HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   

EDH Geo-ID1961
Pleiades ID599612 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
TM Geo ID648
Geonames ID
letzte Änderungen14. Juli 2011
ProvinzAsia
LandTürkei
Fundort antikEphesus
Fundort modern
Fundstelle
Region modernIzmir
Zeitspanne100 v. Chr. – 215 n. Chr.
Koordinaten (lat,lng)37.939316699,27.340832500
DownloadGeoJSON-T
Turtle
KML

Pelagios Map Tiles: DARE

mit diesem Fundort verknüpfte Inschriften:

HD006920:
Dianae Ephesiae et Phyle T(h)eion C(aius) Vibius C(ai) f(ilius) Vof(en...
HD008784:
[Dianae] Ephesiae e[t Imp(eratori) Nervae Trai]/ano Aug(usto) Germanic...
HD009515:
H(oc) m(onumentum) Poppidiae / Nomadis v(ivae) et / C(ai) Poppidi C(ai...
HD009518:
$] / v(iro) e(gregio) procuratori Aug[g(ustorum)] / provinciae / Asiae...
HD009521:
Dis Man[ibus] / Ias Ianua[ri proc(uratoris)] / public(orum) XXX[X p(or...
HD009524:
D(omino) n(ostro) Fl(avio) Iul(io) Consta[ntio] / victori maximo [ac t...
HD009527:
$]eiam [---] / clarissimam f(eminam) / coniugem clariss(imam) / Scauri...
HD009530:
L(ucio) Lucilio / St(e)l(latina) Pansae / Priscilliano / proc(uratori)...
HD009943:
M(arcum) Arruntium M(arci) [fili]um Ter(etina) / Claudian[u]m pra[ef(e...
HD009946:
[M(arco) Gavio P(ubli) filio Palatina Basso] / Romae praef(ecto) coh(o...
HD009949:
Flavius Apollinari/us naupegus au(s)picia/rius classis Syrias
HD009952:
$ praef(ecto) alae Augustae] / [G]ermaniciana[e] / tribuno leg(ionis) ...
HD011848:
L(ucio) Peduca[eo Frontoni procuratori Tib(eri)] / Clau[dii Caesaris A...
HD011891:
Dianae Ephesiae et Imp(eratori) Nervae Tr[aiano Caesa]ri A[ug(gusto)] ...
HD011913:
T(ito) Clodio [Sat]urnino c(larissimo) v(iro) / [---]s / [---]is
HD011916:
[--- pont(ifici) maximo t]ribunic(ia) pote[state] / [---] Aug(usti) f(...
HD011919:
[Ti(berio) C]laudio Secundo / viatori tribunicio et / accenso velato e...
HD012337:
[Di]anae Ephesiae et Imp(eratori) Nervae Traiano / Caesari Aug(usto) G...
HD015037:
B(onae) F(ortunae) / optimo clementissimoque / principi domino nostro ...
HD015040:
E(xemplum) s(acrarum) l(itterarum) / habet hoc eximium spectatis ac de...
HD015043:
B(onae) F(ortunae) nobilissimae memoriae / viro Theodosio / d(omini) n...
HD015049:
Calyx / Autroni / sp(ectavit) K(alendis) Apr(ilibus) / L(ucio) Pas(sie...
HD015497:
N[e]roni Caesar[i]
HD015500:
Druso Caesari Germanici f(ilio) Agrippinae
HD015503:
$] Cae(saris) Germa[nici &
HD015509:
M(arco) Cocceio [--- f(ilio) N]ervai(!) co(n)s(uli) / conventus c(iviu...
HD015512:
[M(arco) Pl]auti[o M(arci) f(ilio) Silvano] / [VII]viro epu[lonum cons...
HD016427:
[Bene]ficio Ca[esaris] / [A]ugusti ex rediti[bus] / agrorum sacroru[m]...
HD016430:
Imp(eratori) Caesari / divi Hadriani / Aug(usti) f(ilio) divi Traia/ni...
HD016433:
Restitutori totius / orbis ac super omnes / retro principes / fortissi...
HD016436:
Nobilissimo et piis/simo Gal(erio) Maximiano / invictissimo Caesari / ...
HD016439:
$ p]rovinciae Asiae dicatus / numini maiestatique eius
HD016442:
Ti(berium) Iulium C(ai) f(ilium) Corne[l(ia)] / Alexandrum Capitone[m]...
HD016445:
V(ivus) P(ublius) Terentius Olympus sibi / et Octaviae Paulae v(ivae) ...
HD016448:
Ti(berium) Iulium C(ai) [f(ilium)] / Corn(elia) Ale[xan]/drum / C[apit...
HD016451:
C(aio) Sextilio P(ubli) f(ilio) Vot(uria) Pollioni / C(aius) Ofillius ...
HD016883:
[Dd]d(omini) nnn(ostri) Auggg(usti) Valentinianus Valens Gratianus [ha...
HD017276:
$ electo a d]omino n(ostro) Invicto Imp(eratore) / [[M(arco) Aurelio A...
HD018423:
Basili[cam] Dean[ae Ephesiae et Imp(eratori) Caesari Divi f(ilio) Augu...
HD019132:
Ex decreto / ordinis civita/tis Ephesiorum // Sex(tum) Sentium Sex(ti)...
HD019135:
L(ucium) Egnat(ium) Victor(em) / Lollianum / proco(n)s(ulem) Asiae ter...
HD019241:
[Iuli]ae Aug(ustae) / matri / castrorum / M(arcus) Romanius / Iuventin...
HD019244:
[C(aio) Iulio Thrasoni Alexandro --- curatori rerum publicarum] Nuceri...
HD020147:
$] // [t]ribunum laticlavium leg(ionis) [III] / Gallicae donatum ab op...
HD020486:
Dat(um) III Idus Februar(ias) Co/nstantinupo(li)(!) Imp(er)a(toris) / ...
HD020815:
[P(ublio) Velleio P(ubli) f(ilio)] / [Tro(mentina) Lucullo] / [L(ucio)...
HD021695:
[Ddd(ominis) nnn(ostris)] Augg(ustis) Valentinian[us Valens] Grati[a]n...
HD021787:
Imp(erator) Caesar Aug(ustus) et Ti(berius) / Caesar Aug(usti) f(ilius...
HD022125:
$] / [d]oct[rina aequita]/te(?) iudic[io rei pu]/[b]l[i]cae rec[tori e...
HD022475:
D(omino) n(ostro) Constanti(no) / max(imo) vict(ori) ac / triumfatori ...
HD022640:
Imp(erator) Caesar / Augustus fines / Dianae restituit
HD023452:
[Flavium] / Iuncum / praef(ectum) coh(ortis) I / Pannoniorum trib(unum...
HD023455:
C(aius) Stertinius C(ai) Stertini Maximi consularis / l(ibertus) Orpex...
HD023583:
Locus / Androcliu / Romeu(!)
HD025035:
M(arco?) Aem[ilio?] L<e>[pido?] / C(ai) C[ae]sar[i]s ...
HD025038:
Fl(aviae) Elpidi / castis(s)im(a)e / feminae / Trophimus / exac(tor) c...
HD025041:
Lucret[ia] / viva su[is et] / T(ito) Porcio [---] / Frugeli(!) [---]
HD025044:
[------] // [Arniensis procurator divi Cl]audi et [[Neronis Claudi] di...
HD025047:
[---] C(ai) f(ilius?) Qui(rina) [&
HD025758:
Imp(eratori) T(ito) Caesari divi / Vespasiani filio / Vespasiano Aug(u...
HD026365:
Imp(eratori) Caesari Divi f(ilio) Augusto pontifici / maximo co(n)s(ul...
HD026368:
Ti(berio) Claudio Caesari Aug(usto) Germa/nico imper(atori) pont(ifici...
HD026371:
Omnipotenti numini / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Cl(audi) Taciti ...
HD026374:
[D(omino) n(ostro) Fl(avio) Cl(audio) Iuliano] / [virtutum omnium magi...
HD026377:
[C(aio) Sallustio Crispo Passieno] / Equi[--- proco(n)s(uli) co(n)s(ul...
HD026380:
L(ucio) No[nio --- f(ilio) Calpurnio] / To[rquato Asprenati co(n)s(uli...
HD026383:
[Ti(berio) Claud]io Ti(beri) Claudi / [Thrasyll]i(?) f(ilio) Quir(ina)...
HD026386:
P(---) Celer[i equiti Rom(ano)?] / proc(uratori) [Caesaris n(ostri)] /...
HD026389:
[---]iae Qu[---] / [--- et P(---) C]eleri pro[c(uratori)] / [Caesari]s...
HD026392:
[A(ulo) Anicio? A(uli) f(ilio) Pal(atina)] / Cris[pino] / promag(istro...
HD027421:
C(aio) Rutilio C(ai) f(ilio) / Stel(latina) Gallico / trib(uno) mil(it...
HD033264:
Ti(berio) Iulio Ti(beri) f(ilio) Cor(nelia) Celso Polemaeano co(n)s(ul...
HD037098:
[---] / τῷ δόξαι τὸν νεὼ τὸν τῆς Ἀ[ρτέμιδος --- ἐ]/πώνυμον τῶν ἀνθρωπί...
HD037099:
Μᾶρκον Αὐρήλιον Καίσαρα /τὸν υἱὸν τοῦ Αὐτοκράτορος / Οὐήδιος Ἀντωνεῖνο...
HD043884:
[Γν(αίον) Κλαύδιον Σεουῆρον] / ὑπατικόν, / ποντίφικα, Κλαυδίου / Οὐμμι...
HD048604:
M(arcus) Antoniu[s] / M(arci) f(ilius) Col(lina) Bas[sus] / M(arcus) A...
HD048605:
T(itus) Ninnius T(iti) f(ilius) Ser(gia) Fronto / pater / [T(itus)] Ni...
HD049167:
$ i]n senatu tamet[si ---] / frequentes venerin[t ---] / ministeriis n...
HD049168:
Civitas / [---iu]m C(ai) l(ibertum) Hilarum
HD049169:
[Ti(berio) Claudio S]ecun[do] / [viatori] tribu[nicio] / [accens]o v[e...
HD049814:
[Lucius? Corne]lius Alexidis f(ilius) Cor(nelia) Menodor(us) / [---] p...
HD049815:
[Imp(eratori) Caes(ari) Traia]no Hadria(no) / [Augu]sto / [---]rianus ...
HD051481:
Imp(erator) Caesar / Augustus fines / Dianae restituit
HD052970:
Cn(aeus) Domitius / Cn(aei) f(ilius) Palatina / Dexter / Domitia Cn(ae...
HD052971:
[--- f]ecit T(ito) Iulio / [&
HD052973:
Pola Grani / Auli f(ilia) / Sabini uxor / hic sita est / a(nnorum) XXI
HD053836:
Q(uintus) Pinari[us L(uci) f(ilius)] / Aem(ilia) trib(unus) l[eg(ionis...
HD055691:
[---] mater eius vivit / [---]
HD065188:
[Γ(άϊον) Ποπ]ίλλιον Κᾶρον / [Πέδ]ωνα ὕπατον / [ἀν]θύπατον τῆς Ἀσ[ίας] ...
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum