HEIDELBERG ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES  
Epigraphic Database Heidelberg
   
The search for
Autor = Bojanovski, I
resulted in 14 hits.
Start new search
 
number 1:  B000152 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Sclucajni arheološki nalazi s Podrucja Domavije I. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication  Hilfe Članci
volume 14
year(s) 1982
pages 137-153
number 2:  B000153 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji.
publication  Hilfe GodAkSarajevo
volume 19
year(s) 1981
pages 125-197
number 3:  B002289 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Počasini natpis Maksimina Tracanina iz Narone. (Mit italienischer Zusasmmenfassung)
publication  Hilfe AArchSlov
volume 28
year(s) 1977
pages 188-196
number 4:  B002374 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe GlasSarajevo
volume 33
year(s) 1978
pages 115-126
number 5:  B002377 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (S posemnim obzirom na podrucje Bosne i Hercegovine.) (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe GodAkSarajevo
volume 17
year(s) 1978
pages 51-125
number 6:  B003798 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Baloie - Rimski municipij u Šipovu na Plivi. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication  Hilfe ARadRaspr
volume 79
year(s) 1974
pages 347-369
number 7:  B004403 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Novi Elagabalov miljokaz iz Bosanske posavine. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe BAHD
volume 6/7
year(s) 1972/73
pages 163-176
number 8:  B009527 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja III. (Epigraphica Salviatica recentiora) (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe GlasSarajevo
volume 40/41
year(s) 1985/86
pages 79-108
number 9:  B009623 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Archäologisch-epigraphische Notizen von der Drina.
publication  Hilfe Članci
volume 7
year(s) 1967
pages 41-53
number 10:  B012737 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe GodAkSarajevo
volume 15
year(s) 1977
pages 83-152
number 11:  B012755 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication  Hilfe ARadRaspr
volume 8/9
year(s) 1982
pages 89-120
number 12:  B013320 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Dretelj, Čapljina - antički grob sa grobnim oltarom.
publication  Hilfe APregl
volume 6
year(s) 1964
pages 101-104
number 13:  B013374 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Legio VIII Augusta u Dalmaciji. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication  Hilfe AArchSlov
volume 41
year(s) 1990
pages 699-712
number 14:  B014964 – open detailed view... 
authorBojanovski, I.
title Municipium Malvesiatium (Arheološko-topografska rasprava). (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication  Hilfe ARadRaspr
volume 6
year(s) 1968
pages 241-262
 
Canonical URICopyright, disclaimer, data privacy statementSuggestions / Questions / ProblemsImprint