu quis eo[rum vivet ---] / [--- quamdi]u quis eorum vivet initio c[---] / [---]ntove dare infra scriptis c[---] / [---]m auream meam maxima[m ---] / [--- e]st et Diadumenum cubicul[arium ---] / [--- e]t Stephanum dropacatorem [---] / [---]orem et Faustum sutorem e[t ---] / [--- fa?]mularum quae elegerit cum [---] / [--- pienti]ssimae hoc amplius Epaphro[ditum ---] / [---]tum medicum Philocyrium [---] / [--- aure]a et argentea omnia et ima[gines ---] / [--- pie?]tatem tuam ut cures in pub[lic ---] / [---] quae ubique habeo in amp[---] / [--- d]ispensatorem rationibus [redditis ---] / [---]em et Eutychen cubicul(arium) maio[rem? ---] / [--- mat]erterae Septumae Secundin[i ---] / [--- Menecratem et Paede]rotem Menecraten et Paedero[tem ---] / [--- o]pere illos habeas donec viv[ent ---] / [---] nullo merito meo tam valde [---] / [---]qua Septumae materterae m[---] / [---]us meis habuit fideique eius n[---] / [--- a]mplius Septumae matertera[e ---] / [--- cu]rsorem Encolpium actorem [---] / [---]m sexagies quod beneficio [---] / [---] intra biennium quam mo[---] / [--- fidei com]mitto uti praedium in quo[d ---] / [---]us reli[quias] meas cond[erent ---] / [---] meae inlatae fuerint cui [---] / [---]ro prae[t]erquam Hymno pess[ime ---] / [---]tibus silvis instructum ma[ncipio dent? ---] / [--- pig]nore dent cedant condoneren[t ---] / [---]c in rerum natura esset un[us ---] / [---]sierin[t t]unc ad libertorum [---] / [---]nere q[u]od si esse desierit [---] / [--- a]utem in tam multas parte[s ---] / [--- om]nes un[i]versa possidere rel[---] / [--- A]chillen Heliopaeden Cym[---] / [--- cur]atorem substitui curatori [---] / [---] alimenta omnia computa[ri ---] / [---]imo ut ab uno omnia percip[iant ---] / [--- her]edum meorum committo t[---] / [---]aris post me quemquam ill[---] / [--- post]erum libertorum tuorum P[---] / [--- praeci]pue Thaumastum et Anat[ellontem ---] / [---]es quos s[i]ve ante testamen[tum ---] / [---]plurimum tibi praestitiss[---] / [---]e a te passus sim aut timuer[im ---] / [---] Ursi Serviani domini mei et [---] / [---]m ferri volo per Serviani mei li[---] / [--- defu]nctus ero consummari in q[uod ---] / [---]m reddere volo Serviano me[o ---] / [--- exemplu]m et poni ad latus monimen[ti ---] / [--- e]um eosque rogo fideique eiu[s committo ---] / [--- dedi l]egavi ea vicensimis omnib[us ---] / [---] nomine aut vicensimae n[omine ---] / [---]cantur aut decidant aut in[---] / [--- alio]ve quo ge[ner]e scriptum sig[natumque ---] / [--- signatu?]mque reli[quisse]m liturae [---] / [---]am testam[en]ti faciundi [---] / [---]ntidiu[m C]ampanum testa[mentum ---] / [--- Ael]io H[adria]no et Trebatio Pr[isco co(n)s(ulibus)] / [---]t do lego damnasq[ue ---] / [Imp(eratori) Caesari Traia]no Aug(usto) Germanic[o Dacico] / [--- Sos?]io Senecioni singu[lis ---] / [--- arge]nti p(ondo) V Otacilio Or[---] / [---] medico HS X(decem milia) i[tem? ---] / [---]s HS CCCC(quadringinta milia) ex qu[---] / [---] Eurota lib[---] / [---]atione di[---] / [---]c ex[---]
Majuskeln: [ ]AMENTVM FE[ ]
[ ]FECTVM PRAESTITIT ET MEI M[ ]
[ ] AMICVS RARISSIMVS SI INTRA T[ ]
[ ]N MEVM LATVRVM POSTEROSQVE [ ]
[ ]NARVM EX VNCIA DASVMIA [ ]
[ ]XIMIS QVIBVS SCIENT POTERINT[ ]
[ ]IENTISSIMA MIHI HERES NON [ ]
[ ]LIA SERVIANI EX SESCVNCIA D[ ]
[ ]VS MEVS MIHI HERES NON ERIT IV[ ]
[ ]IHI HEREDES SVNTO SI DOMITIA [ ]
[ ]IHI HERES ESTO SI DASVMIA POLLA [ ]
[ ]STO IIQVE CERNVNTO IN DIEBVS LX P[ ]
[ ]CREVERIT TVNC SYNEROS SERVOS [ ]
[ ] INFRA SCRIPTIS QVOD CVIQVE HOC [ ]
[ ]IS AVRI P LIBRAS IVLIAE PAVLINAE [ ]
[ ]NO VOLVSIO IVLIANO FABIAE BALBIN[ ]
[ ] SECVNDO CORNELIO PVSIONI ATILI [ ]
[ ]VSPICATO SINGVLIS AVRI P II AEM[ ]
[ ]NICIO IVSTO FABVL[ ]AE ASIATICI TE[ ]
[ ]VNIO AVITO PONT[ ] LAELIANO [ ]
[ ]ETRONIO CRESCE[ ]TI IANVARI[ ]
[ ]O NEPOTI TVLLIO [ ]ARRONI SAT[ ]
[ ]NNIANO APPVLEIO NEPOTI RE[ ]
[ ]VSTIO ACANTHO FABIO RVSTICO [ ]
[ ]CO AGRIS PHOEBO ET SERVATO [ ]
[ ]LERIO HERMETI OTACILIO OR[ ]
[ ]CVLO IVRISCONSVLTO ATEIO M[ ]
[ ]NO CORNELIO SENI IVLIS THREP[ ]
[ ]ORO ADFINI MEO | CXXV CO[ ]
[ ]VE EIVS EORVMQVE COMITTO V[ ]
[ ]EI CONSECRENT CORDVBAE IT[ ]
[ ]TIONE NOMINIS MEI CONSEC[ ]
[ ] OPERA SVPRA SCRIPTA FIANT EI[ ]
[ ]QVE EIVS EORVMQVE COMMIT[ ]
[ ] EST DAMVSIAE TYCHE NVTRIC[ ]
[ ] VENVGVM ARRVM PISCATOR[ ]
[ ] ELEGERIT PRAETERQVAM | C[ ]
[ ]CARI ET POTOR[ ] EX MEO QVOD E[ ]
[ ]VE PHILVRAM CALCVLATORIAM [ ]
[ ]T SABINVM NOTARIVM ET MY[ ]
[ ]IONIBVS REDDITIS CVM CONT[ ]
[ ]M COCVM ET GRAMMICVM C[ ]
[ ] ET DIADVMENVM NOTARIVM [ ]
[ ]ONEM SVMPTVARIVM RATION[ ]
[ ]ATRIMONIO HABEAT FIDELE IV[ ]
[ ]RCVLIS PVSILLIS COMPONI TV[ ]
[ ]OLONO LIB | DASVMIAE SY[ ]
[ ]B | HELIOPAEDI LIB | MILLE CA[ ]
[ ] SINGVLIS |MILLE EVROTAE LIB(ERTO |(DENARIORVM[ ]
[ ]I EROS VESTIARIVS RATIONE V[ ]
[ ]GOGVS RATIONE REDDITA PHO[ ]
[ ]M EX HIS ALIO SCRIPTO LIBERV[ ]
[ ]QVE VICENS[ ]MAE NOMINE E[ ]
[ ]ES QVOS LIBEROS ESSE IVSSI EO S[ ]
[ ]EM EORVM COMMITTO QVIS[ ]
[ ]BVANT CON[ ]EDANT SINE VLL[ ]
[ ]C AMPLIVS | V ET HOC AMPLI[ ]
[ ]CVM PRIMVM MANVMISSA [ ]
[ ]RCVLAM THA[ ]VM ORNATO[ ]
[ ]ATI DENT TRIBVANT CONCEDAN[ ]
[ ]MASTO ANATELLONTI LIBERTI[ ]
[ ]NI VESTIARI NOMINE SINGV[ ]
[ ]RPNO ACHILLI HELIOPAEDI LIB[ ]
[ ]VLOS ANNOS QVANDIV QVIS EO[ ]
[ ]V QVIS EORVM VIVET INITIO C[ ]
[ ]NTOVE DARE INFRA SCRIPTIS C[ ]
[ ]M AVREAM MEAM MAXIMA[ ]
[ ]ST ET DIADVMENVM CVBICVL[ ]
[ ]T STEPHANVM DROPACATOREM [ ]
[ ]OREM ET FAVSTVM SVTOREM E[ ]
[ ]MVLARVM QVAE ELEGERIT CVM [ ]
[ ]SSIMAE HOC AMPLIVS EPAPHRO[ ]
[ ]TVM MEDICVM PHILOCYRIVM [ ]
[ ]A ET ARGENTEA OMNIA ET IMA[ ]
[ ]TATEM TVAM VT CVRES IN PVB[ ]
[ ] QVAE VBIQVE HABEO IN AMP[ ]
[ ]ISPENSATOREM RATIONIBVS [ ]
[ ]EM ET EVTYCHEN CVBICVL MAIO[ ]
[ ]ERTERAE SEPTVMAE SECVNDIN[ ]
[ ]ROTEM MENECRATEN ET PAEDERO[ ]
[ ]PERE ILLOS HABEAS DONEC VIV[ ]
[ ] NVLLO MERITO MEO TAM VALDE [ ]
[ ]QVA SEPTVMAE MATERTERAE M[ ]
[ ]VS MEIS HABVIT FIDEIQVE EIVS N[ ]
[ ]MPLIVS SEPTVMAE MATERTERA[ ]
[ ]RSOREM ENCOLPIVM ACTOREM [ ]
[ ]M SEXAGIES QVOD BENEFICIO [ ]
[ ] INTRA BIENNIVM QVAM MO[ ]
[ ]MITTO VTI PRAEDIVM IN QVO[ ]
[ ]VS RELI[ ] MEAS COND[ ]
[ ] MEAE INLATAE FVERINT CVI [ ]
[ ]RO PRAE[ ]ERQVAM HYMNO PESS[ ]
[ ]TIBVS SILVIS INSTRVCTVM MA[ ]
[ ]NORE DENT CEDANT CONDONEREN[ ]
[ ]C IN RERVM NATVRA ESSET VN[ ]
[ ]SIERIN[ ]VNC AD LIBERTORVM [ ]
[ ]NERE Q[ ]OD SI ESSE DESIERIT [ ]
[ ]VTEM IN TAM MVLTAS PARTE[ ]
[ ]NES VN[ ]VERSA POSSIDERE REL[ ]
[ ]CHILLEN HELIOPAEDEN CYM[ ]
[ ]ATOREM SVBSTITVI CVRATORI [ ]
[ ] ALIMENTA OMNIA COMPVTA[ ]
[ ]IMO VT AB VNO OMNIA PERCIP[ ]
[ ]EDVM MEORVM COMMITTO T[ ]
[ ]ARIS POST ME QVEMQVAM ILL[ ]
[ ]ERVM LIBERTORVM TVORVM P[ ]
[ ]PVE THAVMASTVM ET ANAT[ ]
[ ]ES QVOS S[ ]VE ANTE TESTAMEN[ ]
[ ]PLVRIMVM TIBI PRAESTITISS[ ]
[ ]E A TE PASSVS SIM AVT TIMVER[ ]
[ ] VRSI SERVIANI DOMINI MEI ET [ ]
[ ]M FERRI VOLO PER SERVIANI MEI LI[ ]
[ ]NCTVS ERO CONSVMMARI IN Q[ ]
[ ]M REDDERE VOLO SERVIANO ME[ ]
[ ]M ET PONI AD LATVS MONIMEN[ ]
[ ]VM EOSQVE ROGO FIDEIQVE EIV[ ]
[ ]EGAVI EA VICENSIMIS OMNIB[ ]
[ ] NOMINE AVT VICENSIMAE N[ ]
[ ]CANTVR AVT DECIDANT AVT IN[ ]
[ ]VE QVO GE[ ]E SCRIPTVM SIG[ ]
[ ]MQVE RELI[ ]M LITVRAE [ ]
[ ]AM TESTAM[ ]TI FACIVNDI [ ]
[ ]NTIDIV[ ]AMPANVM TESTA[ ]
[ ]IO H[ ]NO ET TREBATIO PR[ ]
[ ]T DO LEGO DAMNASQ[ ]
[ ]NO AVG GERMANIC[ ]
[ ]IO SENECIONI SINGV[ ]
[ ]NTI P V OTACILIO OR[ ]
[ ] MEDICO HS XMILIA I[ ]
[ ]S HS CCCC(QVADRINGINTA MILIA EX QV[ ]
[ ] EVROTA LIB[ ]
[ ]ATIONE DI[ ]
[ ]C EX[ ]
Datierung:108 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1983, 0094.
C. Castillo García, in: Actas del I Congreso de Estudios Clásicos 1981 (Jaén 1982) 159-163. - AE 1983.
AE 1978, 0016.
W. Eck, ZPE 30, 1978, 277-295; Taf. 15. - AE 1978.
AE 1976, 0077.
A. Ferrua, RAC 52, 1976, 211-212; fig. 9. - AE 1976.
CIL 06, 10229.
M.G. Granino Cecere, in: R. Neudecker - M.G. Granino Cecere, Antike Skulpturen und Inschriften im Institutum Archaeologicum Germanicum (Wiesbaden 1997) 152-159, Nr. 87; Abb. 169-172.
AE 1996, 0093.
AE 1991, 0076.
PIR (2. Aufl.) I 631
PIR V 405
Fundumstände / Aufbewahrung
Italische RegionRoma
Land Italien
Fundort antik Roma
Fundort modernRoma    (Umkreissuche)
Fundstelle S. Callisto, Katakombe; Via Appia (Vigna Amendola)
Region modernLazio
Fundjahrvor 1976
AufbewahrungRoma, DAI
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, privat
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialMarmor: Gesteine - metamorphe Gesteine
Höhe(225) cm
Breite(29) cm
Tiefe10.8 cm
Buchstabenhöhe3.2-1.3 cm
Historisch relevante Hinweise
GeographieAngaben vorhanden
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  AE: unvollständige Textwiedergabe. Lesung nach M.G. Granino Cecere. Testament.
Personen
Person 1Name: Dasumia [---]
praenomen:
nomen: Dasumia
cognomen: [---]
Geschlecht: weiblich
Person 2Name: [---]lia Serviani
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]
Geschlecht: weiblich
Person 3Name: Serviani
praenomen:
nomen:
cognomen: Servianus
Geschlecht: männlich
Person 4Name: Domitia [---]
praenomen:
nomen: Domitia
cognomen: [---]
Geschlecht: weiblich
Person 5Name: Dasumia Polla
praenomen:
nomen: Dasumia
cognomen: Polla
Geschlecht: weiblich
Person 6Name: Syneros
praenomen:
nomen:
cognomen: Syneros
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 7Name: Iuliae Paulinae
praenomen:
nomen: Iulia
cognomen: Paulina
Geschlecht: weiblich
Person 8Name: [---]no
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]nus
Geschlecht: männlich
Person 9Name: Volusio Iuliano
praenomen:
nomen: Volusius
cognomen: Iulianus
Geschlecht: männlich
Person 10Name: Fabiae Balbin[ae]
praenomen:
nomen: Fabia
cognomen: Balbina+
Geschlecht: weiblich
Person 11Name: [---] Secundo
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: Secundus
Geschlecht: männlich
Person 12Name: Cornelio Pusioni
praenomen:
nomen: Cornelius
cognomen: Pusio
Geschlecht: männlich
Person 13Name: Atili[---]
praenomen:
nomen: Atilius
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Person 14Name: [--- A]uspicato
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: Auspicatus+
Geschlecht: männlich
Person 15Name: Aem[---]
praenomen:
nomen: Aemilius+
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Person 16Name: [--- Mi]nicio Iusto
praenomen:
nomen: Minicius+
cognomen: Iustus
Geschlecht: männlich
Person 17Name: Fabul[l]ae Asiatici
praenomen:
nomen:
cognomen: Fabulla+
Geschlecht: weiblich
Person 18Name: Asiatici
praenomen:
nomen:
cognomen: Asiaticus
Geschlecht: männlich
Person 19Name: Te[ttien ---]
praenomen:
nomen: Tettienus+
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Person 20Name: [--- I]unio Avito
praenomen:
nomen: Iunius+
cognomen: Avitus
Geschlecht: männlich
Person 21Name: Pont[io] Laeliano
praenomen:
nomen: Pontius+
cognomen: Laelianus
Geschlecht: männlich
Person 22Name: [P]etronio Cresce[n]ti
praenomen:
nomen: Petronius+
cognomen: Crescens+
Geschlecht: männlich
Person 23Name: Ianuari[---]
praenomen:
nomen: Ianuarius+
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Person 24Name: [---]o Nepoti
praenomen:
nomen: [---]us
cognomen: Nepos
Geschlecht: männlich
Person 25Name: Tullio [V]arroni
praenomen:
nomen: Tullius
cognomen: Varro+
Geschlecht: männlich
Person 26Name: Sat[---]
praenomen:
nomen: Sat[---]
cognomen: [---]
Person 27Name: [---]uniano
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]nnianus
Geschlecht: männlich
Person 28Name: Appuleio Nepoti
praenomen:
nomen: Appuleius
cognomen: Nepos
Geschlecht: männlich
Person 29Name: Re[---]
praenomen:
nomen: Re[---]
cognomen: [---]
Person 30Name: [---]ustio Acantho
praenomen:
nomen: [---]ustius
cognomen: Acanthus
Geschlecht: männlich
Person 31Name: Fabio Rustico
praenomen:
nomen: Fabius
cognomen: Rusticus
Geschlecht: männlich
Person 32Name: [---]co
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]cus
Geschlecht: männlich
Person 33Name: Agris Phoebo et Servato
praenomen:
nomen: Agrius
cognomen: Phoebus
Geschlecht: männlich
Person 34Name: Agris Phoebo et Servato
praenomen:
nomen: Agrius
cognomen: Servatus
Geschlecht: männlich
Person 35Name: [Va]lerio Hermeti
praenomen:
nomen: Valerius+
cognomen: Hermes
Geschlecht: männlich
Person 36Name: Otacilio Or[---]
praenomen:
nomen: Otacilius
cognomen: Or[---]
Geschlecht: männlich
Person 37Name: [--- Pro?]culo
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: Proculus+?
Geschlecht: männlich
Person 38Name: Atlio M[---]
praenomen:
nomen: Atlius
cognomen: M[---]
Geschlecht: männlich
Person 39Name: [---]no
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]nus
Geschlecht: männlich
Person 40Name: Cornelio Seni
praenomen:
nomen: Cornelius
cognomen: Senex
Geschlecht: männlich
Person 41Name: Iulis Threp[to et ---]
praenomen:
nomen: Iulius
cognomen: Threptus
Geschlecht: männlich
Person 42Name: Iulis Threp[to et ---]
praenomen:
nomen: Iulius
cognomen: [---]
Geschlecht: männlich
Person 43Name: Dasumiae Tyche
praenomen:
nomen: Dasumia
cognomen: Tyche
Geschlecht: weiblich
Person 44Name: Venugum
praenomen:
nomen:
cognomen: Venugus
Geschlecht: männlich
Person 45Name: Arrum
praenomen:
nomen:
cognomen: Arrus
Geschlecht: männlich
Person 46Name: [--- e]t Sabinum
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]
Person 47Name: [--- e]t Sabinum
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: Sabinus
Geschlecht: männlich
Person 48Name: My[---]
praenomen:
nomen: My[---]
cognomen: [---]
Person 49Name: Grammicum
praenomen:
nomen:
cognomen: Grammicus
Geschlecht: männlich
Person 50Name: Diadumenum
praenomen:
nomen:
cognomen: Diadumenus
Geschlecht: männlich
Person 51Name: Iu[---]
praenomen:
nomen: Iu[---]
cognomen: [---]
Person 52Name: Tu[---]
praenomen:
nomen: Tu[---]
cognomen: [---]
Status:Freigelassene
Person 53Name: Dasumiae Sy[---]
praenomen:
nomen: Dasumia
cognomen: Sy[---]
Geschlecht: weiblich
Person 54Name: [---]olono lib.
praenomen:
nomen: [---]
cognomen: [---]olonus
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 55Name: [--- li]b.
praenomen:
nomen:
cognomen: [---]
Status:Freigelassene
Person 56Name: Heliopaedi lib.
praenomen:
nomen:
cognomen: Heliopaes
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 57Name: Ca[---]
praenomen:
nomen:
cognomen: Ca[---]
Person 58Name: Eurotae lib.
praenomen:
nomen:
cognomen: Eurotas
Status:Freigelassene
Person 59Name: Eros
praenomen:
nomen:
cognomen: Eros
Geschlecht: männlich
Person 60Name: [---]
praenomen:
nomen:
cognomen: [---]
Person 61Name: Pho[---]
praenomen:
nomen:
cognomen: Pho[---]
Person 62Name: Tha[ll]um
praenomen:
nomen:
cognomen: Thallus+
Geschlecht: männlich
Person 63Name: [Thau]masto
praenomen:
nomen:
cognomen: Thaumastus+
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 64Name: Anatellonti
praenomen:
nomen:
cognomen: Anatello
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 65Name: [---]ni
praenomen:
nomen:
cognomen: [---]nus
Geschlecht: männlich
Person 66Name: [Te]rpno
praenomen:
nomen:
cognomen: Terpnus
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 67Name: Achilli
praenomen:
nomen:
cognomen: Achilleus
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 68Name: Stephanum
praenomen:
nomen:
cognomen: Stephanus
Geschlecht: männlich
Person 69Name: Faustum
praenomen:
nomen:
cognomen: Faustus
Geschlecht: männlich
Person 70Name: Epaphro[ditum]
praenomen:
nomen:
cognomen: Epaphroditus+
Geschlecht: männlich
Person 71Name: [---]tum
praenomen:
nomen:
cognomen: [---]tus
Geschlecht: männlich
Person 72Name: Philocyrium
praenomen:
nomen:
cognomen: Philocyrius
Geschlecht: männlich
Person 73Name: Eutychen
praenomen:
nomen:
cognomen: Eutyches
Geschlecht: männlich
Person 74Name: Septumae Secundin[i ---]
praenomen:
nomen:
cognomen: Septuma
Geschlecht: weiblich
Person 75Name: Secundin[i]
praenomen:
nomen:
cognomen: Secundinus+
Geschlecht: männlich
Person 76Name: Menecraten
praenomen:
nomen:
cognomen: Menecrates
Geschlecht: männlich
Person 77Name: Paedero[tem]
praenomen:
nomen:
cognomen: Paederotes+
Geschlecht: männlich
Person 78Name: Encolpium
praenomen:
nomen:
cognomen: Encolpius
Geschlecht: männlich
Person 79Name: Hymno
praenomen:
nomen:
cognomen: Hymnus
Geschlecht: männlich
Person 80Name: Ursi
praenomen:
nomen:
cognomen: Ursus
Geschlecht: männlich
Person 81Name: Serviani
praenomen:
nomen:
cognomen: Servianus
Geschlecht: männlich
Person 82Name: [---]ntidi[um C]ampanum
praenomen:
nomen: [---]ntidius+
cognomen: Campanus+
Geschlecht: männlich
Person 83Name: [Ael]io H[adria]no
praenomen:
nomen: Aelius+
cognomen: Hadrianus+
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 84Name: Trebatio Pr[isco]
praenomen:
nomen: Trebatius
cognomen: Priscus+
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 85Name: [Traia]no
praenomen:
nomen:
cognomen: Traianus+
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 86Name: [Sos?]io Senecioni
praenomen:
nomen: Sosius+?
cognomen: Senex
Geschlecht: männlich
Person 87Name: Otacilio Or[---]
praenomen:
nomen: Otacilius
cognomen: Or[---]
Geschlecht: männlich
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD000721
EDH Geo-ID19255
Pleiades ID423025 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/265642
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-16100457
EDR: http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR078811
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Trajanisch (98 n. Chr. - 117 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Adoptivkaiser / Antoninische Dynastie (96 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung108 AD: P. Aelius Hadrianus (suff.; attested 22 June) / M. Trebatius Priscus (suff.)  –  https://godot.date/id/ze9VR26nKVYpkjkp47RRmM
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen4. Januar 2010
BearbeiterFeraudi
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum