HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   

EDH Geo-ID19664
Pleiades ID423025 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
TM Geo ID2058
Geonames ID
letzte Änderungen20. März 2012
Italische RegionRoma?
LandItalien
Fundort antikRoma?
Fundort modernRoma?
Fundstelle
Region modernLazio?
Zeitspanne100 v. Chr. – 600 n. Chr.
Koordinaten (lat,lng)41.895466,12.482324
DownloadGeoJSON-T
Turtle
KML

Pelagios Map Tiles: DARE

mit diesem Fundort verknüpfte Inschriften:

HD000008:
D(is) M(anibus) / C(aio) Satrio Xantho / C(ai) Satri Rufi lib(erto) / ...
HD000028:
M(arcus) [---]A[-] / Q(uinti et) M(arci) l(ibertus) Sura / C(aio) Arru...
HD000052:
Pro salute et reditu / et victorias(!) dom(ini) n(ostri) / Imp(eratori...
HD000067:
Salvis / Augg(ustis) / felix Cl(audius) / Adiectu/s / Silvano / sancto...
HD000117:
Selmoni
HD000126:
Di(s) Manib(us) / Aurelius Tau(rus) / miles coh(ortis) II pr(aetoriae)...
HD000129:
L(ucius) Licinius Pom(ptina) Pudens Dertona militavit / coh(orte) IIII...
HD000132:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Voconio / Vero mil(iti) / coh(ortis) VI pr(a...
HD000150:
Dis Manibus / Vibiae Epicharis / Philemonis / o te nunc felicem quae /...
HD000153:
Ti(berio) Cladio(!) / Onesimo os/tiario Imper/atoris Caes/aris l(ibert...
HD000156:
Euryalo ser(vo) / Caesaris mu/lioni posuit / Clymenus h(eres)
HD000159:
Crescenti Vespasia/ni Caesaris servo / vernae mulioni / vixit annis XI...
HD000162:
Dis Man(ibus) / Felicis Imp(eratoris) Aug(usti) / disp(ensatoris) Avie...
HD000186:
P(ublius) Figilius / |(mulieris) et Fisiaes / l(ibertus) Menemacus / i...
HD000189:
Q(uintus) Pactumeius P(ubli) f(ilius)
HD000254:
D(ecimus) Rocius / Florus decessit / intra annum XXV / pius qui neque ...
HD001697:
D(is) M(anibus) / Mindio / Philadelfo(!) / qui bixit(!) annis / LV d(i...
HD001700:
D(is) M(anibus) / Bolusius(!) Fl/avianus qu/i vixxit(!) ann/is L m(ens...
HD001719:
Ascanius Aug(usti) l(ibertus) / sibi et / Valeriae Maurae et / Marciae...
HD001722:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Cervonio / L(uci) f(ilio) Pom(ptina) Verus(!...
HD001728:
[Q(uintus)? ---]aelius Q(uinti) l(ibertus) praeco et dissignato[r] // ...
HD001914:
D(is) M(anibus) / Ti(berio) Cl(audio) / Sextino / ex provincia / Lugdu...
HD002238:
T(itus) Precilius / Silaugus hic / situs an(norum) XV
HD002308:
A(ulus) Livius |(mulieris) l(ibertus) Hilarus / Cn(aeus) Quintius Cn(a...
HD002436:
D(is) M(anibus) / Lucceiae Successae / M(arcus) Lucceius Sympho/nus co...
HD002457:
[--- Pa]ulini v(iri) c(larissimi) Su[---] / [---] tantum beneficiu[m -...
HD002460:
L(---) I(---) B(---) / Q(---) S(---) P(---) // Have domina Helpis duci...
HD002669:
D(is) M(anibus) / Antoniae / et Apollinari / parentes fece/runt
HD003060:
D(is) M(anibus) / Domitiae Eucarpiae / quae vix(it) an(nos) XII / Domi...
HD003424:
C(aius) Blesius C(ai) f(ilius) [---](?) / Turbo
HD003426:
Gaavia C(ai) l(iberta) Philumina ex Aven[tino?] / de sua pequnia fecit...
HD003772:
L(ucius) Minucius L(uci) / l(ibertus) Alexsand(er) / C(aius) Clodius C...
HD004686:
Silvano Sancto sacrum d(ono) d(edit) / M'(anius) Annius Marinus
HD004689:
D(is) M(anibus) / Telegen(i)ae / Basilice / q(uae) vix(it) an(nos) LXX...
HD004692:
$] / Loll[ia Athen]ais / L(ucius) (H)ordionius(!) L(uci) l(ibertus) / ...
HD004695:
D(is) M(anibus) / Ulpiae Zoaeti(!) / qu(a)e vix(it) annis / duobus m(e...
HD004698:
Ossa / Saturnini / M(arci) Varini / Sabini servi / idem(!) fili / v(ix...
HD005027:
P(ublius) Gessius P[---] / tenuar[ius et] / Gessia Am[---] / uxor c[ar...
HD005093:
Claudiae Lyde [[et]] Cla(u)dio / [[Lyde et]] Threpto [[[---]]]
HD005118:
D(is) M(anibus) // M(arcus) Ulp(ius) Hermadio Aug(usti) lib(ertus) vol...
HD005692:
D(is) M(anibus) / C(aio) Fannio Cer[do]/ni patri Fann[ia] / Vindemitri...
HD005695:
D(is) M(anibus) / Chrestes(!) vixit / a(nnos) III m(enses) IIII d(ies)...
HD005698:
D(is) [M(anibus)] / M(arcus) Maettius F[---] / Corneli[ae ---] / coniu...
HD006492:
[Ser(vio) Sul]picio Aug(usti) l(iberto) / Epaphrodito / Callistiano / ...
HD006498:
Ae[---] / Pul[---] / f[eminae] / rar[issimae] / A[---]/LO[---] / [----...
HD006673:
Victoria dul/cis in p(ace) visit(!) / annis XXX / r(equies) d(ata) Idu...
HD006676:
Faustina bene me(rens) / qui(!) vixit an(nos) XI deposi(ta)
HD006679:
Exsuperantus et Erene s/e(?) viv(u)m(!) fecit(!) locu(s) biso/mus(!)
HD006682:
Agapeni puellae bene / merenti quae vixit / annos III et m(enses) VII ...
HD006685:
D(is) M(anibus) // C(aius) Trollius Eros Trolliae / Anthidi coniugi b(...
HD006688:
D(is) M(anibus) / [Epid?]ia Trophim[e] / [quae? vi]xit an(nos) XIX m(e...
HD006691:
D(is) M(anibus) / Verria Profutu/ra Verrio Deme/trio co(n)iugi ve/ne(!...
HD006694:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibiae Aretes / quae vix(it) an(nos) / XXVI...
HD006697:
D(is) M(anibus) / Zosimo / Felicla co(n)/servo b(ene) m(erenti) / et O...
HD006700:
Euprosynes imago // Dis Manibus / C(aio) Turranio / Floro patrono / op...
HD006703:
D(is) M(anibus) / Thrasyleonti / qui vix(it) ann(os) VII / Porcia / Eu...
HD006706:
Dis Manibus / T(ito) Tirrio / Suriaco et / Tirriae F[---] / Vitalis so...
HD006709:
D(is) M(anibus) / T(ito) Tettieno / Prisco Do/mitia Pausi/lypus co(n)i...
HD006712:
Successus Aug(usti) nostri / verna fecit sibi et co(n)iu/gi su(a)e Pom...
HD006715:
Dis M[anibus] / Storge [---] / Viator co[niugi] / karissimae et [---] ...
HD006718:
D(is) M(anibus) / Stephanus et Maritima Ia/nuario fil(io) qui vix(it) ...
HD006721:
Dis M(anibus) / Statiliae / Feliclae / fecit / T(itus) Statilius / Ger...
HD006727:
P(ublius) Sextilius P(ubli?) [-] / Felix / Sextilia P(ubli) l(iberta)(...
HD006730:
D(is) M(anibus) / Sergiae Primae / vix(it) an(nos) V men(ses) VI
HD006733:
D(is) M(anibus) / [-] Sergio Anopte / Sergia Saturnina / coniugi et / ...
HD006736:
D(is) M(anibus) / L(ucius) Sempronius Demetrius / et C(aius) Allius St...
HD006739:
Dis Manibus / M(arci) Salluvi / Limati / fecit / M(arcus) Salluvius / ...
HD006831:
D(is) M(anibus) / M(arco) Mettio Primitivo / Flavia Rhodine / coniugi ...
HD006841:
D(is) M(anibus) / M(arco) Sempro[n(io)] / Hermae
HD006847:
D(is) M(anibus) / Salutari / qui vixit an(nos) / plus minus / VII
HD007447:
D(is) M(anibus) / Antonius Paterio mil(es) / coh(ortis) X pr(aetoriae)...
HD007574:
Dis Manib(us) / Q(uinto) Tillio / Verecundo / Tillia Eleusina / lib(er...
HD007597:
[Ae]miliae / [- f(iliae)?] Variae / [v(ixit) a(nnos)] VII m(enses) X d...
HD007616:
D(is) M(anibus) / rari exempli f/emin(a)e Melitine/ti vixit annis / XL...
HD007697:
D(is) M(anibus) / P(ublio) Acculeio Ul/piano fec(it) / Acculeius Mys/t...
HD007700:
D(is) M(anibus) / Aeliae Ingenu/ae fecerunt lib(ertae) / Aemilia Sever...
HD007703:
L(ucius) Allius / Gamus
HD007706:
Dis Manib(us) Artemati / vix(it) ann(os) II / m(enses) XI d(ies) VIII ...
HD007709:
D(is) M(anibus) Atimeto Caes(aris) / n(ostri) s(ervo) fecit Flavia / C...
HD007712:
D(is) M(anibus) / T(itus) Aurelius Serenus / fecit / T(ito) Aurelio Se...
HD007715:
$] / Aurelius / Simplicius et / [[Aurelia Hygia]] / emerunt sibi lo/cu...
HD007724:
M(arcus) Antoni/us Tip(h)us / vix(it) ann(os) L // M(arcus) Anton/ius ...
HD007727:
D(is) M(anibus) / D(ecimo) Iunio / Iuniano
HD007736:
D(is) M(anibus) / Gigania Pri/mitiva fec(it) / C(aio) Giganio / Theles...
HD007739:
D(is) M(anibus) / Caeciliae Primitiv(ae) / M(arcus) Ulpius / Zosimus /...
HD007742:
D(is) M(anibus) / Septimiae / Smyrnae / quae vixit / annis XIX / coniu...
HD007745:
D(is) M(anibus) / L(uci) Vitelli Fuscini evoc(ati) / Aug(usti) ex coh(...
HD007748:
D(is) M(anibus) // Iuliae / Callistae / Iulius Narcissus / coniunx et ...
HD007760:
D(is) [M(anibus)] / Combarissia M[---] / sibi fecit et libe[rtis liber...
HD009170:
D(is) M(anibus) / [---] Fiduclanius Scarpus / et Fiduclania Prepusa / ...
HD009173:
D(is) M(anibus) C(aio) Galerio Onesimo / Galeria Sympherusa patrono / ...
HD009176:
C(aius) Orcius C(ai) l(ibertus) / Epaphra
HD009179:
C(aius) Ponponius(!) Dio/cles / et Ponponia(!) [[C]] Palame / l(iberta...
HD009182:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Tremeliae Try/phosae coniugi / bene merenti...
HD009185:
C(aius) Velinus C(ai) l(ibertus) / Dromo / C(aius) Velinus C(ai) l(ibe...
HD009188:
D(is) M(anibus) / Magno fra/tri bene me/renti Magnus / fecit
HD009191:
D(is) M(anibus) / Polyca[rp---] / vix(it) an(nos) [---]
HD009977:
[Hic sit]us corpu[s ---] / [in co]nvivio tui sodal[es tibi laudes dixe...
HD009980:
Ex of(ficina) Aemilior(um) Bland(i) et Ceretani
HD010038:
D(is) M(anibus) / memoriae / Aciliae Quartillae / Theseus Caesaris / n...
HD010459:
L(ucio) Curtio Successo / fec(it) / Glyconis patrono / bene merenti / ...
HD010462:
Loch[us] / M(arci) Lepid[i lib(ertus)] / vix(it) a[nn(os) &
HD013571:
D(is) M(anibus) / T(ito) Flavio / Stratonico / fecerunt / T(itus) Flav...
HD013574:
Memo(riam) / Flaviae Germa/niceni fecit A/ponius Dioni/sius(!) b(ene) ...
HD013595:
$]us concessu / [---] P(ublio) Pullonio / [--p]ientissime / [------?]
HD013616:
D(is) M(anibus) / Sura mater fe/cit filio suo Vincen/tio bene merenti ...
HD013619:
D(is) M(anibus) / Terenties(!) / Castorines(!) posuit / mater filiae d...
HD013625:
D(is) M(anibus) / Valerius Iaso / fecit sibi et / Valeriae Secundae / ...
HD013634:
$]RIIM monimenti / mei aspice quam indi/gne sit data <vita> mihi vixi ...
HD014376:
$] / Heracli[ae? coniugi?] / [i]ncompa[rabili cum] / [qu]ae(!) vi[xit ...
HD014382:
Clementian(a)e / ispiritus(!) tu(u)s in pace / qu(a)e vixit annis XL m...
HD014412:
Antoniae / M(arci) f(iliae) Saturnini
HD014415:
C(aius) Domatius / Epagathus vix(it) / ann(os) XVI d(ies) XXV // soror...
HD014424:
D(is) M(anibus) / C(aio) Octavio / Magniano / |(centurioni) c(ohortis)...
HD014427:
D(is) M(anibus) / M(arci) Titii Stepha/ni harispicis(!) qui / vixit an...
HD014430:
Victoris / Augg(ustorum) lib(erti) / Glycon / collib(ertus) ami/co inc...
HD014990:
[Pro salute et v]i[cto]ria deo Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurel[io...
HD015098:
Quintio [---] / [---] Marcellae
HD015813:
D(is) M(anibus) / T(ito) Aur(elio) Charitoni / lib(rario?) v(ixit) a(n...
HD015972:
$ A]ug(usti) l[ib(ertus)] / Diadumenus proc(urator) / huius praetori /...
HD017817:
Iunoni Fortun(ae) Helitia(!)
HD018272:
Aurelius / Teres / maritus // Aelia / Antonina / mater // D(is) M(anib...
HD019105:
M(arco) Antonio Soterico (h)arus/pici filio karissimo et sacer/doti So...
HD019322:
D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arco) Iulio / M(arci) f(ilio) Secundo / m...
HD019800:
Turp(ilius?) Orcio(s) P(ubli) f(ilius) / Hercole(i) dono / dat lube(n)...
HD020089:
$] et Ab[i]nnerichus Caesaris Aug(usti) serv(us) vix(it) ann(os) VIII ...
HD021429:
Deprecor vos sancti angeli / [ut] quomodo (ha)ec anima intus in/[cl]us...
HD021509:
D(is) M(anibus) / Q(uinto) Geminio / Mnestri / Q(uintus) Geminius / Su...
HD021512:
D(is) M(anibus) / Aur(elius) Titus mil(es) coh(ortis) / VII pr(aetoria...
HD021515:
C(aio) Trebucennae / C(ai) f(ilio) Pol(lia) / milita(vi)t annis XVIIII...
HD021570:
$] reficien[te] / [---] Pomponiaca / [---] matre sua / [---] contulit ...
HD023528:
[---] Hilariani Aug(usti) lib(erti) prox(imi) a rat(ionibus)
HD023953:
Silvano / sacr(um) / P(ublius) Aeliu(s) He/clus aeditu/us aedis / Mart...
HD023956:
C(aius) Iulius Hermia / decessit VII Kal(endas) Septemb(res) / Germani...
HD024228:
L(ucius) Domitius / Menocrates / pictor coron(arius) / sibi et Hilarae
HD024231:
L(ucius) Essenius Sex(ti) f(ilius) / Vel(ina) Rufus / natus Firmo Pice...
HD024331:
[Sil]vano / [---? sig]num / [---] T(iti) l(ibertus) / [---]DI RN / [--...
HD024334:
$ aedituo?] / [te]mpli divi Vespa/siani Ulpia Hedoni[a] / cum filis co...
HD024669:
D(is) M(anibus) / [---]teius Vitalis mil(es) coh(ortis) VII / pr(aetor...
HD024848:
$] / [i]n quod tem[plum ---] / [p]er Imp(eratorem) Augu[stum ---] / ef...
HD024911:
Ti(berio) Claud[io Ti(beri) f(ilio)] / Neron[i pontif(ici)] / [&
HD024917:
[Ti(berio) Caesari] / [Augus]ti f(ilio) / [Divi n(epoti) p]ontif(ici) ...
HD024938:
$] / [di]vi Aug(usti) pr[onepoti] / [Ti(beri)] Caesaris [Aug(usti) n(e...
HD025128:
D(is) M(anibus) / Alfenius Ve/nerius hic [Op]t/ima(?) inconp[arabil---...
HD025131:
Fuerit post me et post Gauden(t)ia(m) Nicene(m) veto alium(!) quisquis...
HD025381:
Herculi August(o) sacrum / C(aius) Istimennius Felix quinquennalis per...
HD025461:
D(is) M(anibus) / Ti(beri) Claudi / Dolenti(s) / mil(itis) cl(assis) p...
HD025464:
D(is) M(anibus) / C(ai) Fufici / C(ai) f(ilii) Qui(rina) Ceri/alis Ant...
HD025467:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Titio L(uci) f(ilio) Iul(iano?) Celeri Car/n...
HD025470:
Dis Manibus / L(ucius) Valerius Hesper / Valeria Prima / dec(urio?) co...
HD025473:
Victor[i]/no depo[s(ito)] / d(ie) III Pascae / [A]etio et Va/[l]erio c...
HD025526:
[---?] Ti(beri-) Cla[udi- ---] /[&?
HD025541:
$?] / [---] V[espasian- ---]/ [--- tri]bun[ic- potest- ---] / [---] co...
HD025544:
$?] / [Imp(erator) Caesar ---ianu]s Au[gustus] / [pontif(ex) max(imus)...
HD025562:
[D]ivo T[ito Vespasiano] / Au[gusto] / Divi Vesp[asiani filio]
HD025568:
$?] / [Flavia Do]mitilla / [--- Vespa]siani / [Aug(usti) nep]tis / [&?
HD025571:
$?] / [---]aI?[---] / [---]us Aug[---] / [&?
HD025583:
[Imp(eratori) Caesa]ri D[ivi --- f(ilio) ---?] / [---]S?[---] / [&?
HD025589:
$?] / [Imp(erator-)] Ca[es- ---] / [---?] imp(erator-) [---] / [&?
HD025610:
[Imp(erator-) C]aes[ar- divi Nervae f(ili-)] / [Ner]va[-? Traian- Aug(...
HD025622:
$?] / [---? Germanico] Dacico p[ontif(ici)? max(imo)?] / [fortissimo? ...
HD025625:
[Imp(eratori) Caesari] / [divi Nervae f(ilio)] / [Nervae Traiano] / Au...
HD025661:
[Imp(eratori) Caesari divi Tr]aiani [Parthici f(ilio)] / [divi Nervae ...
HD025664:
[Imp(eratori) Caesari] / div[i Traiani Parthici f(ilio)] / di[vi Nerva...
HD025682:
Imp(eratori) Cae[sari divi] / Traian[i Parthici] / fil(io) divi [Nerva...
HD025688:
[d]ivo / [Had]rian[o] / [------] / [&?
HD025730:
$] / [Ant]onino [Aug(usto) Pio] / [pon]t(ifici) max(imo) tr[ib(unicia)...
HD025742:
Divo Pio / Imp(eratoris) M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) et / Imp(er...
HD025757:
[Imp(eratori) Ca]es(ari) divi [Antonini Pii f(ilio)] / [divi Had]rian[...
HD025760:
[Imp(eratori) Caesari] / [divi Antonini Pii] / [filio divi Ve]ri Parth...
HD025778:
$?] / [------] / [---] I(?)IUN(---) E(---) Q(---) I(?)[---] / [---]m d...
HD025784:
[Imp(eratori) Caesa]ri div[i Antonini Pii f(ilio)] / [divi Hadriani] n...
HD025829:
[Imp(eratori) Caesari L(ucio)] Sept[imio Severo Pio Pertinaci] / [Augu...
HD025832:
$] / [--- divi] / [Hadriani pronepoti divi Traia]ni Part[hici abnepoti...
HD025838:
[Imp(eratori) Caesari] / [divi M(arci) Anton]ini [Pii Germ(anici) Sarm...
HD025844:
[Pro salute et] incolum[itate Impp(eratorum) Caess(arum)] / [L(uci) Se...
HD025850:
$] / [--- Au]gg(ustorum) Im[pp(eratorum)] / [---] [[[---]]] [---] / [-...
HD025853:
[Impe]rato[res Caesares] / [L(ucius) Septimius Severu]s Pius Pertinax ...
HD025856:
[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius Severus Pius Pertinax Aug(ust...
HD025859:
[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) S]ep[timius Severus Pius Pertinax Aug(u...
HD025868:
Imp(eratori) Cae[s(ari) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(ati...
HD025874:
[Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Severo Pio Pertinaci Aug(usto...
HD025880:
[Imp(erator) Caesar L(ucius) Septimius Severus Pius Pertinax Aug(ustus...
HD025885:
D(is) M(anibus) L(uci) Aemili Valeriani ha/ruspicis qui vixit annis XX...
HD025889:
Imp(erator) Caesar / L(ucius) Septimius Severus / Pius Pertinax Aug(us...
HD025907:
M(arco) Aurelio / Antonino / Caesari / Severi Pii / Aug(usti) / [filio...
HD025913:
$] / [[[et P(ublio) Septimio Getae]]] / [n]obilis[simo Caesari] / frat...
HD026215:
Hierus et Asylus // [T]i(beri) Iulii Aquilini Castricii Saturnin[i] / ...
HD026918:
[Imp(eratori) Caesa]ri [L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis] / [Aug(u...
HD026939:
$?] / [--- pro salute?] / [Impp(eratorum) Caess(arum)] M(arci) A[ureli...
HD026945:
$?] / [pro sal(ute)? Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli An]tonini...
HD026951:
Imp(eratori) C[aes(ari) M(arco) Aurelio Antonino Pio Felici Aug(usto) ...
HD026957:
$?] / M[i]ne[rvae? pro salute?] / Imp(eratoris) Cae[s(aris) M(arci) Au...
HD026960:
[Iussu Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli A]nton[ini P(ii) F(elic...
HD026963:
[Imp(eratori) Caesari M(arco) Aurelio] / An[tonino Pio Felici Aug(usto...
HD026975:
[I]m[p(eratori) Caesari] / [L(uci) Septimi Severi] Pii Perti[nacis Aug...
HD026984:
$] / [L(uci) Septimi Severi] Pii / [Pertinacis Aug(usti) Ara]bici / [A...
HD026996:
[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Ant]onino / [Pio Felici Aug(us...
HD026999:
[Imp(eratori)] Cae[s(ari)] / [M(arco) Aurelio] Anton[ino] / [Pio Felic...
HD027008:
[[[P(ublio) Septimio Getae]]] / [[[nobilissimo Caes(ari)]]] / Imp(erat...
HD027011:
[Imp(eratoris) Caesaris L(uci) Septimi] / [Severi Pii Pertinacis Aug(u...
HD027023:
[Iulia]e Au[g(ustae) ---?] / [ma]tri [---?] / [&
HD027029:
[Iuli]ae Aug[ustae] / [Piae F]elici m[atri] / [M(arci) Aure]li Ant[oni...
HD027056:
Imp(eratori) Caes[ari d(omino) n(ostro)] / Marco [Antonio] / Gordia[no...
HD027059:
[[[------]]] / [[[------]]] / statio al[vei Tib(eris) et ripar(um) et]...
HD027065:
[Imp(eratori) Caesari] / [C(aio) Messio] Q[uinto] / [Traiano] Dec[io P...
HD027098:
[Imp(eratori) Caes(ari) super omnes retro principes ---issimo M(arco) ...
HD027101:
$] / [---? Pio Fel]ici I[nvicto Aug(usto)] / [---] max(imo) G[--- max(...
HD027113:
[Imp(eratori) Ca]esari C(aio) [Aurelio? Valerio Diocletiano Pio Felici...
HD027179:
[--- Inv]ictus semper Au[g(ustus) et ---?] / [---]II(?) IIIIII(?) iuss...
HD027197:
$?] / [--- super omnes] retro [principes ---] / [--- exsup]eranti[ssim...
HD027254:
Inlustri et divinae prosap[iae] / genitae venerabili soror[i] / d(omin...
HD027278:
$?] / [Fortis]sim[o] / [pri]ncipi / [Fl(avio) Iu]liano / [& // $?] / [...
HD027311:
[Propagatori imp]erii auctorique / [publicae l]ibertatis / [&
HD027332:
$?] / [virtutibu?]sq(ue) excellenti pietate / [---] atque indefessa mu...
HD027353:
$?] / [---]M [---?] / [---? L(ucio) Ae]lio Caesa[re II P(ublio) Coelio...
HD027359:
$?] / [--- ver? ---] / na alumnus / temporibus / Diocletiani e[t] / Ma...
HD027377:
Imp(eratoribus) An[tonino et] / Vero n(umero?) [---]
HD027486:
C(ai) Gavi // ir(r)umo te Sexte // ir(r)umo te Sex(te)
HD027489:
[C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) C(ai) n(epos)] Caesar / [pater Divi Iul...
HD028603:
Collegium // Adoptio
HD029664:
Ti(berio) Claudio Aug(usti) l(iberto) Euno / Neronis Aug(usti) cunario...
HD030862:
M(arci) / Umbri / Prim(i) / proc(onsulis) Af(ricae)
HD032528:
$] / [--- proc]ur(atori) monet[ae] / [---] eodem temp[ore] / [procur(a...
HD032594:
D(is) M(anibus) L(uci) Cassi Coloni Coloniani eq(uitis) R(omani) / vix...
HD032625:
Dd(ominis) nn(ostris) An(ici) / Symmachi
HD032958:
C(aius) Cornelius / M(arci) f(ilius) O(u)fen(tina) / Tertius mil(es) /...
HD032961:
D(is) M(anibus) / Q(uinto) Mettio / Feroci / evocato Aug(usti) / Brise...
HD032964:
L(ucius) Amatius Phileros / ollam emit / Pontiae Attic(a)e
HD033399:
Salvo d(omino) n(ostro) Zen/one et dom(i)no / Odovacre // Symmachus / ...
HD039388:
Cesquet(!) in p(ace)
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum