HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   

EDH Geo-ID16977
Pleiades ID305068 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
TM Geo ID11834
Geonames ID2499912
letzte Änderungen20. Juni 2012
ProvinzNumidia
LandAlgerien
Fundort antikCuicul
Fundort modernDjemila
Fundstelle
Region modern
Zeitspanne172 n. Chr. – 313 n. Chr.
Koordinaten (lat,lng)36.31351,5.73631
DownloadGeoJSON-T
Turtle
KML

Pelagios Map Tiles: DARE

mit diesem Fundort verknüpfte Inschriften:

HD011950:
C(aio) Iulio Sallustio Saturni[no] / Fortunatiano c(larissimo) v(iro) ...
HD013172:
Mem(oriae) Coseniae(!) / Iacheni alum/nae Cosini(!) Maxi/[m]i c(lariss...
HD015361:
Paci / Aeternae / Augggg(ustorum) / nnnn(ostrorum)
HD015364:
Hic quiescit / Ponponia(!) / Rusticula c(larissima) f(emina) / vixit a...
HD015367:
Hic [posi]/ta est C[---]na / die II Kal(endas) Mar(tias) a/n(no) XXIII...
HD015370:
Sapientia / aedificavit / sibi domum
HD015373:
Memoria Ius[---]/i ministri in[noce]/ntissimi pu[eri? ---] / diaconi a...
HD016598:
$]tatem posuit / d(e)d(icavit) curante / P(ublio) Caecilio Cae/liano a...
HD016601:
Q(uinto) Planio Sardo [L(ucio) Vario L(uci) f(ilio) Fal(erna)] / Ambib...
HD016604:
Lunae Augustae sacru(m) / Tuccius Flavius Fla(vi) fil(ius) / [---]RNI[...
HD017117:
M(arti?) Aug(usto?) / Cresc/e(n)s cot(!) p/romisi / dedi
HD017510:
Rogatus Cael(estis) sac(erdos) v(otum) l(ibens) a(nimo) s(olvit) cum I...
HD018140:
Fortunae Reduci Aug(usti) / divi Alexandri divi Antonini / Mag(ni) Pii...
HD018374:
Libero et Liberae / Augg(ustis) sac(rum) / C(aius) Aemilius C(ai) f(il...
HD018694:
Victo/riae / Parthi/cae Ma/ximae / Augus/torum / d(ecreto) d(ecurionum...
HD018792:
Divo Co[m]modo / divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) / Sarm(atici) f...
HD019365:
Matri Deum / Aug(ustae) sac(rum) / [-] Grattius Mustio/lus aed(ilis) I...
HD019404:
Herculi Aug(usto) sac(rum) / M(arcus) Iul(ius) C(ai) fil(ius) Papiria ...
HD019407:
Libero Pa/tri et Li/berae / Augg(ustis) sac(rum) / signum Sa/turisci /...
HD019413:
Sac(rum) Libero / [Felic]ianus(?) et C(aius) Fla[vius?] / [quae]stores...
HD020867:
Probati / Flavio Aelio / Victorino p(erfectissimo) v(iro) / praesidi p...
HD020870:
Genio sen[a]/tus Cuiculi/tanor(um) / L(ucius) Fl(avius) L(uci) fil(ius...
HD020873:
Iovi / omnipotenti / sacrum / Q(uintus) Rufilius Q(uinti) fil(ius) / A...
HD021118:
Fratres
HD021470:
Herculi Aug(usto) / sacrum / C(aius) Geminius C(ai) fil(ius) / Pap(iri...
HD021473:
Mercurio Aug(usto) / sacrum / C(aius) Cassius C(ai) f(ilius) Quir(ina)...
HD021479:
Fl(avius) / Rusticianus / v(ir) c(larissimus) tribunus / votum / solvi...
HD021495:
L(ucio) Titinio C[lodiano e(gregio) v(iro) mil(itiarum IIII)] / a comm...
HD022524:
[Accedi]te ad D(e)u(m) et inlumin[amini]
HD022534:
Frugifero Sancto sac(rum) C(aius) Popilius Felix sacerdos / curantibus...
HD022537:
Frugi[f]ero Au[g(usto)] / sacr(um) / ob concordiam Iuliorum Inge/nuae ...
HD022540:
V(otum) s(olvit) / l(ibens) a(nimo) // L(ucius) Domitius Suriacus / [s...
HD022543:
Frugifero [Aug(usto) sac]r(um) / Caecilia Maximina et Caecilia Ve[--- ...
HD022546:
Pro beatitudine ac felicita/te temporum dd(ominorum) nn(ostrorum) Vale...
HD022549:
Ulpius Egna/tius Faventi/nus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) / p(rovi...
HD022552:
Vic(toriae) Aa(u)gg(ustorum) nn(ostrorum) Fabentinus(!) v(ir) c(lariss...
HD022555:
$]I ex[truxit dedicavitque] / [Publilius Cei]onius [Caecina Albinus vi...
HD023146:
[[[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur]elio [Commodo Antonino]]] / [[[A...
HD024010:
Imperatori / Caes(ari) P(ublio) Licini/o Valeria/no Invicto / Pio Feli...
HD024016:
Deo Pluto/ni Aug(usto) / Publius / cum coniu/ge e<t> filis /...
HD024019:
Dianae Aug(ustae) / sac(rum) / Aemilius Do/natus per quietem / admonit...
HD024796:
Plutoni Aug(usto) votum [s]olverunt Maria / Monnosa et Fl(avius) Maria...
HD024805:
M(arco) Aurelio / Aug(usti) fil(io) / Caesari / co(n)s(uli) II / d(ecr...
HD024808:
L(ucio) Aelio Au/relio Aug(usti) / fil(io) Com/modo d(ecreto) d(ecurio...
HD025081:
Hic ubi tam claris laudantur moenia tectis / culmina quod nitent sanct...
HD025615:
Fort[un]ae Aug(ustae) Imp(eratoris) Antonin[i Aug(usti) Pii p(atris) p...
HD025756:
Veneri / Aug(ustae) sac(rum) / Marcellus Aug(usti) / n(ostri) lib(ertu...
HD025914:
Genio senatus Cuicu/litanor(um) sacrum / L(ucius) Flavius L(uci) fil(i...
HD025917:
[C(aio) Iulio C(ai) fil(io) Pap(iria) M]aximo equo pu/[blico exornato ...
HD025920:
Divo M(arco) Antoni/no Pio [[[---]]] / [[[------]]] / [[[------]]] / [...
HD025923:
Fortunae Reduci / Augg(ustorum) / Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Sept...
HD025926:
Genio pop[uli] Cui/culitanor(um) sacrum / L(ucius) Flavius L(uci) fil(...
HD025929:
Pietati / Imp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli / Hadriani An/tonini Au...
HD025932:
[[Domitori hos]]/[[tium victoriosis]]/[[simo principi nostro]] / [[Aur...
HD025935:
Iovi / Optimo Maxi/mo conservatori / ac protectori / Imp(eratoris) Cae...
HD025938:
Aeterno principi et / ubique peren/ni maiestate impe/ranti d(omino) n(...
HD025962:
Marti Aug(usto) / sacr(um) / pro salute dd[d(ominorum)] / nnn(ostrorum...
HD025965:
[Iuliae Pi]/[s]oninae / c(larissimae) p(uell)a(e) Iuli / Pompili / Pis...
HD025968:
A(ulo) Iulio / Celso c(larissimo) p(uero) / A(uli) Iuli Pom/pili Piso/...
HD025969:
D(is) M(anibus) et perpetu(a)e se/curitate(!) Val(erius) Vale/ntinus c...
HD025971:
C(aio) Cosinio L(uci) f(ilio) Arn(ensi) Maximo aed(ili) q(uaestori) / ...
HD025974:
C(aio) Cosinio L(uci) f(ilio) Arn(ensi) / Maximo aed(ili) q(uaestori) ...
HD025977:
L(ucio) Cosinio L(uci) f(ilio) Arn(ensi) Primo / aed(ili) q(uaestori) ...
HD025980:
[L(ucius) Cosin]ius L(uci) f(ilius) A[rn(ensi) Primus pont(ifex)] / [f...
HD025983:
L(ucius) [Cosinius L(uci) f(ilius) Arn(ensi) Primus aed(ilis) q(uaesto...
HD025986:
Mercurio / Aug(usto) sacr(um) / L(ucius) Cosinius / L(uci) f(ilius) Ar...
HD026290:
Annonae / Aug(ustae) / T(itus) Flavius T(iti) f(ilius) Pa/pir(ia) Nepo...
HD026293:
Deo gr/atias
HD026338:
Turasius presb(yter) / in pace vix(it) an(nos) / XLIIII men(ses) III /...
HD026442:
Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Sept[imio] / Severo Pertinaci / [Aug(us...
HD026895:
[C(aio) Iulio Cres]centi Q(uinti) f(ilio) Quir(ina) Di/[dio Cresce]nti...
HD026898:
Ti(berio) Claudio Ti(beri) fil(io) Papiria / Ciceroni quaestori aedili...
HD026901:
Clementissimis tem[poribus et florentissimo saeculo] / ddd(ominorum) n...
HD026934:
[Beatissimis temporibus et florentissi]mo s(a)eculo / [dd(ominorum) nn...
HD027165:
Genti Septim[iae Aur]eliae pro salu[te e]t aeternitate et victoriis d[...
HD027249:
[Herculi Aug(usto)] / sacr(um) / T(itus) Memmius T(iti) fil(ius) / Pap...
HD027252:
Haec domus est hinc orti iuvenes quos inclu[---] / et fratres et socio...
HD027258:
M(arco) Papio M(arci) fil(io) / Papir(ia) Marc[i]/ano equo pu/bl(ico) ...
HD027261:
[- Flavi]o M(arci) f(ilio) Pap(iria) Sem/proniano flamini / Aug(usti) ...
HD027285:
Natale / dom(i)ni Clau/di die Kal(endas) / Octobres(!)
HD027288:
Natale dom(i)/ni Pascenti / die [---] Kal(endas) / I[---]
HD027310:
Q(uinto) Gresio / Q(uinti) f(ilio) Pap(iria) Ter/tullo IIvi/ro aed(ili...
HD027313:
[Cl]ementissimis temporibus dddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Diocletiani ...
HD027316:
$] / Hadriani pronep(oti) divi Traiani Parthici abnep(oti) divi Nervae...
HD027358:
Divo / Decio
HD027544:
C(aius) Iulius Crescens [Q(uinti) fil(ius) Quir(ina)] Didius [Crescent...
HD027547:
C(aio) Iulio Crescenti / Q(uinti) fil(io) Quir(ina) Didio / Crescentia...
HD027649:
[---? Au]g(ustae)(?) Genetric[i &
HD027694:
Nomina ma[r]turum(!) Donati (A)emiliani Aureli / [--- Theo]dosi Aresis...
HD027700:
[Se]xtarium / [v]ini (a)eneu(m) He/rodes v(ir) c(larissimus) co/ns(ula...
HD027882:
$?] / P(ublio) Caesi[---] / [donis] militaribu[s donato ---] / [------...
HD027897:
Marti Aug(usto) / genio col(oniae) / sacr(um) / statuam quam / Q(uintu...
HD027946:
[[P(ublio) Iulio Libe]]/[[rali sacer]]/[[dotali pro]]/[[vinciae Afr(ic...
HD027949:
Fidei publi/cae / T(itus) Flavius L(uci) fil(ius) / Papir(ia) Hono/rat...
HD027952:
Genio populi / Cuiculitanor(um) / sacr(um) / L(ucius) Lurius L(uci) f(...
HD027955:
Gargiliae C(ai) f(iliae) / Marcianae ma/ritae rarissimae / C(aius) Aem...
HD028003:
Fl(avius) / Uranius / v(ir) c(larissimus) tribunus / votum / solvit
HD028006:
Fl(avius) / Rusticianus / v(ir) c(larissimus) tribunus / votum / solvi...
HD028227:
Genio senatus Cuicu/litanor(um) sacr(um) / L(ucius) Pompeius M(arci) f...
HD028230:
Imp(eratore) Caes(are) / divi Severi P[ii] nepo/te divi Antonini Mag/n...
HD028674:
[M]atri Deum Magnae Aug(ustae) sac(rum) / [--- C]aecilius Paulinus mag...
HD028839:
L(ucio) Titinio Clodi/ano e(gregio) v(iro) mil(itiis) IIII / a comm(en...
HD028842:
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Au/relio Severo / Antonino Pio Fel(ici)...
HD028845:
Cereri Aug(ustae) / sacrum / Longinus Sul(l)a / Flaviae Mazicae / n(om...
HD028848:
Iuliae Cel/sinae C(ai) f(iliae) / A(uli) Iuli Pom/pili Piso/nis Levill...
HD028851:
Imp(eratori) Caes(ari) / [[M(arco) Aemilio]] / [[Aem[i]liano]] / Invic...
HD028854:
Victoriae / Aug(ustae) sacr(um) / L(ucius) Claudius T(iti) / fil(ius) ...
HD028857:
Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Septimio Se[vero Pio] / Pertinace Aug(u...
HD028860:
Ti(beriae) Cl(audiae) Subatianae Aquili/nae et Ti(beriae) Cl(audiae) D...
HD028866:
M[atidiae] / Au[g(ustae)] / filiae soror(is) / Aug(ustae) / d(ecreto) ...
HD028869:
L(ucio) Alfeno M(arci) filio / Quir(ina) Senecioni / sacerdoti Neptu/n...
HD028872:
Marcellus [---] / manc(e)ps IIII p(ublicorum) A(fricae) Ce[---] / coni...
HD028881:
Imp(eratori) Caesari / M(arco) Antonio / Gordiano / Invicto Pio / Feli...
HD029367:
Marti Aug(usto) et / Genio coloniae / sacr(um) / T(itus) Flavius Quir(...
HD029451:
[Mar]ti A[ug(usto)] Genio [col(oniae)] / sa[c]rum / [que]m(!) Flavius ...
HD031435:
M(arcus) Aemiliu[s Macer Saturninus leg(atus) Aug(usti)] pr(o) pr(aeto...
HD031525:
Iuliae T(iti) fil(iae) / Chilonidi / c(larissimae) f(eminae) coniugi /...
HD031555:
Telluri Genetrici res publica Cuicul[i]tanor(um) templum fecit / C(aiu...
HD033463:
Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Septimio Severo Pio [Ara]/bico Adiabeni...
HD033532:
Cn(aeo) [Petronio] / Probato I[uni]/ori Iusto le[g(ato)] / Aug(usti) p...
HD033610:
Claudiae / Salviae / coniu[gi] / L(uci) Titini / Clodiani / e(gregii) ...
HD048186:
Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio / Severo Pertinace(!) Aug(usto...
HD048187:
D(omino) n(ostro) / Fl(avio) Val(erio) Constantino Inv(icto) P(io) F(e...
HD054012:
[T(ito) Flavio] Quir(ina) [Breuco] / [veterano a]cceptario / [militavi...
HD054013:
D(omino) n(ostro) Imp(eratori) Cae(sari) / Fla(vio) Vale(rio) / Consta...
HD054014:
Ddd(ominis) nnn(ostris) / Fl(avio) Iul(io) [[Crispo]] / et [[Liciniano...
HD054015:
Imp(eratori) Caes(ari) / [------] / [Aur]e[l]io(?) [& // D(omino) n(os...
HD054016:
D(omino) n(ostro) Lici[n(iano)] / Licini[o] iu[n(iori?)] / Caesa[r(i?)...
HD054017:
$ Flavi Ae]li Victor[ini] / [v(iri)] p(erfectissimi) p(raesidis) p(rov...
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum