HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   

EDH Geo-ID17614
Pleiades ID197130
TM Geo ID20126
Geonames ID7284842
letzte Änderungen11. Mai 2017
ProvinzPannonia inferior
LandUngarn
Fundort antikAquincum
Fundort modernBudapest
FundstelleÓbuda
Region modernBudapest
Zeitspanne1 n. Chr. – 600 n. Chr.
Koordinaten (lat,lng)47.540846,19.038348
DownloadGeoJSON-T
Turtle
KML

Pelagios Map Tiles: DARE

mit diesem Fundort verknüpfte Inschriften:

HD001221:
Sphinc[ibus](!) / [---]INAEI[---] / [---]RDI(?)A(?)[---] / [------]
HD009457:
Deo Silva/[n]o [-]O[--]V[-] / QVOM(?)[---] / [-]CER[---] / [&
HD009463:
[------?] // [---]VIS[-] / [--]ROLVM[--] / [--]RFV[---] / [---]AN[--] ...
HD009466:
$] / Aurel(ius) Victor e[t](?) / Ponlius / Messor / v(otum) s(olverunt...
HD009469:
$] / [-]ML[---]/SIXS SA[-] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
HD012085:
$] / [---]F[---](?)/ NICE fili(a) po/suit
HD012091:
$] Ulp(ius) Anto/[---]S mile(s) le[g(ionis) ---] / [------] / [&
HD012094:
$] / [---] cariss[im(ae) ---] / [--- Ol]umpus(!) [vivus] / [et] s(ibi)...
HD013118:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Petro(nius) / Secu/ndia/nus / v(otum) s(olv...
HD013196:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // Oratius / Proculus / eq(ues) coh(ortis) / ...
HD015580:
Hercul(i) Aug(usto) / T(itus) Flav(ius) / Victor tr(ibunus) m(ilitum) ...
HD017366:
[[[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) pro salute]]] / [[[Imp(eratoris) Caes(aris...
HD020070:
Thermas maiores / leg(ionis) II adi(utricis) Claudianae / [ma]gno temp...
HD020085:
Volcano / sacrum / vet(erani) et c(ives) R(omani) / co(n)s(istentes) a...
HD021476:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Septimius / [&
HD021872:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // Aur(elius) / Zeno/biu[s -] / [&
HD023478:
AES[---?]
HD023544:
Silvanis / sacrum / Appius Ros/ionis / v(otum) l(ibens) m(erito)
HD024007:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Batsio / Gupi fil(ius) / v(otum) s(olvit) [...
HD024799:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / votum / vovit / Victor / Ressati l(ibertus?...
HD026281:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Aur(elius) Ma/ximus / v(otum) l(ibens) / [s...
HD027334:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
HD027562:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) salutari // et Genio domus / eius L(ucius) Se...
HD032433:
[I(ovi)] O(ptimo) [M(aximo)] / [Au]r(elius) Va[lens] / v(otum) s(olvit...
HD060425:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Aurel(ius) / Pompeius / dec(urio) ...
HD067066:
$]/elpi / vot(um) f(ecit) lib(ens) / Atius Eu/mer
HD067081:
$] / [Aug(ust-)] / [ceterisque dis] / [huiusce loci] / C(aius) Valer(i...
HD067233:
Genio // Imp(eratoris) [[P(ubli) L(icini) Gallieni]] / Invicti Aug(ust...
HD067802:
[---] Ael(io) Valenti[---] / [--- de]c(urioni) col(oniae) Aqq(uincensi...
HD067803:
(A)elia Valent<i>na / memor(i)an(!) posuit / f...
HD067844:
Excubitorium ad tutel(am) / signor(um) e(t) imagin(um) sacrar(um) / P(...
HD067845:
Sc(h)ola speculatorum / legionum I et II adiutricium / piarum fidelium...
HD067847:
$?] / [--- Im]p(eratori?) Cae[sari ---] / [---] M[---] / [---]XI[&
HD067854:
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) / Aurel(io) Claudio / Germanico / P(io)...
HD067855:
$] / [---] quod [---] / [--- r]emisit [&
HD067859:
Hammoni / I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Lar(ibus) / mil(itaribus) ceteri...
HD067861:
Iovi Gran(no) / Apollini / P(ublius) Ael(ius) Pris/cinus op/tio leg(io...
HD067869:
Epon(a)e / sa[crum]
HD067870:
Epon(a)e R[eg(inae)] // [-] Sep(timius) Exo/[uno]marus / [------] / [&
HD067907:
Genio / centuriae s(acrum) / T(itus) Gramonius / [L]ucilianus / [&
HD067910:
Genio col/legi{o} sca/enicorum / T(itus) Flav(ius) Sec/undus monitor /...
HD067919:
[He]rculi Aug(usto) [sac(rum)] / [---]I(?) Felicissimu[s ---?] / [---?...
HD067920:
Herculi / Illyrico / C(aius) Oppius / Ingenu(u)s / trib(unus) milit(um...
HD067926:
D(eo) I(nvicto) / Allidius / Hermes / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erit...
HD067927:
Deo In/vic(to) / Cornelius / Abascant(us) / lib(ertus) Cornel(i) / Pau...
HD067930:
Iunoni / Reg(inae) / Kapito / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Apr...
HD067933:
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) // [pro sal]ute adque / [incol]u(m)itate dd...
HD067938:
I(ovi) [O(ptimo)] M(aximo) / M(arcus) Livius(?) / Iuvenalis / b(ene)f(...
HD067939:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Ulp(ius) Ca/rus b(ene)f(iciarius) ...
HD067941:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Q(uintus) Host<i>/us F...
HD067942:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Val(erius) Victor / b(ene)f(iciarius) proc(...
HD067943:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Vibius Au/gustalis / b(ene)f(iciarius) pro(...
HD067944:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Ti(berius) Cl(audius) Valens / b(ene)f(icia...
HD067947:
I(ovi) [O(ptimo) M(aximo)] // G(aius) Iulius / Faventin[us] / cornic(u...
HD067948:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Val(erius) Prae[sens] / tessera[rius leg(io...
HD067950:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // M(arcus) Aurel(ius) E/ptacentu/s strato/r ...
HD067952:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Ael(ius) Rufus / me(n)sor / l(egionis) II a...
HD067955:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Conservat(ori) / C(aius) Roscius / Crispinu...
HD067957:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Dulceno(!) / Heliopolitan(o) / sacru(m) fec...
HD067959:
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) et Genio [|(centuriae)] // Sept(imius) Cogi...
HD067960:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Genio [---] / [&
HD067963:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // et Iunoni / Reginae Iul(ius) / Quintus vet...
HD067964:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // et Iunoni / Regin(a)e Aur(elius) / Victori...
HD067970:
D(eo) S(ancto) // I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // Soli / Invi...
HD067974:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et La(ribus) / mil(itaribus) ceteris/que dis ...
HD067976:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni / Neptuno / Marti L(ucius) Val(erius...
HD067978:
Libero / Aug(usto) / C(aius) Clodius / Saturninus / p(rimus) p(ilus) /...
HD067982:
Lib(ero) et Lib(erae) // Aug(ustis) / M(arcus) Aur(elius) La/tio ara(m...
HD067986:
Maioribus / sanctis L(ucius) Nae/vius Campanus / kast(rensis) leg(ioni...
HD067987:
Marti sacrum / T(itus) Cla(udius) Martinus / aquilif(er) leg(ionis) II...
HD067988:
Marti Aug(usto) sac(rum) / C(aius) Cusp(ius) Secundus / exercitator le...
HD067991:
[Di]s Militaribus / [S]alutaribus / [Hat]erius Saturn/inus leg(atus) A...
HD067992:
Dis Militaribus / et Genio loci pro / salute et reditu / Imp(eratoris)...
HD067995:
Minervae / Aug(ustae) / officium / cornicu/lariorum / v(otum) s(olvit)...
HD068005:
$] / [Max]imo [et] // [Aelian]o co(n)s(ulibus)
HD068018:
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / sacrum / [G]aius Fl(avius) Av/itus / v(ot...
HD068034:
Nemesi / Aug(ustae) M(arcus) Aur(elius) / Valens / quot(!) clavi(cular...
HD068037:
Numini Aug(usto) et / Genio Imp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Ae[l(i)] /...
HD068056:
$] / <D>eo [Sil(vano)?] / Domes[t(ico)] / (H)ermes / votum...
HD068060:
Sil(vano) Cus/tori Do/me(stico) sac(rum) / li(benti) an(imo) pr(opitio...
HD068061:
[S]ilvan[o] / Dome/stico
HD068066:
$] / [-]A[---] / mil(es) l[eg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis)?...
HD068081:
Sil(vano) Dom(estico) / G(aius) Secun/dinius Sa/binianus / v(otum) s(o...
HD068082:
[Silvano] // Domestico / sacrum / Ti(tius?) Priscianus / v(otum) s(olv...
HD068084:
Silvano / Domes(tico) / Ael(ia) Cli/ta mater / v(otum) s(olvit) l(iben...
HD068087:
[Sil]va[no] // D[om(estico)] / [&
HD068088:
Silvano / Dom(estico) Sa/lut(ari) Sev/erus / v(otum) s(olvit) l(ibens)...
HD068089:
[Silva]no / Domest[i]/co et Lar/[ibus ---] / [&
HD068093:
Sil(vano) Silv(estri) / pr(o) inpedi(mentis) / |(centuriae) Iul(i) Ale...
HD068096:
Sil(vano) Sil(vestri) Aug(usto) G(aius) Iu[l(ius)] // Proculinus / q(u...
HD068097:
Sil(vano) et Silva/nis sa(crum) Flav(ia) / Secundina // v(otum) s(olvi...
HD068101:
Soli [-] / De[o] / [&
HD068170:
S(oli?) / D(eo?)
HD068172:
Soli In/victo / Val(erius) Vi/talis v(otum) / s(olvit) l(ibens) m(erit...
HD068174:
[Soli] Socio [sac(rum)?] // pro sal(ute) Imp(eratoris) / Caes(aris) [[...
HD068274:
D(is) M(anibus) // [& // [[--- Aug(usto?)]] / [[C(aius) ---N]] / [[T--...
HD068284:
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno)?] / Harfua/r<e...
HD068285:
$]] // [------] / [p]ro salute dd(ominorum) / nn(ostrorum) / Maximiano...
HD068287:
[------?] // M(arcus) Aur(elius) Lici/nius adiu/tor offici(i) / co(n)s...
HD068289:
[--- pro sal(ute)] // [[[Imp(eratoris) Caes(aris)]]] / [[[M(arci) Aur(...
HD068295:
[------] // Aurel(ius) V[i]/talis m/il(es) leg(ionis) II a/di(utricis)...
HD068296:
$] [---]S(?)A Aur(elius) / [M]aximus / [--- l]eg(ionis?) SV/[---]us pr...
HD068297:
$] / [------] / tessera[r(ius)] / leg(ionis) [II] ad(iutricis) p(iae) ...
HD068304:
[------] // missus hone/sta missione / Apro et Ma/ximo co(n)s(ulibus) ...
HD068309:
$] / [leg(ionis)] II ad(iutricis) / p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) ...
HD068311:
$] / eq(ues) / leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / pro salut...
HD068314:
$] / [--- le]g(ionis) II ad(iutricis) / [p(iae) f(idelis) Seve]rianae ...
HD068316:
$] / sacrum [---] / Sex(tus) Pom[---]/ius curat(or) [v(eteranorum)] / ...
HD068321:
$] / [Antonino] Aug(usto) / [et Sept(imio)?] Getae(!) / [Caes(are)] co...
HD068323:
$] / [---]AE / [--- le]g(ionis) II ad(iutricis) / [--- si]gnif(er) / [...
HD068324:
$] [---]cius / [---]M / [&
HD068329:
$] / Corneliu[s] / [F]lavus s(ignifer) leg(ionis) // XIIII g(eminae)
HD068331:
$] / [------] / Ius[t]us trib(unus) / mil(itum) leg(ionis) X g(eminae)...
HD068335:
$] / [Aure?]ius / [Vin?]dex / [v(otum) s(olvit)] l(ibens) m(erito)
HD068336:
$] / [pro? sal(ute)?] sua / [sua?]rum[que?] / [omni?]u[m? v(otum) s(ol...
HD068338:
[---] dedicante [---] // [---] leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) [pr(aetore...
HD068341:
[------] // L(ucius) Sept(imius) Gai/anu(s) sua [su]/[orumque] / [&
HD068345:
$] / suorum [--?] / v(otum) l(ibens) m(erito) pos(uit)
HD068347:
$]/mo su/o v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
HD068348:
$] / [-- l]eg(ionis) II adi(utricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eri...
HD068350:
$] / [---]ac[u]s / [---]GVL
HD068353:
$] / [---]OV[---] / s(olvit) l(ibens) m(erito)
HD068358:
$] / [------] / filiam sua<m>
HD068364:
$] / [---] posui(?)[t?]
HD068371:
$] / [& // $] / [---]o co(n)[s(ulibus)]
HD068372:
$]OIL[&
HD068374:
[---] IA[---] / [&
HD068378:
$] // [v(otum)] s(olvit) l(ibens) [m(erito)]
HD068379:
$] / B(?)lan/da v(otum) s(olvit)
HD068380:
[------?] // [---]NV(?)S C(?)E // [---]O(?)I(?)F(?)V(?)[--] / [&
HD068381:
[------] // [---]VS / [---]A(?)R / [---]A(?) / [&
HD068383:
$] / BLI(?) [---] / F[---]
HD068384:
$] / [---]RI / [---]A / [&
HD068385:
$] / [-]M[---] / fecer(unt) ob [---]
HD068386:
$] / HER[---] / [---]V[---] / [&
HD068388:
[---] // pro [salute?] // C[---] / [&
HD068389:
$] / [---]DICT(?)[---] / [&
HD068390:
[---]rius [---] / [---]am [---] / [&
HD068391:
ARTE[---] / [&?
HD068394:
D(is) M(anibus) // P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Maecia / Mestri...
HD068398:
D(is) // M(anibus) // P(ubli--?) Ael(i--?) Co[l(lina)? Apol]/linari[--...
HD068402:
D(is) [M(anibus)] / P(ubli--?) Ael(i--?) Fab(ia) [---] / Ancyr[a --- l...
HD068456:
C(ai-) I[ul(-)? ---]E[---] / [---]IE [------] / [------] // Ael(ius) I...
HD068459:
Ael[---] / Dom[---] / et Magi(i)s [--- et] / Emerito [filiis? ---?] / ...
HD068460:
[D(is)] M(anibus) et [---] / TV Ael(i) [--- mi]/litis T[--- vi]/xit an...
HD068464:
D(is) M(anibus) / Annia Iuliane Anni C/allimachi p(rimi) p(ili) filia ...
HD068470:
D(is) M(anibus) // Arriae Sever(a)e q(uae) vix(it) ann(os) / LX Aelia ...
HD068477:
D(is) M(anibus) / M(arcus) Aurel(ius) Florentinus b(ene)f(ciarius) / c...
HD068489:
Marco Aur(elio) [---]/niano [te]s(serario?) <l>[eg(ion...
HD068494:
Aur(elio) Messio eq(uiti) / leg(ionis) II adi(utricis) / step/endiorum...
HD068497:
M(arcus) Aur(elius) Ma[ximus? vete]/ran[u]s coh(ortis) [--- equita]/t(...
HD068499:
D(is) M(anibus) / Aur(elio) Aulupori / vet(erano) leg(ionis) II ad[i(u...
HD068517:
[D(is) M(anibus)](?) // Memoriae Aur(eliae) Priscill(a)e qu(a)e / vixi...
HD068518:
D(is) M(anibus) / A(u)re(lia) Valentina q/u(a)e vixit ann(os) X / mens...
HD068520:
$] / [------] / [---] Aurel(ius) Maximus / [---]v(a)e coniugi ca/[riss...
HD068521:
D(is) M(anibus) // M(arcus) Aur(elius) Titus qui vix(it) / an(nos) LXX...
HD068523:
$] / [Aur(elius) Ar]c[h]ias et Aur(elius) / Barbas et Aur(elius) Leont...
HD068525:
$]/ [------]/vius [---] / Avidi[o ---] / et Avi[diae ---]/iae pa[renti...
HD068541:
[Ma]rtini[---]
HD068542:
Maxima(?)
HD068570:
D(is) [M(anibus)] // Ti(berio) Cl(audio) Consta[nti] / mil(iti) leg(io...
HD068571:
D(is) M(anibus) / Ti(berius) Claudius Dasius vet(eranus) le[g(ionis) I...
HD068579:
[S]er(vius) Cornelius / [Ser(vi)] lib(ertus) [---] / [&
HD068580:
[D(is)] M(anibus) / [--- Cr]escent[i--?] / [--- vet(erano)?] ex pedi[t...
HD068587:
[---]T Fab[---] / [&
HD068590:
T(itus) F(lavius) Bonio Qu(i)r(ina) / Andautonia / eques alae / Fronto...
HD068599:
D(is) M(anibus) / Flavia Carula / qu(a)e vixi(t) ann(os) / VIIII m(ens...
HD068602:
Francus ego cives(!) Romanus miles in armis / egregia virtute tuli bel...
HD068605:
M(arco) Furio Po[l(lia)] / Rufo cana[liclario?] / et Memmiae / Servand...
HD068606:
[--- He]raclidae / [--- mil(iti)? le]g(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f...
HD068608:
[--- H]omonio [---] / [---] Ulp(io) Priv[---] / [---]aris[---] / [&
HD068611:
D(is) M(anibus) Iulius Vic/torinus |(centurio) leg(ionis) IIII Fl(avia...
HD068613:
D(is) [M(anibus)] // Iul(io) Tatuloni mil(iti) / leg(ionis) II ad(iutr...
HD068617:
C(aius) Iulius V[---]ius / Donatus ve(teranus) leg(ionis) / II adi(utr...
HD068619:
D(is) M(anibus) / C(aius) Iul(ius) Euritus / domo Alexan/dria ann(orum...
HD068629:
C(aio) Luc(ilio?) Marciano q(uon)d(am) / corni...
HD068639:
[Ma]ximillae / [fi]liae / [d]ulcissi/[m]ae quae / [vi]xit men/[s(ibus)...
HD068640:
$] / Memmius [---]/nus |(centurio) eiusd(em) h(eres) et / Popilia Prim...
HD068651:
D(is) M(anibus) / C(aius) Petil(ius) Firmus ve(teranus) / ex b(ene)f(i...
HD068653:
D(is) M(anibus) // G(aio) Pollio G(ai) f(ilio) domo col(onia) Ael(ia) ...
HD068655:
Pompulenio Adaucto / Pomp(ulenius) Iunius [|(centurio)] leg(ionis) II ...
HD068663:
Sep(timio) Victorino / @(obito) dec(urioni) col(oniae) Aq[uincensium] ...
HD068666:
D(is) M(anibus) / L(ucius) Sept(imius) Arch/elaus quon/[dam ---] / [&
HD068667:
D(is) M(anibus) / Septimia Vale(ria?) / viva sibi et / Septimi(a)e Mar...
HD068669:
D(is) M(anibus) // Memo[r]i[ae - Se]pti(?)[mi---] / [&
HD068670:
D(is) M(anibus) / P(ublio) Sittio P(ubli) f(ilio) Papiria T(h)eve/ste ...
HD068676:
D(is) [M(anibus)] / M(arcus) Ulp(ius) [---] / vet(eranus) leg(ionis) I...
HD068677:
[D(is)] M(anibus) / M(arco) Ul[p(io) ---]tero dupl/ar(io) leg(ionis) [...
HD068695:
D(is) M(anibus) / L(ucio) P(ublio) Valerio Heliodoro / ...
HD068696:
D(is) M(anibus) // C(aio) Val(erio) Maxi/miano arm(orum) / cus(todi) l...
HD068698:
D(is) M(anibus) / L(ucius) Valerius L(uci) / Ani(ensi) Crescens / Verc...
HD068705:
[D(is)] M(anibus) / [Val(erio) Maxim]ino mil(iti) / [leg(ionis) --- s]...
HD068712:
Hic sita sum matrona genus nomen/que Veturia Fortunati coniux de patre...
HD068713:
D(is) M(anibus) // Vigilius Primul/{l}us mil(es) leg(ionis) II ad(iutr...
HD068716:
$?]/ SS[-]CISSIANI / militi leg(ionis) II adi(utricis) / armor(um) cus...
HD068720:
[D(is)] M(anibus) // [---] Atticae P(ubli) Col(lina) [---] / [--- Rom?...
HD068723:
$] / f(ilio?) nati(one?) [--- coh(ortis)] / I Vind(elicorum) a[nnorum]...
HD068724:
$] / [---] exarc(h)us ex n(umero) / [equitu]m Dal(matarum) agens / [--...
HD068725:
$] / [--- vix(it) an(nos)] XLVI[---] / [---] Q(---) Sam[---]/[---]ius ...
HD068732:
$] / CVM DECIAN / MISTORI AEDI / MAGISTRATVI / L(ucius) Attic(i?)us / ...
HD068734:
$] / qui [vix(it) an(nos)] / XXXIII Po[---]/anus LI[---] / patrono p[i...
HD068932:
$] / [---]S / [---]aris / [--- leg(ionis) II] ad(iutricis) p(iae) f(id...
HD068934:
[---]AEA fra[--- qu--? vixit] / [--- me]ns(es) II dies V[---] / [---]E...
HD068940:
$] / [---]us [---] / [---] eq(ues) ex [---] / [--- s]t<i=E>p(endiorum)...
HD068979:
[---]olus hic [-] / [et ---]s Ianuar(ius?) M[---] / [&
HD068980:
Aur(elio) Auxilia[--- paren]/tes bene [merenti ---] / [&
HD068981:
$]us / [---]I / [&
HD069099:
D(is) M(anibus) / domo(!) aeternae / et perpetuae securitati / permitt...
HD069239:
[---]natus / [---]L et Septi/[mio? ---] vivo / [---]anus / [&
HD069247:
D(is) M(anibus) s(acrum) / patri bene / merenti
HD069248:
D(is) M(anibus) et [---]/niae [---] / con[iugi ---] / [&
HD069250:
$] / [---]e Valen[tinae? ---] / [vixit a]nn(os) XVI m[ens(es) ---] / [...
HD069282:
[---]I / [---]O / [---]EN / [---]II / [---]O / [------] / [------] / [...
HD069284:
$] / [---]EQ L[---] / [---] Respec[t---] / [---]E[---] / [&
HD071525:
$] / mil(es) leg(ionis) II adi(utricis) faciendum / curavit
HD071529:
$] / [------] / [---]CV[---] / [---]NE[---] / [&
HD071531:
$] / [---]ER[---] / [---]S[---] / [&
HD071533:
$] / [---]OB[---] / [---]AN[---] / [&
HD071534:
$] / [---]VII CCC[---] / [&
HD071542:
D(is) // [M(anibus)] // [&
HD071544:
$] / [---] hab(et?) sep(ulcrum?) / [---]
HD071545:
$] / [---]O FL[---]
HD071546:
[---]S[---] / [&
HD071551:
D(is) // M(anibus) // [&
HD071555:
D(is) M(anibus) / [&
HD071556:
$] / [------] / [---] vix(it) [ann(os) ---] / [---]SH[---] / [&
HD071557:
$] / [-] Caecili [-]Q[-]
HD071558:
I[---] / [------] / [&
HD071590:
$] / [------] / [---]OL A[---] / [---]CTO[---] / [&
HD071595:
$] / [---]O HV(?)[---] / [---]CE[---] / [---]S[---] / [&
HD071596:
$] / [P]art(h)enopeni Fl(avius) Cogitatus / sign(ifer) leg(ionis) II a...
HD071597:
$] / [---] Aq(uincensium?) [---] / [--- II]vir [---] / [&
HD071598:
$] / [---]ES[---] / [---]V[---] / [&
HD071599:
$] [---]AB[---] / [---]N[---] / [&
HD071600:
Apronianus
HD071601:
Silvanus
HD071602:
$] / Commodus [& // COH[&
HD071603:
[-]OVIOPMIM[-] / [&
HD071604:
$] / [---]IS[---] / [&
HD071605:
$] / [---]V[---] / [&
HD071606:
$] / [---]SE[---] / [&
HD071667:
Aesculapio // et Hygiae / Aug(ustis) Aur(elius) / Artemidorus / b(ene)...
HD071689:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // L(ucius) Aemilius / Optatus / trib(unus) m...
HD071699:
[D(is)] M(anibus) // D(is) M(anibus) / Aur(eliae) Bonosae coniugi pien...
HD071743:
Ulpius Inge(nuus) // ViB(?)[---]
HD071745:
[---]lnerius fe(cit)
HD071748:
Mi(?) HS / DLXX
HD071750:
F(ecit) / Aurel(ius)
HD071751:
Sexti
HD071757:
Amo / QVETO(?)
HD071759:
|(centuria) U<r>bani(?) // P(h)ilip(p)i
HD071856:
Adiutor // M[asc]uli m(anu)
HD071861:
Diom[edes?] // [---]q(?)uus Flavus AE[---]
HD071868:
Iul(i---)
HD071874:
[---]nus // Max(?)[---]
HD071875:
Cal[vin]i ma(nu) // Mari
HD071884:
[---]mi // [P]acat[---](?)
HD071885:
Pri(---)
HD071886:
[------] / Pul[---] / Dona[t---] / Iulian[---] / Fe[---]
HD071889:
[--- S]ilvii(?)
HD071890:
Iuliani m(anu) // Surio
HD071896:
T(h)reptu(?)[s]
HD071902:
Vi[---]
HD071910:
[---]DINIS[---]
HD071913:
S[ed?]ati m(anu) // [---]eli
HD071920:
[---]entanus(?)
HD071927:
[---]l(i-) Iul(ian-)
HD071932:
[---]nani(?)
HD071942:
[---]nus
HD071962:
De [---]
HD071972:
Coccilli m(anu) // XII
HD071973:
Priscini m(anu) // XI(?)
HD071975:
Mo[nta]nu(s) // X
HD071978:
SENIIA m(anu) // ANE(?)
HD071979:
Moxi m(anu) // AV
HD071988:
Gippi m(anu) // ME[-?]
HD071995:
Vinum
HD072002:
Ru[---]
HD072025:
F(ecit) / Aure(lius)
HD072030:
Domitius / fecit
HD072037:
Fortis
HD072076:
[---]li Saturni[---?]
HD072105:
Leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) Pan(philus?)(!) fec(it)
HD072106:
Resatus feci
HD072107:
Resatus feci
HD072108:
Resatus fec(i)
HD072109:
Resatus
HD072152:
D(---) M(---)
HD072159:
Rauracus f(ecit)
HD072172:
[---]N / [-]estus / [S]ep(timio) C(a)ene<o> / [----...
HD072175:
[---]ικεύς(?) [---] / [---]ΛΑΣ[---] / [---]ΑΣ[---] / [------]
HD072191:
AC IIII NI / IAIVMX
HD072196:
[---]R[---]
HD072219:
C(a)esius
HD072224:
Ave pia
HD072225:
Γρη/γόρι / κάλει
HD072226:
I[---]
HD072240:
[Ca]ratili(us) fe(cit) // X
HD072243:
Iu[---] // X
HD072250:
[Lut]evos(!) f(ecit) // X
HD072251:
MA[-](---)(?) // X
HD072253:
[Mat]erninus // X
HD072254:
Maximini // X
HD072255:
Maximini // X
HD072256:
Muxtuli m(anu) // X
HD072257:
Ουαγίρ(ος?) // X
HD072259:
Se[dati?] // X
HD072261:
Tittius fe(cit) // X
HD072263:
IAN[-]AIIIIIIII // X
HD072264:
Atti[a]nus // X
HD072265:
[---]IAE(?)[-] // XII(?)
HD072269:
Albinu[s ---]
HD072271:
Attillus f(ecit)
HD072273:
Pauli m[a(nu)] // X
HD072274:
Primuli // X
HD072278:
Vagiru(s) // X
HD072281:
Supe/r // X
HD072282:
Quartinus f(ecit) // XX
HD072284:
Doccal(?)us f(ecit) // XXX
HD072291:
A(?)v(?)entini m(anu) // Ψ(?)
HD072292:
Priscini m(anu)
HD072293:
Cottalus f(ecit)
HD072295:
Habilis(?) f(ecit)(?)
HD072437:
$] / [------] / et [---] / TH[---]/is E[---]
HD073558:
$] / leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) Antoni/nianae curam a...
HD074784:
[---]O[---] s(acrum) // pro sal(ute) Imp(eratoris) Caes(aris) / M(arci...
HD074884:
Ap(paratu) Valentini T[&
HD074887:
$] / ab A[q(uinco)] m(ilia) / p(assuum) VIII
HD074921:
Imp(erator) Caes(ar) / M(arcus) Aurel(ius) Antonin[us] / Aug(ustus) tr...
HD074975:
[Imp(erator) C]aes(ar) / [M(arcus) Iul(ius)] Philip/[pus P(ius) F(elix...
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum