EFH-Foto(s): noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden noch nicht digital vorhanden
 
A HD-number: HD031535 TM-number: 223052
B province: Baetica modern country: Spain
find spot (ancient name): Urso find spot (modern name): Osuna
region: year of find:
find spot (street, etc.): Forum present location:
Geographical database ID: 2961
C   * state of preservation: decoration:
inscription-type: Public legal inscription inscription bearer: Tabula
  * fields: material: Bronze
height: 59.0 width: 183.0
depth: 0.5
D   * height of inscribed field:   * width of inscribed field:
letters size: 2-0.2   * ligature:
meter: language: Latin
E date: day: date: month:
date: year (terminus a quo): 1 – 71   * date: specific:
F social, economic, legal history: data available religion: 13
  * communal groups: geography: data available
  * political communities: military:
G status of the EDH-version: provisional work status
H responsible individual: GRAEF last update: 2011-02-25
 
I palaeography:   * longa:   * apice ornata:
  * parva:   * inserta:
writing type: punctuation:
 
K literature: CIL 02 (2. Aufl.) 05, 01022; Fotos.
CIL 02, 05439.
CIL 02, 05439a.
EphEp 2, p. 105-151. 221-232.
EphEp 3, p. 87-112.
EphEp 9, p. 83. 91.
ILS 6087.
AE 1946, 0123.
AE 1951, 0032.
AE 1997, 0826.
AE 1998, 0742.
 
L comment: Stadtrecht.
Der Text verteilte sich ursprünglich auf 9 Bronzetafeln mit insgesamt
42 Spalten. Vollständig erhalten sind die 5. und 7. Tafel mit den Spalten
19-24 bzw. 28-32, der linke Teil der 9. Tafel mit den Spalten 38-40 sowie
Fragmente der 8. Tafel (Spalte 33, 35-37).
Rekonstruierte Gesamtbreite: ca. 13 m.
Angegebene Maße beziehen sich auf Tafel 5. Maße Tafel 7: 69 x 158
x 0,8 cm; Tafel 9: 60,7 x (93) x 0,5 cm; Tafel 8:
Fragment 1 (Zählung nach D'Ors) (9,4) x (11) x ? cm;
Fragment 10: (6,5) x (9,5) x ? cm; Fragment 6: (14,5) x (10) x ? cm;
Fragment 7: (5) x (9) x ? cm; Fragment 5: (15) x (11,3) x ? cm;
Fragment 2: (7) x (9) x ? cm; Fragment 3: (8,5) x (17) x ? cm;
Fragment 8: (10,2) x (7,5) x ? cm; Fragment 9: (6,5) x (2,6) x ? cm;
Fragment 4: (7,2) x (7,5) x ? cm; Fragment 11: (5) x (4) x ? cm.
Datierung: am ehesten unter Tiberius oder Claudius.
Einzelne Buchstaben / Wörter antik korrigiert oder nachträglich
eingefügt.
Kapitel CXXIX-CXXI (= Spalte 39 unten und 40 oben) stehen auf
eradiertem Text.
 
M   * connections:
 
N person: 1
name: G. Caesar praenomen: C.
nomen: cognomen: Caesar
supernomen:   * filiation:
tribus: origo:
  * other: gender:
  * relations: status: senatorial order
  * official positions: occupation:
lifetime: years: lifetime: months:
lifetime: days: lifetime: hours:
 
O A-Text: $] / [--- cui quis ita ma]//num inicere iussus erit iudicati
iure man/us iniectio esto itque(!) ei s(ine) f(raude) s(ua)
facere liceto vin/dex arbitratu IIviri qui{q}ve i(ure)
d(icundo) p(raeerit) locuples / esto ni vindicem dabit
iudicatum{q}ve faci/et secum ducito iure civili vinctum habeto
/ si quis in eo vim faciet ast(!) eius vincitur du/pli damnas
esto colonisq(ue) eius colon(iae) HS XX(viginti milia) d(are)
d(amnas) esto eiusque pecuniae cui vo/let petitio IIvir(o)
qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) exactio iudicati/oque
esto // LXII // IIviri quicumque erunt i<is=K> IIviri<s> in
eos singulos / lictores binos accensos sing(ulos) scribas
bi/nos viatores binos librarium praeconem / haruspicem
tibicinem habere ius potestas/que esto quique in ea colonia
aedil(es) erunt iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos)
scribas sing(ulos) publi/cos cum cincto limo IIII praeconem
haruspi/cem tibicinem habere ius potestasq(ue) esto ex eo /
numero qui eius coloniae coloni erunt habe/to iisque IIvir(is)
aedilibusque dum eum mag(istratum) ha/bebunt togas praetextas
funalia cereos ha/bere ius potestasq(ue) esto quos quisque
eo/rum ita scribas lictores accensos viatorem / tibicinem
haruspicem praeconem habebit iis / omnibus eo anno quo anno
quisque eorum / apparebit militiae vacatio esto neve quis e/um
eo anno quo mag(istratibus) apparebit invitum / militem facito
neve fieri iubeto neve eum / cogito neve ius iurandum adigito
neve a/digi iubeto neve sacramento rogato neve / rogari iubeto
nisi tumultus Italici Gallici/ve causa eisque merces in eos
singul(os) qui IIvi/ris apparebunt tanta esto in scribas
sing(ulos) / HS |CC(mille ducenti) in accensos sing(ulos) HS
DCC in lictores / sing(ulos) HS DC in viatores sing(ulos) HS
CCCC in libra/rios sing(ulos) HS CCC in haruspices sing(ulos)
HS D prae/coni HS CCC qui aedilib(us) appareb(unt) in scribas
/ sing(ulos) HS DCCC in haruspices sing(ulos) HS C in
ti//bicines singul(os) HS CCC in praecones sing(ulos) HS CCC /
iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto // LXIII // IIviri
qui primi ad pr(idiem) K(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum)
habebunt appari/tores totidem habento <quot> sing(ulis)
apparitores ex h(ac) l(ege) ha/bere licet{o} iisque
apparitorib(us) merces tanta esto / quantam esse oporteret si
partem IIII anni a<ppar=RRIP>/uissent ut pro portione quam diu
apparuissent mer/cedem pro eo kaperent(!) itque(!) iis s(ine)
f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto) // LXIIII // IIviri quicumque
post colon(iam) deductam erunt ii in die/bus X proxumis quibus
eum mag(istratum) gerere coeperint at(!) / decuriones
referunto cum non minus duae partes / ader<u=I>nt quos et quot
dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat et quos
ea sacra facere place/at quot ex eis rebus decurionum maior
pars qui / tum aderunt decreverint statuerint it(!) ius
ratum/que esto eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia)
sunto // LXV // quae pecunia poenae nomine ob vectigalia quae
/ colon(iae) G(enetivae) Iul(iae) erunt in publicum redacta
erit eam / pecuniam ne quis erogare neve cui dare neve
attri/buere potestatem habeto nisi at(!) ea sacra quae in /
colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine fia<n>t / neve quis
aliter eam pecuniam s(ine) f(raude) s(ua) kapito(!) neve quis
/ de ea pecunia ad decuriones referundi neve quis / de ea
pecunia sententiam dicendi ius potestat(em)/que habeto eamque
pecuniam ad ea sacra quae / in ea colon(ia) aliove quo loco
colonor<um=I> nomine / fient IIviri s(ine) f(raude) s(ua) dato
attribuito itque(!) ei facere / ius potestasq(ue) esto eique
cui ea pecunia dabi/tur s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto
// LXVI // quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar /
quive / iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia)
Ge/net(iva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae)
I(uliae) sunto eiq(ue) / ponti[fi]ces auguresque in pontificum
augu/rum conlegio in ea colon(ia) sunto ita uti qui / optima
lege optumo(!) iure in quaque colon(ia) / pontif(ices) augures
sunt erunt iisque pontificibus / auguribusque qui in quoque
eorum collegio / erunt liberisque eorum militiae munerisq//ue
public<i=E> vacatio sacro sanctius esto uti pon/tifici Romano
est erit <a>e<r>aque militaria ei omni/a merita sunto de
auspiciis quaeque ad eas res per/tinebunt augurum iuris dictio
iudicatio esto eis/que pontificib(us) auguribusque ludis quot
publice / ma/gistratus facient et cum ei pontific(es) augures
sa/cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas
praetextas haben/di ius potestasq(ue) esto eisque
pontificib(us) augurib(us)/q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter
decuriones specta/re ius potestasque esto // LXVII //
quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetivae)
I(uliae) post h(anc) l(egem) da/tam in conlegium pontific(um)
augurumq(ue) in demor/tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus
cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia)
Iul(ia) in conlegium pontifex augurq(ue) esto ita uti qui
optuma(!) lege in quaque / colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue)
sunt erunt neve quis / quem in conlegium pontificum kapito(!)
suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us)
ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem /
in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus
tribus auguribus ex <eis=HS> qui / colon(iae) G(enetivae)
I(uliae) sunt erunt // LXVII<I> // IIviri praef(ectus)ve
comitia pontific(um) augurumq(ue) quos h(ac) l(ege) /
<fac=HAB>ere oportebit ita habeto prodi<c=G>ito ita uti /
IIvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) //
LXIX // IIviri qui post colon(iam) deductam primi erunt ii in
su/o mag(istratu) et quicumq(ue) IIvir(i) in colon(ia) Iul(ia)
erunt ii in / diebus LX proxumis quibus eum mag(istratum)
gerere coe/perint ad decuriones referunto cum non minus / XX
aderunt uti redemptori redemptoribusque / qui ea redempta
habebunt quae ad sacra resq(ue) / divinas opus erunt pecunia
ex lege locationis / adtribuatur solvaturq(ue) neve quisquam
rem ali/am at(!) decuriones referunto(!) neve quot(!)
decuri/onum decret(um) faciunto(!) antequam eis redemp/toribus
pecunia ex lege locationis attribuatur / solvaturve
d(ecurionum) d(ecreto) dum ne minus XXX atsint(!) cum / e(a)
r(es) consulatur quot ita decreverint ei IIvir(i) //
redem<p=I?>tori redemptoribus attribuendum / solvendumque
curato dum ne ex ea pecunia / solvant adtribuant quam pecuniam
ex h(ac) l(ege) / [ad] ea sacra quae in colon(ia) aliove quo
loco pu/blice fiant dari adtribui oportebit // [L]XX // IIviri
quicu[m]que erunt ei praeter eos qui primi / post h(anc)
l(egem) [fa]cti erunt ei in suo mag(istratu) munus lu/dosve
scaenicos Iovi Iunoni Minervae deis / deabusq(ue)
quadriduom(!) m(aiore) p(arte) diei quot eius fie/ri
<poter=OPORIEB>it arbitratu decurionum faciun/to inque eis
ludis eoque munere unusquis/que eorum de sua pecunia ne minus
HS|(duo milia) consumito et ex pecunia publica in sing(ulos) /
IIvir(os) d(um) t(axat) HS |(duo milia) sumere consumere
liceto i<t=IS>/que(!) eis s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto
dum ne quis ex ea / pecun(ia) sumat neve adtributionem faciat
quam pecuniam h(ac) l(ege) ad ea sacra quae in co/lon(ia)
aliove quo loco public{a}e fient dari / adtribui oportebit //
LXXI // aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus
lu/dos<ve> scaenicos Iovi Iunoni Minervae tri/duom(!) maiore
parte diei quot eius fieri pote/rit et unum diem in circo aut
in foro Veneri(s) faciunto inque eis ludis eoque munere
unus/quisque eorum de sua pecunia ne minus HS |(duo milia) /
consumito de<q>ue publico in sing(ulos) aedil(es) HS |(mille)
/ sumere liceto eamq(ue) pecuniam IIvir praef(ectusve) /
dandam adtribuendam curanto itque(!) iis / s(ine) f(raude)
s(ua) c(apere) liceto // LXXII // quotcumque pecuniae stipis
nomine in aedis / sacras datum inlatum erit quot eius
pecuni/ae eis sacr{i}is su<p=B>erfuerit quae sacra uti h(ac)
l(ege) <f=D>(ieri) oportebit ei deo deaeve cuius ea aedes erit
fac/ta <fuerint=IT> ne quis facito neve curato neve
interce/dito quo minus in ea aede consumatur ad / quam aedem
ea pecunia stipis nomine da/ta conlata erit neve quis eam
pecuniam alio / consumito ne[v]e quis facito quo magis in //
alia re consumatur // LXXIII // ne quis intra fines oppidi
colon(iae)ve qua aratro / circumductum erit hominem mortuom(!)
/ inferto neve ibi humato neve urito neve homi/nis mortui
monimentum aedificato si quis / adversus ea fecerit is
c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS |(quinque milia)
d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae cui(!) volet petitio
persecu/tio ex <h>ac <lege=TIOQ> esto itque(!) quot(!)
inaedificatum / erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum(!) curanto
si / adversus ea mortuus inlatus positusve erit expianto uti
oportebit // LXXIV // ne quis ustrinam novam ubi homo mortuus
/ combustus non erit prop{r}ius oppidum pas/sus D facito qui
adversus ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) / c(oloniae)
G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui
volet peti/tio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXV //
ne quis in oppido colon(ia) Iul(ia) aedificium detegito / neve
demolito neve disturbato nisi si praedes / IIvir(um) arbitratu
dederit se re<d=R>aedificaturum aut / nisi decuriones
decreverint dum ne minus L ad/sint cum e(a) r(es) consulatur
si quis adversus ea fece<rit> / q(uanti) e(a) r(es) e(rit)
t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae)
d(are) d(amnas) e(sto) eiusq(ue) pecuniae qui volet pe/titio
persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXVI // figlinas
teg(u)larias maiores tegularum CCC tegu/lariumq(ue) in oppido
colon(ia) Iul(ia) ne quis habeto qui / habuerit it{a}
aedificium isque locus publicus / colon(iae) Iul(iae) esto
eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) / G(enetiva)
Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raeerit) s(ine) d(olo) m(alo) eam
pecuniam in publicum redigito // LXX//VII // si qu<a=I>s vias
fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice / facere inmittere
commutare aedificare mu/nire intra eos fines qui colon(iae)
Iul(iae) erunt volet / quot eius sine iniuria privatorum fiet
it(!) is face/re liceto // LXXIIX // quae viae publicae
itinerave publica sunt fuerunt / intra eos fines qui
colon(iae) dati erunt quicumq(ue) / limites quaeque viae
quaeque itinera per eos a/gros sunt erunt fueruntve eae viae
eique limites / eaque itinera publica sunto // LXXIX // qui
fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes / sunt in agro
qui colon(is) h[u]iusc(e) colon(iae) divisus // erit ad eos
rivos fontes lacus aquasque sta/gna paludes itus actus aquae
haustus iis item / esto qui eum agrum habebunt possidebunt uti
/ iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt / itemque iis
qui eum agrum habent possident ha/bebunt possidebunt itineris
aquarum lex ius/que esto // LXXX // quot cuique negotii
publice in colon(ia) de decur(ionum) sen/tentia datum erit is
cui negotium datum erit e/ius rei rationem decurionib(us)
reddito referto/que in dieb(us) CL proxumis <quibus> it(!)
negotium confecerit / quibusve it(!) negotium gerere desierit
quot eius / fieri poterit s(ine) d(olo) m(alo) // LXXXI //
quicumque IIvir(i) aed(iles)ve colon(iae) Iul(iae) erunt ii
scribis / suis qui pecuniam publicam colonorumque / rationes
scripturus erit antequam tabulas / publicas scrib<a=E>t
tractetve in contione palam / luci nundinis in forum ius
iurandum adigi/to per Iovem deosque Penates sese pecuniam
pu/blicam eius colon(iae) concustoditurum rationes/que veras
habiturum esse u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet)
s(ine) d(olo) m(alo) ne/que se fraudem per litteras facturum
esse sc(ientem) / d(olo) m(alo) uti quisque scriba ita
iuraverit in tabulas / publicas referatur facito qui ita non
iurave/rit is tabulas publicas ne scribito neve aes /
apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito qui ius
iurandum non adegerit ei HS |(quinque milia) mul/tae esto
eiusq(ue) pecuniae cui(!) volet petitio per/secutioq(ue) ex
h(ac) l(ege) esto // LXXXII // qui agri quaeque silvae
quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)
/ quibus publice utantur data adtributa e/runt ne quis eos
agros neve eas silvas ven/dito neve locato longius quam in
quinquen/nium neve ad decuriones referto neve decu/rionum
consultum facito quo ei agri eaeve / silvae veneant aliterve
locentur neve si ve/nierint itcirco(!) minus c(oloniae)
G(enetivae) Iul(iae) sunto quique iis / rebus fructus erit
quot se emisse dicat is in iuga sing(ula) inque annos
sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae)
d(are) d(amnas) / [esto eiusque pecuniae qui volet petitio
persecutiove ex h(ac) l(ege) esto ---] / [& // $] / [--- si
quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae)
G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] // erit tum quicumque
decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea
col(onia) oppido propiusve it(!) oppidum p(assus) |(mille) /
non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit
capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne
es/to qui<q>ue IIviri in ea col(onia) erunt eius nomen de
decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum /
curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue)
eos IIvir(os) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) // XCII
// IIviri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt ei
de legatio/nibus publice mittendis ad decuriones referunto cum
/ m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit
quotque(!) de his rebus / maior pars eorum qui tum aderunt
constituerit / it(!) ius ratumque esto quamque legationem ex
h(ac) l(ege) exve / d(ecurionum) d(ecreto) quot(!) ex hac lege
factum erit obire oportuerit / neque obierit qui lectus erit
is pro se vicarium ex eo / ordine uti hac lege deve
<d>(ecurionum) <d>(ecreto) d(ari) o(portebit) dato ni ita
dederit in / res sing(ulas) quotiens ita non fecerit HS
|(decem milia) colon(is) hu/iusque col(oniae) d(are) d(amnas)
e(sto) eiusque pecuniae cui(!) volet petitio / persecutioque
esto // XCIII // quicumque IIvir post colon(iam) deductam
factus creatusve / erit quive praef(ectus) {qui} ab IIvir(o) e
lege huius coloniae relic/tus erit is de loco publico neve pro
loco publico neve / ab redemptore mancipe praed(e)ve donum
munus mercedem / aliutve(!) quid kapito(!) neve accipito neve
facito quo / quid ex ea re at(!) se suorumve quem perveniat
qui at/versus(!) ea fecerit is HS |(viginti milia) c(olonis)
c(oloniae) G(enetivae) / Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto)
eius/que pecuniae cui(!) volet petitio persecutioque esto //
XCIIII // ne quis in hac colon(ia) ius dicito neve cuius in ea
colon(ia) / iuris dictio esto nisi IIvir(i) aut quem IIvir{i}
praef(ectum) / reliquerit aut aedil(is) uti h(ac) l(ege)
o(portebit) neve quis pro <qu=E>o / imper(io) potestat(e)ve
facito quo quis in ea colonia / ius dicat nisi quem ex h(ac)
l(ege) dicere oportebit // XCV // qui reciperatores dati erunt
si eo die quo iussi erunt / non iudicabunt IIvir
praef(ectus)ve ubi e(a) r(es) a(getur) eos rec(iperatores) /
eumque cuius res a(getur) adesse iubeto diemque cer//tum
dicito quo die atsint(!) / usque ateo(!) dum e(a) r(es) /
iudicata erit facitoque uti e(a) r(es) in diebus XX / proxumis
quibus d(e) e(a) r(e) rec(iperatores) dati iussive e/runt
iudicare iudic(etur) uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse)
v(olet) testibusque / in eam rem publice dumtaxat h(ominibus)
XX qui colon(i) / incolaeve erunt quibus {h}is qui rem
quaere/<t=RE> volet dennuntietur facito quibusq(ue) ita
tes/timonium <d=R>enuntiatum erit quique in tes/timonio
dicendo nominati erunt curato / uti at(!) it(!) iudicium
atsint(!) testimoniumq(ue) / si quis quit(!) earum rer(um)
quae res tum age/tur sciet aut audierit iuratus dicat faci/to
uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) dum ne omnino
amplius / h(omines) XX in iudicia singula testimonium dice/re
cogantur neve quem invitum testimo/nium dicere cogito cui(!)
ei quae r(es) tum age/tur gener socer vitricus privignus
patron(us) / lib(ertus) consobrinus <sit> propiusve eum ea
cogna/tione atfinitate{m}ve(!) contingat si IIvir /
praef(ectus)ve qui ea<m> re<m> colon(is) petet non ade/rit ob
eam rem quot(!) ei morbus sonticus / vadimonium iudicium
sacrificium funus / familiare feriaeve de<n=D>icales erunt quo
/ minus adesse possit sive is propter magistra/tu<m=S>
postestatemve p(opuli) R(omani) minus atesse(!) poterit / quo
magis eo absente de eo cui {i}is negotium / facesset
recip(eratores) sortiantur reiciantur res iu/dicetur ex h(ac)
l(ege) n(ihil) r(ogatur) si privatus petet et is cum / de ea
re iudicium fieri oportebit non aderit / neque arbitratu
IIvir(i) praef(ecti)ve ubi e(a) r(es) a(getur) excu/sabitur
e<i=T> harum quam causam esse quo minus / atesse(!) possit
morbum sonticum vadimonium / iudicium sacrificium funus
familiare feria<s=E> / de<n=D>icales eumve propter
mag(istratum) potestatemve / p(opuli) R(omani) atesse(!) non
posse{t} post ei earum quarum rr(erum) / h(ac) l(ege) quaestio
erit actio ne esto deq(ue) e(a) r(e) siremps // lex resque
esto qu<a=O>s<i> si neque iudices re<i=L>ecti neq(ve)
recip(eratores) / in eam rem dati essent // XCVI // si quis
decurio eius colon(iae) ab IIvir(o) praef(ecto)ve postulabit /
uti ad decuriones referatur de pecunia publica de/que multis
poenisque deque locis agris aedifici(i)s / publicis quo
<p=F>acto qu<a>eri iudicarive oporteat tum / IIvir{i} qui{q}ve
iuri dicundo prae(e)ri<t=E> d(e) e(a) r(e) primo / quoque die
decuriones consulito decurionum/que consultum facito fiat cum
non minus m(aior) p(ars) / decurionum atsit(!) cum ea re<s>
consuletur uti m(aior) p(ars) / decurionum qui tum ader<u=I>nt
censuer(int) ita ius / ratumque esto // XCVII // ne quis IIvir
neve quis pro potestate in ea colon(ia) / facito neve ad
decur(iones) referto neve d(ecurionum) d(ecretum) facito /
fiat quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit
atoptetur/ve(!) praeter eum qu<i=E> c(urator) a(gris) d(andis)
a(tsignandis!) i(udicandis) ex lege Iulia est eum/que qui eam
colon(iam) deduxerit liberos posteros<q>ue / eorum nisi de
m(aioris) p(artis) decurion(um) <qui tum ad>erunt per tabellam
/ sententia{m} cum non minus L aderunt cum e(a) r(es) /
consuletur qui atversus(!) ea fecerit HS |(quinque milia)
colon(is) / eius colon(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque
pecuniae colon(orum) eius / colon(iae) cui(!) volet petitio
esto // XCVIII // quamcumque munitionem decuriones huius/ce
coloniae decreverint si m(aior) p(ars) [--] decurionum /
atfuerit(!) cum e(a) r(es) consuletur eam munitionem / fieri
liceto dum ne amplius in annos sing(ulos) in/que homines
singulos puberes operas quinas et / in iumenta plaustraria
iuga sing(ula) operas ter/nas decernant eique munitioni
aed(iles) qui tum / erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto
uti decurion(es) censu/erint ita muniendum curanto dum ne
in/vito eius opera exigatur qui minor annor(um) XIIII / aut
maior annor(um) LX natus erit qui in ea colon(ia) / intrave
eius colon(iae) fines domicilium praedi/umve habebit neque
eius colon(iae) colon(us) erit is ei/dem munitioni uti
colon(us) pare{n}to // XCVIIII // quae aquae publicae in
oppido colon(ia) Gen(etiva) // adducentur IIvir(i) qui tum
erunt ad decuriones cum duae partes aderunt referto(!) per
quos agros / aquam ducere liceat qua p<a=R>[[r]]s maior
decurion(um) / qui tum aderunt duci decreverint dum ne / per
it(!) aedificium quot(!) non eius rei causa factum / sit aqua
ducatur per eos agros aquam ducere / i(us) p(otestas)que esto
neve quis facito quo minus ita / aqua ducatur // C // si quis
colon(us) aquam in privatum caducam du/cere volet isque at(!)
IIvir(um) adierit postulabit/<q>ue uti ad decurion(es) referat
tum is IIvir a quo ita postulatum erit ad decuriones cum non
mi/nus XXXX aderunt referto si decuriones(!) m(aior) p(ars)
qui / tum atfuerint(!) aquam caducam in privatum duci /
censuerint ita ea aqua utatur quo<t=E>(!) sine priva/ti{m}
iniuria fiat i(us) potest(as)que e(sto) CI // quicumque
comitia magistrat<ib>us creandis subrogan/dis habebit is ni
qu<em=A> eis comitis pro tribu acci/pito neve renuntiato neve
renuntiari iubeto / qui <in> e<a=O>rum qua{e} causa erit
qua{e} eum h(ac) l(ege) in colon(ia) / decurionem nominari
creari inve decurionibus / esse non oporteat non liceat // CII
// IIvir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium) exercebit quod
iudicium / uti uno die fiat h(ac) l(ege) praestitu<tu>m non
est ne quis / eorum ante h(oram) I neve post horam XI diei
quaerito / neve iudicium exerceto isque IIvir in singul(os) /
accusatores qui eorum delator erit ei h(oras) IIII qui /
subscriptor erit h(oras) II accusandi potest(atem) facito si /
quis accusator de suo tempore alteri concesserit / quot eius
cuique concessum erit eo amplius cui / concessum erit dicendi
potest(atem) facito qui de suo / tempore alteri concesserit
quot eius cuique conces/serit eo minus ei dicendi potest(atem)
facito quot horas / omnino omnib(us) accusatorib(us) in
sing(ulas) actiones di/cendi potest(atem) fieri oporteb(it)
totidem horas et alte/rum tantum reo quive pro eo dicet in
sing(ulas) actiones // dicendi potest(atem) facito // CIII //
quicumque in col(onia) Genet(iva) IIvir praef(ectus)ve i(ure)
d(icundo) prae(e)rit is(!) colon(os) / incolasque contributos
quocumque tempore colon(iae) fin(ium) / d<efen=IVIS>dendorum
causa armatos educere decurion(es) cen(suerint) / quot(!)
m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreverint id e(i) s(ine)
f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) is/que IIvir(!) aut quem
IIvir armatis praefecerit idem / ius eademque anima{a}dversio
esto uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(omani) in / exercitu
p(opuli) R(omani) est itque(!) e(i) s(ine) f(raude) s(ua)
f(acere) l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto) dum it(!) quot(!)
/ m(aior) p(ars) decurionum decreverit qui tum aderunt fiat //
CIIII // qui limites decumanique intra fines c(oloniae)
G(enetivae) deducti facti/que erunt quaecumq(ue) fossae
limitales in eo agro erunt / qui iussu C(ai) Caesaris
dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que /
c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus(!) erit
ne quis limites / decumanosque opsaeptos(!) neve quit(!)
immolitum neve / quit(!) ibi opsaeptum(!) habeto neve eos
arato neve e<a=I>s fossas / opturato(!) neve opsaepito(!) quo
minus suo itinere aqua / ire fluere possit si quis atversus(!)
ea quit(!) fecerit is in / res sing(ulas) quotienscumq(ue)
fecerit HS |(mille) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)
d(are) d(amnas) esto / eiusq(ue) pecun(iae) cui(!) volet
petitio p(ersecutio)q(ue) esto // CV // si quis quem
decurion(em) indignum loci aut ordinis de/curionatus esse
dicet praeterquam quot(!) libertinus / erit et ab IIvir(o)
postulabitur uti de ea re iudici/um reddatur IIvir quo de ea
re in ius aditum erit / ius dicito iudiciaque reddito isque
decurio / qui iudicio condemnatus erit postea decurio / ne
esto neve in decurionibus sententiam dici/to neve IIvir(atum)
neve aedilitatem petito neve / quis IIvir comitis suffragio
eius rationem / habeto neve IIvir(um) neve aedilem renunti/ato
neve renuntiari sinito // CVI // quicumque c(olonus)
c(oloniae) G(enetivae) erit quae iussu C(ai) Caesaris
dict(atoris) ded(ucta) / est ne que<m> in ea col(onia) coetum
conventum coniu//[rationem ---] / [& $] / IIvir(?) qu[---] /
esto // CVIIII // cui pupillo pupill[aeve mulierive col(onis)
col(oniae) Gen(etivae) Iul(iae) in His]/pania tutor no[n erit
incertusve erit si is pupil]lus eave pup(illa) mul[ierve at!
IIvir(um) adierit et pos]/tulabit uti sibi tu[torem det et
nominabit quem tuto]/rem sibi dari v[olet tum is IIvir a quo
ita pos]/tulatu[m erit ---] / [& // [--- d]ebeto neve cui
[---] / [---]A(?) ea dicta erit pet[---] / [--- qui]cumque
eru[nt ---] / [& $] / [---]unt / [---]INI(?)ERINT / [---
le]gito ita ut ex / [--- iu]dices legant / [--- iudic]es legat
ni/[si ---]V(?) non erit / [---] an(nos) XX na/[tus ---]is
causa / [---] iudic(---) I(?)E(?)/[---]min[us?] / [& $] /
[---]Q[---] ita le[cti ---] / [--- ta]bula in albo in pub[lico
---] / [---] IIvir(-?) iudi[c- ---] / [---]AD[---] / [& //
[--- non pe]tet neque pos/[tulaverit --- qui pro]vinciae
prae/[(e)rit --- v]adimonium / [---] non deiera/[verit ---
i]niuriam non / [---] in colon(ia) / [& $] / [--- iu]dicio
certa/[re volet --- c]olon(ia) sibi / [--- postula]bit uti
e(a) r(es) in con/ [---]um ex edicto e/[--- pr]omittat
fac[---] / [---]O(?)I(?)[---] / [& $] / [---]R(?)AD[---] /
[--- cu]m servo furti agE(?)[---] / [--- d]ominum it furtum
pertineat [---] / [---]s erit quam in ea colon(ia) iuris[---]
/ [--- eiu]s rei in ea colon(ia) actio esto qu[---] /
[---]I(?) actio erit earum rerum aliO(?)[---] / [& $] /
E(?)AS[---] / MEI(?)[---] / nequ[---]/tio iu[---] / esto
F[---] / neve F[---] / probr[---] / recip[erator- ---] / [& $]
/ [---]VSV[---] / [--- I]Ivir(---?) I(?)[---] [---]VMO(?)[---]
/ [---]N(?)ERI[---] / [---]F(?)VI(?)[---] / [& $] /
[---]I(?)VR(?)E(?)[---] / [--- ad]versus [---] / [---]que
recusaN(?)[---] / [---] defendat tum [---] / [---] qui ad eum
A(?)[---] / [---]I(?)um M(?)[---] / [& $] / [---]I(?)us
I(?)O(?)[-?] / [--- p]lebis / [------?] // CX[X?] //
II[vir(-?) ---] / [& // $] / [--- eum] // qui accusabitur ab
his iudicibus eo iudicio absolvi / iubeto qui ita absolutus
erit quod iudicium [pr]aevari/cation(is) causa <fac=EQI>tum
non sit is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto // CXXIIII
// si quis decurio c(oloniae) G(enetivae) decurionem
c(oloniae) G(enetivae) h(ac) l(ege) de indignitate ac/cusabit
eum<que> quem accusabit eo iudicio h(ac) l(ege) condemna/rit
is qui quem eo iudicio ex h(ac) l(ege) condemnarit si volet /
in eius locum qui condemnatus erit sententiam dice/re ex h(ac)
l(ege) liceto itque eum s(ine) f(raude) s(ua) iure lege
recteq(ue) fa/cere liceto eiusque is locus in decurionibus
sen/tentiae dicendae rogandae h(ac) l(ege) esto // CXXV //
quicumque locus ludis decurionibus datus <at=DE>/signatus(!)
relictusve erit ex quo loco decuriones ludos spectare /
o(portebit) ne quis in eo loco nisi qui tum decurio c(oloniae)
G(enetivae) erit qui/ve tum magistratus imperium potestatemve
colonor(um) / suffragio geret iussu{q}ue C(ai) Caesaris
dict(atoris) co(n)s(ulis) prove / co(n)s(ule) habebit quive
pro quo imperio potestateve tum / in col(onia) Gen(etiva) erit
quibusque locu<m=S> in decurionum loco / ex d(ecurionum)
d(ecreto) col(oniae) Gen(etivae) d(ari) o(portebit) quod
decuriones de<c>r(everint) cum non minus / dimidia pars
decurionum adfuerit cum e(a) r(es) consulta erit / ne quis
praeter eos qui s(upra) s(cripti) s(unt) qui locus
decurionibus da/tus atsignatus(!) relictusve erit in eo loco
sedeto neve / quis alium in ea loca sessum ducito neve sessum
<d>uci / iubeto s<c>(iens) d(olo) m(alo) si quis adversus{ve}
ea sederit sc(iens) d(olo) m(alo) [si]ve / quis atversus(!) ea
sessum duxerit ducive iusserit sc(iens) d(olo) m(alo) / is in
res sing(ulas) quotienscumque quit(!) d(e) e(a) r(e)
atversus(!) ea / fecerit HS |(quinque milia) c(olonis)
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto eiusque
pecuniae qui eorum / volet rec(iperatorio) iudicio aput(!)
IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio perse/cutio ex h(ac)
l(ege) i(us) potest(as)que e(sto) // CXXVI // IIvir aed(ilis)
praef(ectus) quicumque c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos
scaenicos faciet si/ve quis alius c(oloniae) G(enetivae)
I(uliae) ludos scaenicos faciet colonos Geneti/vos vos
incolasque hospites<que> atventoresque(!) ita sessum du/cito
ita locum dato <at=DIS>tribuito(!) atsignato(!) uti d(e) e(a)
r(e) de / eo loco dando atsignando(!) decuriones cum non
min(us) / L decuriones cum e(a) r(es) c(onsuletur) in
decurionibus adfuerint / decreverint statuerint s(ine) d(olo)
m(alo) quot(!) ita ab decurionib(us) / de loco dando
atsignando(!) statu<tum=ENDO> decretum erit / it(!) h(ac)
l(ege) i(us) r(atum)q(ue) esto neve is qui ludos faciet aliter
aliove / modo sessum ducito neve duci iubeto neve locum dato /
ne<ve> dari iubeto neve locum attribuito neve attribui /
iubeto neve locum atsignato(!) neve atsignari(!) iubeto ne/ve
quit(!) facito quo{d} aliter aliove modo adque uti / locus
datus atsignatus(!) attributusve erit sedeant ne/ve facito quo
quis alieno loco sedeat sc(iens) d(olo) m(alo) qui
atver/sus(!) ea fecerit is in res singulas quotiens[c]umque
quit(!) / atversus(!) ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis)
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque
pecuni/ae cui(!) volet rec(iperatorio) iudicio aput(!)
IIvir(um) praef(ectum)ve actio pe/titio persecutioque h(ac)
l(ege) ius potestasque esto // CXXVII // quicumque ludi
scaenici c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) fient ne quis in
or//chestram ludorum spectandor(um) causa praeter
mag(istratum) / prove mag(istratu) p(opuli) R(omani) quive
i(ure) d(icundo) p(raeerit) et si quis senator p(opuli)
R(omani) est erit / fuerit et si quis senatoris f(ilius)
p(opuli) R(omani) est erit fuerit et si / quis praef(ectus)
fabrum eius mag(istratus) prove magistrat<u=O> // qui
provinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem Baeticae
pra(e)/erit(!) optinebit er<i=VN>t et quos ex h(ac) l(ege)
decurion(um) loco / decurion<u=E> <d>(ecreto) sedere oportet
oportebit praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis
in orchestram ludorum spectan/dorum causa sedeto neve quisque
mag(istratus) prove mag(istratu) / p(opuli) R(omani) q(ui)
i(ure) d(icundo) p(raeerit) ducito neve quem quis sessum
ducito / neve in eo loco sedere sinito uti q(uod) r(ecte)
f(actum) e(sse) <v>(olet) s(ine) d(olo) m(alo) // CXXVIII //
II<vir> aed(ilis) pra<e>f(ectus) c(oloniae) G(enetivae)
I(uliae) quicumque erit is suo quoque anno mag(istratu) /
imperioq(ue) facito curato quod eius fieri poterit / u(ti)
q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo)
mag(istri) ad fana templa delubra que<m> / ad modum decuriones
censuerint suo qu<i=em>/que anno fiant e<i=A>qu[e]
d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno / ludos circenses
sacr[i]ficia pulvinariaque / facienda curent que<m> [a]d modum
quitquit(!) de iis / rebus mag(istris) creandis [l]udis
circensibus facien/dis sacrificiis procu[r]andis pulvinaribus
fa/ciendis decuriones statuerint decreverint ea omnia ita
fiant deque iis omnibus rebus quae s(upra) s(criptae) s(unt)
quotcumque(!) decuriones statuerint / decreverint it(!) ius
ratumque esto eiq(ue) omnes at(!) quos ea res pertinebit
quot(!) quemque eorum / ex h(ac) l(ege) facere oportebit
faciunto s(ine) d(olo) m(alo) si quis / atversus(!) ea fecerit
quotiens<cum>que quit(!) atver/sus(!) ea fecerit HS |(decem
milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are)
d(amnas) e(sto) eiusque pecun(iae) / cui(!) eorum volet
rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um)(!)
[[inter]]/[[regem]] praef(ectum) actio petitio persecutioq(ue)
e(x) h(ac) l(ege) / ius pot(estas) esto // CXXIX // IIvir(i)
aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)
quicumqu<e> erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetivae)
I(uliae) qui/cumq(u)e erunt ii omnes d(ecurionum) d(ecretis)
diligenter parento optemperanto(!) s(ine) d(olo) m(alo)
fa/ciuntoque uti quot <que=CN>mq(ue) eor(um) decurionum
d(ecreto) agere facere o(portebit) ea om/nia agant faciant
u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) s(ine) d(olo)
m(alo) si quis ita non fecerit sive quit(!) atver/sus(!) ea
fecerit sc(iens) d(olo) m(alo) is in res sing(ulas) HS |(decem
milia) <c>(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are)
d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) / eor(um) volet
rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve
actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege) ius potestasque
e(sto) // CXXX // ne quis IIvir aed(ilis) praef(ectus)
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicunque(!) erit ad
decurion(es) c(oloniae) G(enetivae) referto neve decurion(es)
/ consulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a)
r(e) in tabulas p(ublicas) referto neve referri iubeto / neve
quis decur(io) d(e) e(a) r(e) q(ua) d(e) r(e) a(getur) in
decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum)
scri/bito neve in tabulas pu[b]licas referto neve referundum
curato quo quis / senator senatorisve f(ilius) p(opuli)
R(omani) c(oloniae) G(enetivae) patronus atoptetur(!) sumatur
fiat nisi de tri/um partium d(ecurionum) {D} senten[t(ia)] per
tabellam fac{i}t<a=O> et nisi de eo homine de quo / tum
referetur consuletu[r] d(ecurionum) d(ecretum) fiat qui cum
e(a) r(es) a(getur) in Italiam sine imperio privatus / erit si
quis adversus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ve
d(ecurionum) fecerit faciendumve / curaverit inve tabulas
p[ublicas] rettul<er=IB>it referrive iusserit sive quis in
decurionib(us) / sententiam dixerit d(ecretum)ve [d(ecurionum)
scrips]erit in tabulas publicas rettulerit referendumve /
curaverit in res sing(ulas) quo[tienscu]mque quit(!)
atversus(!) ea fecerit <is=EX> HS |(centum milia) c(olonis)
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto)
eiusque pecuniae cui(!) [eor(um) vole]t rec(iperatorio)
iudic(io) aput(!) IIvir(um) interregem praef(ectum) actio
petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que
e(sto) // CXXXI // neve quis IIvir aed(ilis) praef(ectus)
[c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones
c(oloniae) G(enetivae) referto neve d(ecuriones) con//sulito
neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in
tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio
d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neve
d(ecretum) d(ecurionum) scrib<it=TI>o ne/ve in tabulas
publicas referto neve referundum curato quo quis senator /
senatori[s]ve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae)
G(enetivae) I(uliae) hospes atoptetur(!) hospitium
tessera{s}ve hospit<al=M>is cum / quo fi[at n]isi de
ma<i=F>o<r=S>is p(artis) decurionum sententia per tabellam
fac{i}t<a=O> et nisi / de eo [h]omine de quo tum referetur
consuletur d(ecretum) d(ecurionum) fiat qui cum e(a) r(es)
a(getur) in Italiam / sine imperio privatus erit si quis
adversus ea ad decuriones rettulerit d(ecretum)ve /
d(ecurionum) fe[c]erit faciendumve curaverit inve tabulas
publicas rettulerit re/ferrive iusserit sive quis in
decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ve d(ecurionum) /
scripserit in tabul(as) public(as) rettulerit referendumve
curaverit {A} / is in res sin<g=Q>(ulas) quotienscumque
quit(!) adversus ea fecerit HS |(decem milia) c(olonis)
c(oloniae) / G(enetivae) Iuliae d(are) d(amnas) e(sto) eiusque
pecuniae cui(!) eorum volet recu(peratorio) iudic(io) /
aput(!) IIvir(um) pr<a>ef(ectum)ve actio petitio persecutioque
h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto // CXXXII // ne quis in
c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor
kandidatus(!) / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia)
mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo
anno quo quisque anno petitor / kandidatus(!) mag(istratum)
petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi <causa> convivia
facito neve at(!) cenam quem{ve} / vocato neve convivium
habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s=T> suae
petitionis causa convi<vi>um habeat / ad cenamve quem{ve}
vocet praeterdum quod ip/se kandidatus(!) petitor in eo anno
<quo> mag(istratum) petat / vocar[it] dumtaxat in dies
sing(ulos) h(ominum) VIIII convi<vi>um / habeto si volet
s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus(!) / donum
munus aliudve quit(!) det largiatur peti/tionis causa sc(iens)
d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivia
facito neve quem ad cenam voca/to neve convivium habeto neve
quis alterius pe/titionis causa cui quit(!)<d=Q>[on]um munus
aliutve(!) quit(!) / dato donato largito sc(iens) d(olo)
m(alo) si quis atversus(!) ea / fecerit HS |(quinque milia)
c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas)
e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet rec(iperatorio)
iudic(io) aput(!) IIvir(um) praef(ectum)<ve> actio petitio
per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto //
CXXXIII // qui col(oni) Gen(etivi) Iul(ienses) h(ac) l(ege)
sunt erunt eorum omnium uxo/res quae in c(olonia) G(enetiva)
I(ulia) h(ac) l(ege) sunt eae mulieres legibus c(oloniae)
G(enetivae) I(uliae) <iu=VI>/rique parento iuraque ex h(ac)
l(ege) quaecumque in / hac lege scripta sunt omnium rerum ex
h(ac) l(ege) haben/to s(ine) d(olo) m(alo) // CXXXIV // ne
quis IIvir aedil(is) praefectus c(oloniae) G(enetivae)
quicumque erit post / h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae)
G(enetivae) referto neve decuriones consu/lito neve d(ecretum)
d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas
re/ferto neve referri iubeto neve quis decurio cum e(a) /
r(es) a(getur) in decurionibus sententiam dicito neve
d(ecretum) d(ecurionum) / scribito neve in tabulas publicas
referto nev[e re]/ferundum curato quo cui pecunia publica
a[liutve!] / quid honoris habendi causa munerisve d[andi
pol]/licendi <prove> statua danda ponenda detur do[netur] / [&
 
P B-Text: ]
[ ]
NVM INICERE IVSSVS ERIT IVDICATI IVRE MAN
VS INIECTIO ESTO ITQVE EI S F S FACERE LICETO VIN
DEX ARBITRATV IIVIRI QVIQVE I D P LOCVPLES
ESTO NI VINDICEM DABIT IVDICATVMQVE FACI
ET SECVM DVCITO IVRE CIVILI VINCTVM HABETO
SI QVIS IN EO VIM FACIET AST EIVS VINCITVR DV
PLI DAMNAS ESTO COLONISQ EIVS COLON HS XX D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE CVI VO
LET PETITIO IIVIR QVIQVE I D P EXACTIO IVDICATI
OQVE ESTO
LXII
IIVIRI QVICVMQVE ERVNT IK IIVIRI IN EOS SINGVLOS
LICTORES BINOS ACCENSOS SING SCRIBAS BI
NOS VIATORES BINOS LIBRARIVM PRAECONEM
HARVSPICEM TIBICINEM HABERE IVS POTESTAS
QVE ESTO QVIQVE IN EA COLONIA AEDIL ERVNT IIS AEDIL IN EOS AEDIL SING SCRIBAS SING PVBLI
COS CVM CINCTO LIMO IIII PRAECONEM HARVSPI
CEM TIBICINEM HABERE IVS POTESTASQ ESTO EX EO
NVMERO QVI EIVS COLONIAE COLONI ERVNT HABE
TO IISQVE IIVIR AEDILIBVSQVE DVM EVM MAG HA
BEBVNT TOGAS PRAETEXTAS FVNALIA CEREOS HA
BERE IVS POTESTASQ ESTO QVOS QVISQVE EO
RVM ITA SCRIBAS LICTORES ACCENSOS VIATOREM
TIBICINEM HARVSPICEM PRAECONEM HABEBIT IIS
OMNIBVS EO ANNO QVO ANNO QVISQVE EORVM
APPAREBIT MILITIAE VACATIO ESTO NEVE QVIS E
VM EO ANNO QVO MAG APPAREBIT INVITVM
MILITEM FACITO NEVE FIERI IVBETO NEVE EVM
COGITO NEVE IVS IVRANDVM ADIGITO NEVE A
DIGI IVBETO NEVE SACRAMENTO ROGATO NEVE
ROGARI IVBETO NISI TVMVLTVS ITALICI GALLICI
VE CAVSA EISQVE MERCES IN EOS SINGVL QVI IIVI
RIS APPAREBVNT TANTA ESTO IN SCRIBAS SING
HS |CC IN ACCENSOS SING HS DCC IN LICTORES
SING HS DC IN VIATORES SING HS CCCC IN LIBRA
RIOS SING HS CCC IN HARVSPICES SING HS D PRAE
CONI HS CCC QVI AEDILIB APPAREB IN SCRIBAS
SING HS DCCC IN HARVSPICES SING HS C IN TI
BICINES SINGVL HS CCC IN PRAECONES SING HS CCC
IIS S F S KAPERE LICETO
LXIII
IIVIRI QVI PRIMI AD PR K IANVAR MAG HABEBVNT APPARI
TORES TOTIDEM HABENTO SING APPARITORES EX H L HA
BERE LICETO IISQVE APPARITORIB MERCES TANTA ESTO
QVANTAM ESSE OPORTERET SI PARTEM IIII ANNI ARRIP
VISSENT VT PRO PORTIONE QVAM DIV APPARVISSENT MER
CEDEM PRO EO KAPERENT ITQVE IIS S F S C L
LXIIII
IIVIRI QVICVMQVE POST COLON DEDVCTAM ERVNT II IN DIE
BVS X PROXVMIS QVIBVS EVM MAG GERERE COEPERINT AT
DECVRIONES REFERVNTO CVM NON MINVS DVAE PARTES
ADERINT QVOS ET QVOT DIES FESTOS ESSE ET QVAE SACRA
FIERI PVBLICE PLACEAT ET QVOS EA SACRA FACERE PLACE
AT QVOT EX EIS REBVS DECVRIONVM MAIOR PARS QVI
TVM ADERVNT DECREVERINT STATVERINT IT IVS RATVM
QVE ESTO EAQVE SACRA EIQVE DIES FESTI IN EA COLON SVNTO
LXV
QVAE PECVNIA POENAE NOMINE OB VECTIGALIA QVAE
COLON G IVL ERVNT IN PVBLICVM REDACTA ERIT EAM
PECVNIAM NE QVIS EROGARE NEVE CVI DARE NEVE ATTRI
BVERE POTESTATEM HABETO NISI AT EA SACRA QVAE IN
COLON ALIOVE QVO LOCO COLONORVM NOMINE FIAT
NEVE QVIS ALITER EAM PECVNIAM S F S KAPITO NEVE QVIS
DE EA PECVNIA AD DECVRIONES REFERVNDI NEVE QVIS
DE EA PECVNIA SENTENTIAM DICENDI IVS POTESTAT
QVE HABETO EAMQVE PECVNIAM AD EA SACRA QVAE
IN EA COLON ALIOVE QVO LOCO COLONORI NOMINE
FIENT IIVIRI S F S DATO ATTRIBVITO ITQVE EI FACERE
IVS POTESTASQ ESTO EIQVE CVI EA PECVNIA DABI
TVR S F S KAPERE LICETO
LXVI
QVOS PONTIFICES QVOSQVE AVGVRES G CAESAR
QVIVE
IVSSV EIVS COLON DEDVXERIT FECERIT EX COLON GE
NET EI PONTIFICES EIQVE AVGVRES C G I SVNTO EIQ
PONTI[ ]CES AVGVRESQVE IN PONTIFICVM AVGV
RVM CONLEGIO IN EA COLON SVNTO ITA VTI QVI
OPTIMA LEGE OPTVMO IVRE IN QVAQVE COLON
PONTIF AVGVRES SVNT ERVNT IISQVE PONTIFICIBVS
AVGVRIBVSQVE QVI IN QVOQVE EORVM COLLEGIO
ERVNT LIBERISQVE EORVM MILITIAE MVNERISQ
VE PVBLICE VACATIO SACRO SANCTIVS ESTO VTI PON
TIFICI ROMANO EST ERIT EAQVE MILITARIA EI OMNI
A MERITA SVNTO DE AVSPICIIS QVAEQVE AD EAS RES PER
TINEBVNT AVGVRVM IVRIS DICTIO IVDICATIO ESTO EIS
QVE PONTIFICIB AVGVRIBVSQVE LVDIS QVOT PVBLICE
MA
GISTRATVS FACIENT ET CVM EI PONTIFIC AVGVRES SA
CRA PVBLICA C G I FACIENT TOGAS PRAETEXTAS HABEN
DI IVS POTESTASQ ESTO EISQVE PONTIFICIB AVGVRIB
Q LVDOS GLADIATORESQ INTER DECVRIONES SPECTA
RE IVS POTESTASQVE ESTO
LXVII
QVICVMQVE PONTIF QVIQVE AVGVRES C G I POST H L DA
TAM IN CONLEGIVM PONTIFIC AVGVRVMQ IN DEMOR
TVI DAMNATIVE LOCO H L LECTVS COOPTATVSVE ERIT
IS PONTIF AVGVRQ IN C IVL IN CONLEGIVM PONTIFEX AVGVRQ ESTO ITA VTI QVI OPTVMA LEGE IN QVAQVE
COLON PONTIF AVGVRESQ SVNT ERVNT NEVE QVIS
QVEM IN CONLEGIVM PONTIFICVM KAPITO SVBLE
GITO COOPTATO NISI TVNC CVM MINVS TRIBVS PON
TIFICIB EX IIS QVI C G SVNT ERVNT NEVE QVIS QVEM
IN CONLEGIVM AVGVRVM SVBLEGITO COOPTATO NI
SI TVM CVM MINVS TRIBVS AVGVRIBVS EX HS QVI
COLON G I SVNT ERVNT
LXVII
IIVIRI PRAEFVE COMITIA PONTIFIC AVGVRVMQ QVOS H L
HABERE OPORTEBIT ITA HABETO PRODIGITO ITA VTI
IIVIR CREARE FACERE SVFFICERE H L O
LXIX
IIVIRI QVI POST COLON DEDVCTAM PRIMI ERVNT II IN SV
O MAG ET QVICVMQ IIVIR IN COLON IVL ERVNT II IN
DIEBVS LX PROXVMIS QVIBVS EVM MAG GERERE COE
PERINT AD DECVRIONES REFERVNTO CVM NON MINVS
XX ADERVNT VTI REDEMPTORI REDEMPTORIBVSQVE
QVI EA REDEMPTA HABEBVNT QVAE AD SACRA RESQ
DIVINAS OPVS ERVNT PECVNIA EX LEGE LOCATIONIS
ADTRIBVATVR SOLVATVRQ NEVE QVISQVAM REM ALI
AM AT DECVRIONES REFERVNTO NEVE QVOT DECVRI
ONVM DECRET FACIVNTO ANTEQVAM EIS REDEMP
TORIBVS PECVNIA EX LEGE LOCATIONIS ATTRIBVATVR
SOLVATVRVE D D DVM NE MINVS XXX ATSINT CVM
E R CONSVLATVR QVOT ITA DECREVERINT EI IIVIR
REDEMITORI REDEMPTORIBVS ATTRIBVENDVM
SOLVENDVMQVE CVRATO DVM NE EX EA PECVNIA
SOLVANT ADTRIBVANT QVAM PECVNIAM EX H L
[ ] EA SACRA QVAE IN COLON ALIOVE QVO LOCO PV
BLICE FIANT DARI ADTRIBVI OPORTEBIT
[ ]XX
IIVIRI QVICV[ ]QVE ERVNT EI PRAETER EOS QVI PRIMI
POST H L [ ]CTI ERVNT EI IN SVO MAG MVNVS LV
DOSVE SCAENICOS IOVI IVNONI MINERVAE DEIS
DEABVSQ QVADRIDVOM M P DIEI QVOT EIVS FIE
RI OPORIEBIT ARBITRATV DECVRIONVM FACIVN
TO INQVE EIS LVDIS EOQVE MVNERE VNVSQVIS
QVE EORVM DE SVA PECVNIA NE MINVS HS| CONSVMITO ET EX PECVNIA PVBLICA IN SING
IIVIR D T HS | SVMERE CONSVMERE LICETO IIS
QVE EIS S F S FACERE LICETO DVM NE QVIS EX EA
PECVN SVMAT NEVE ADTRIBVTIONEM FACIAT QVAM PECVNIAM H L AD EA SACRA QVAE IN CO
LON ALIOVE QVO LOCO PVBLICAE FIENT DARI
ADTRIBVI OPORTEBIT
LXXI
AEDILES QVICVMQ ERVNT IN SVO MAG MVNVS LV
DOS SCAENICOS IOVI IVNONI MINERVAE TRI
DVOM MAIORE PARTE DIEI QVOT EIVS FIERI POTE
RIT ET VNVM DIEM IN CIRCO AVT IN FORO VENERI FACIVNTO INQVE EIS LVDIS EOQVE MVNERE VNVS
QVISQVE EORVM DE SVA PECVNIA NE MINVS HS |
CONSVMITO DEVE PVBLICO IN SING AEDIL HS |
SVMERE LICETO EAMQ PECVNIAM IIVIR PRAEF
DANDAM ADTRIBVENDAM CVRANTO ITQVE IIS
S F S C LICETO
LXXII
QVOTCVMQVE PECVNIAE STIPIS NOMINE IN AEDIS
SACRAS DATVM INLATVM ERIT QVOT EIVS PECVNI
AE EIS SACRIIS SVBERFVERIT QVAE SACRA VTI H L D OPORTEBIT EI DEO DEAEVE CVIVS EA AEDES ERIT FAC
TA IT NE QVIS FACITO NEVE CVRATO NEVE INTERCE
DITO QVO MINVS IN EA AEDE CONSVMATVR AD
QVAM AEDEM EA PECVNIA STIPIS NOMINE DA
TA CONLATA ERIT NEVE QVIS EAM PECVNIAM ALIO
CONSVMITO NE[ ]E QVIS FACITO QVO MAGIS IN
ALIA RE CONSVMATVR
LXXIII
NE QVIS INTRA FINES OPPIDI COLONVE QVA ARATRO
CIRCVMDVCTVM ERIT HOMINEM MORTVOM
INFERTO NEVE IBI HVMATO NEVE VRITO NEVE HOMI
NIS MORTVI MONIMENTVM AEDIFICATO SI QVIS
ADVERSVS EA FECERIT IS C C G IVL HS | D D ESTO
EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PERSECV
TIO EX AC TIOQ ESTO ITQVE QVOT INAEDIFICATVM
ERIT IIVIR AEDILVE DIMOLIENDVM CVRANTO SI
ADVERSVS EA MORTVVS INLATVS POSITVSVE ERIT EXPIANTO VTI OPORTEBIT
LXXIV
NE QVIS VSTRINAM NOVAM VBI HOMO MORTVVS
COMBVSTVS NON ERIT PROPRIVS OPPIDVM PAS
SVS D FACITO QVI ADVERSVS EA FECERIT HS | C
C G IVL D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETI
TIO PERSECVTIOQ EX H L ESTO
LXXV
NE QVIS IN OPPIDO COLON IVL AEDIFICIVM DETEGITO
NEVE DEMOLITO NEVE DISTVRBATO NISI SI PRAEDES
IIVIR ARBITRATV DEDERIT SE RERAEDIFICATVRVM AVT
NISI DECVRIONES DECREVERINT DVM NE MINVS L AD
SINT CVM E R CONSVLATVR SI QVIS ADVERSVS EA FECE
Q E R E T P C C G IVL D D E EIVSQ PECVNIAE QVI VOLET PE
TITIO PERSECVTIOQ EX H L ESTO
LXXVI
FIGLINAS TEGLARIAS MAIORES TEGVLARVM CCC TEGV
LARIVMQ IN OPPIDO COLON IVL NE QVIS HABETO QVI
HABVERIT ITA AEDIFICIVM ISQVE LOCVS PVBLICVS
COLON IVL ESTO EIVSQ AEDIFICII QVICVMQVE IN C
G IVL I D P S D M EAM PECVNIAM IN PVBLICVM REDIGITO
LXX
VII
SI QVIS VIAS FOSSAS CLOACAS IIVIR AEDILVE PVBLICE
FACERE INMITTERE COMMVTARE AEDIFICARE MV
NIRE INTRA EOS FINES QVI COLON IVL ERVNT VOLET
QVOT EIVS SINE INIVRIA PRIVATORVM FIET IT IS FACE
RE LICETO
LXXIIX
QVAE VIAE PVBLICAE ITINERAVE PVBLICA SVNT FVERVNT
INTRA EOS FINES QVI COLON DATI ERVNT QVICVMQ
LIMITES QVAEQVE VIAE QVAEQVE ITINERA PER EOS A
GROS SVNT ERVNT FVERVNTVE EAE VIAE EIQVE LIMITES
EAQVE ITINERA PVBLICA SVNTO
LXXIX
QVI FLVVI RIVI FONTES LACVS AQVAE STAGNA PALVDES
SVNT IN AGRO QVI COLON H[ ]IVSC COLON DIVISVS
ERIT AD EOS RIVOS FONTES LACVS AQVASQVE STA
GNA PALVDES ITVS ACTVS AQVAE HAVSTVS IIS ITEM
ESTO QVI EVM AGRVM HABEBVNT POSSIDEBVNT VTI
IIS FVIT QVI EVM AGRVM HABVERVNT POSSEDERVNT
ITEMQVE IIS QVI EVM AGRVM HABENT POSSIDENT HA
BEBVNT POSSIDEBVNT ITINERIS AQVARVM LEX IVS
QVE ESTO
LXXX
QVOT CVIQVE NEGOTII PVBLICE IN COLON DE DECVR SEN
TENTIA DATVM ERIT IS CVI NEGOTIVM DATVM ERIT E
IVS REI RATIONEM DECVRIONIB REDDITO REFERTO
QVE IN DIEB CL PROXVMIS IT NEGOTIVM CONFECERIT
QVIBVSVE IT NEGOTIVM GERERE DESIERIT QVOT EIVS
FIERI POTERIT S D M
LXXXI
QVICVMQVE IIVIR AEDVE COLON IVL ERVNT II SCRIBIS
SVIS QVI PECVNIAM PVBLICAM COLONORVMQVE
RATIONES SCRIPTVRVS ERIT ANTEQVAM TABVLAS
PVBLICAS SCRIBET TRACTETVE IN CONTIONE PALAM
LVCI NVNDINIS IN FORVM IVS IVRANDVM ADIGI
TO PER IOVEM DEOSQVE PENATES SESE PECVNIAM PV
BLICAM EIVS COLON CONCVSTODITVRVM RATIONES
QVE VERAS HABITVRVM ESSE V Q R F E V S D M NE
QVE SE FRAVDEM PER LITTERAS FACTVRVM ESSE SC
D M VTI QVISQVE SCRIBA ITA IVRAVERIT IN TABVLAS
PVBLICAS REFERATVR FACITO QVI ITA NON IVRAVE
RIT IS TABVLAS PVBLICAS NE SCRIBITO NEVE AES
APPARITORIVM MERCEDEMQVE OB E R KAPITO QVI IVS IVRANDVM NON ADEGERIT EI HS | MVL
TAE ESTO EIVSQ PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PER
SECVTIOQ EX H L ESTO
LXXXII
QVI AGRI QVAEQVE SILVAE QVAEQ AEDIFICIA C C G I
QVIBVS PVBLICE VTANTVR DATA ADTRIBVTA E
RVNT NE QVIS EOS AGROS NEVE EAS SILVAS VEN
DITO NEVE LOCATO LONGIVS QVAM IN QVINQVEN
NIVM NEVE AD DECVRIONES REFERTO NEVE DECV
RIONVM CONSVLTVM FACITO QVO EI AGRI EAEVE
SILVAE VENEANT ALITERVE LOCENTVR NEVE SI VE
NIERINT ITCIRCO MINVS C G IVL SVNTO QVIQVE IIS
REBVS FRVCTVS ERIT QVOT SE EMISSE DICAT IS IN IVGA SING INQVE ANNOS SING HS C C C G IVL D D
[ PERSECVTIOVE EX H L ESTO ]
[
]
[ SI QVIS EX H L DECVRIO AVGVR PONTIFEX C G IVL FACTVS CREATVSVE]
ERIT TVM QVICVMQVE DECVRIO AVGVR PONTIFEX HVIVSQVE
COL DOMICILIVM IN EA COL OPPIDO PROPIVSVE IT OPPIDVM P |
NON HABEBIT ANNIS V PROXVMIS VNDE PIGNVS EIVS QVOT SATIS
SIT CAPI POSSIT IS IN EA COL AVGVR PONTIF DECVRIO NE ES
TO QVIVE IIVIRI IN EA COL ERVNT EIVS NOMEN DE DECVRIO
NIBVS SACERDOTIBVSQVE DE TABVLIS PVBLICIS EXIMENDVM
CVRANTO V Q R F E V IDQ EOS IIVIR S F S F L
XCII
IIVIRI QVICVMQVE IN EA COLON MAG HABEBVNT EI DE LEGATIO
NIBVS PVBLICE MITTENDIS AD DECVRIONES REFERVNTO CVM
M P DECVRION EIVS COLON ADERIT QVOTQVE DE HIS REBVS
MAIOR PARS EORVM QVI TVM ADERVNT CONSTITVERIT
IT IVS RATVMQVE ESTO QVAMQVE LEGATIONEM EX H L EXVE
D D QVOT EX HAC LEGE FACTVM ERIT OBIRE OPORTVERIT
NEQVE OBIERIT QVI LECTVS ERIT IS PRO SE VICARIVM EX EO
ORDINE VTI HAC LEGE DEVE D O DATO NI ITA DEDERIT IN
RES SING QVOTIENS ITA NON FECERIT HS | COLON HV
IVSQVE COL D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO
PERSECVTIOQVE ESTO
XCIII
QVICVMQVE IIVIR POST COLON DEDVCTAM FACTVS CREATVSVE
ERIT QVIVE PRAEF QVI AB IIVIR E LEGE HVIVS COLONIAE RELIC
TVS ERIT IS DE LOCO PVBLICO NEVE PRO LOCO PVBLICO NEVE
AB REDEMPTORE MANCIPE PRAEDVE DONVM MVNVS MERCEDEM
ALIVTVE QVID KAPITO NEVE ACCIPITO NEVE FACITO QVO
QVID EX EA RE AT SE SVORVMVE QVEM PERVENIAT QVI AT
VERSVS EA FECERIT IS HS | C C G
IVL D D E EIVS
QVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PERSECVTIOQVE ESTO
XCIIII
NE QVIS IN HAC COLON IVS DICITO NEVE CVIVS IN EA COLON
IVRIS DICTIO ESTO NISI IIVIR AVT QVEM IIVIRI PRAEF
RELIQVERIT AVT AEDIL VTI H L O NEVE QVIS PRO EO
IMPER POTESTATVE FACITO QVO QVIS IN EA COLONIA
IVS DICAT NISI QVEM EX H L DICERE OPORTEBIT
XCV
QVI RECIPERATORES DATI ERVNT SI EO DIE QVO IVSSI ERVNT
NON IVDICABVNT IIVIR PRAEFVE VBI E R A EOS REC
EVMQVE CVIVS RES A ADESSE IVBETO DIEMQVE CER
TVM DICITO QVO DIE ATSINT
VSQVE ATEO DVM E R
IVDICATA ERIT FACITOQVE VTI E R IN DIEBVS XX
PROXVMIS QVIBVS D E R REC DATI IVSSIVE E
RVNT IVDICARE IVDIC VTI Q R F E V TESTIBVSQVE
IN EAM REM PVBLICE DVMTAXAT H XX QVI COLON
INCOLAEVE ERVNT QVIBVS HIS QVI REM QVAERE
RE VOLET DENNVNTIETVR FACITO QVIBVSQ ITA TES
TIMONIVM RENVNTIATVM ERIT QVIQVE IN TES
TIMONIO DICENDO NOMINATI ERVNT CVRATO
VTI AT IT IVDICIVM ATSINT TESTIMONIVMQ
SI QVIS QVIT EARVM RER QVAE RES TVM AGE
TVR SCIET AVT AVDIERIT IVRATVS DICAT FACI
TO VTI Q R F E V DVM NE OMNINO AMPLIVS
H XX IN IVDICIA SINGVLA TESTIMONIVM DICE
RE COGANTVR NEVE QVEM INVITVM TESTIMO
NIVM DICERE COGITO CVI EI QVAE R TVM AGE
TVR GENER SOCER VITRICVS PRIVIGNVS PATRON
LIB CONSOBRINVS PROPIVSVE EVM EA COGNA
TIONE ATFINITATEMVE CONTINGAT SI IIVIR
PRAEFVE QVI EA RE COLON PETET NON ADE
RIT OB EAM REM QVOT EI MORBVS SONTICVS
VADIMONIVM IVDICIVM SACRIFICIVM FVNVS
FAMILIARE FERIAEVE DEDICALES ERVNT QVO
MINVS ADESSE POSSIT SIVE IS PROPTER MAGISTRA
TVS POSTESTATEMVE P R MINVS ATESSE POTERIT
QVO MAGIS EO ABSENTE DE EO CVI IIS NEGOTIVM
FACESSET RECIP SORTIANTVR REICIANTVR RES IV
DICETVR EX H L N R SI PRIVATVS PETET ET IS CVM
DE EA RE IVDICIVM FIERI OPORTEBIT NON ADERIT
NEQVE ARBITRATV IIVIR PRAEFVE VBI E R A EXCV
SABITVR ET HARVM QVAM CAVSAM ESSE QVO MINVS
ATESSE POSSIT MORBVM SONTICVM VADIMONIVM
IVDICIVM SACRIFICIVM FVNVS FAMILIARE FERIAE
DEDICALES EVMVE PROPTER MAG POTESTATEMVE
P R ATESSE NON POSSET POST EI EARVM QVARVM RR
H L QVAESTIO ERIT ACTIO NE ESTO DEQ E R SIREMPS
LEX RESQVE ESTO QVOS SI NEQVE IVDICES RELECTI NEQ RECIP
IN EAM REM DATI ESSENT
XCVI
SI QVIS DECVRIO EIVS COLON AB IIVIR PRAEFVE POSTVLABIT
VTI AD DECVRIONES REFERATVR DE PECVNIA PVBLICA DE
QVE MVLTIS POENISQVE DEQVE LOCIS AGRIS AEDIFICIS
PVBLICIS QVO FACTO QVERI IVDICARIVE OPORTEAT TVM
IIVIRI QVIQVE IVRI DICVNDO PRAERIE D E R PRIMO
QVOQVE DIE DECVRIONES CONSVLITO DECVRIONVM
QVE CONSVLTVM FACITO FIAT CVM NON MINVS M P
DECVRIONVM ATSIT CVM EA RE CONSVLETVR VTI M P
DECVRIONVM QVI TVM ADERINT CENSVER ITA IVS
RATVMQVE ESTO
XCVII
NE QVIS IIVIR NEVE QVIS PRO POTESTATE IN EA COLON
FACITO NEVE AD DECVR REFERTO NEVE D D FACITO
FIAT QVO QVIS COLON COLON PATRON SIT ATOPTETVR
VE PRAETER EVM QVE C A D A I EX LEGE IVLIA EST EVM
QVE QVI EAM COLON DEDVXERIT LIBEROS POSTEROSVE
EORVM NISI DE M P DECVRION ERVNT PER TABELLAM
SENTENTIAM CVM NON MINVS L ADERVNT CVM E R
CONSVLETVR QVI ATVERSVS EA FECERIT HS | COLON
EIVS COLON D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE COLON EIVS
COLON CVI VOLET PETITIO ESTO
XCVIII
QVAMCVMQVE MVNITIONEM DECVRIONES HVIVS
CE COLONIAE DECREVERINT SI M P [ ] DECVRIONVM
ATFVERIT CVM E R CONSVLETVR EAM MVNITIONEM
FIERI LICETO DVM NE AMPLIVS IN ANNOS SING IN
QVE HOMINES SINGVLOS PVBERES OPERAS QVINAS ET
IN IVMENTA PLAVSTRARIA IVGA SING OPERAS TER
NAS DECERNANT EIQVE MVNITIONI AED QVI TVM
ERVNT EX D D PRAESVNTO VTI DECVRION CENSV
ERINT ITA MVNIENDVM CVRANTO DVM NE IN
VITO EIVS OPERA EXIGATVR QVI MINOR ANNOR XIIII
AVT MAIOR ANNOR LX NATVS ERIT QVI IN EA COLON
INTRAVE EIVS COLON FINES DOMICILIVM PRAEDI
VMVE HABEBIT NEQVE EIVS COLON COLON ERIT IS EI
DEM MVNITIONI VTI COLON PARENTO
XCVIIII
QVAE AQVAE PVBLICAE IN OPPIDO COLON GEN
ADDVCENTVR IIVIR QVI TVM ERVNT AD DECVRIONES CVM DVAE PARTES ADERVNT REFERTO PER QVOS AGROS
AQVAM DVCERE LICEAT QVA PR[[R]]S MAIOR DECVRION
QVI TVM ADERVNT DVCI DECREVERINT DVM NE
PER IT AEDIFICIVM QVOT NON EIVS REI CAVSA FACTVM
SIT AQVA DVCATVR PER EOS AGROS AQVAM DVCERE
I PQVE ESTO NEVE QVIS FACITO QVO MINVS ITA
AQVA DVCATVR
C
SI QVIS COLON AQVAM IN PRIVATVM CADVCAM DV
CERE VOLET ISQVE AT IIVIR ADIERIT POSTVLABIT
VE VTI AD DECVRION REFERAT TVM IS IIVIR A QVO ITA POSTVLATVM ERIT AD DECVRIONES CVM NON MI
NVS XXXX ADERVNT REFERTO SI DECVRIONES M P QVI
TVM ATFVERINT AQVAM CADVCAM IN PRIVATVM DVCI
CENSVERINT ITA EA AQVA VTATVR QVOE SINE PRIVA
TIM INIVRIA FIAT I POTESTQVE E CI
QVICVMQVE COMITIA MAGISTRATVS CREANDIS SVBROGAN
DIS HABEBIT IS NI QVA EIS COMITIS PRO TRIBV ACCI
PITO NEVE RENVNTIATO NEVE RENVNTIARI IVBETO
QVI EORVM QVAE CAVSA ERIT QVAE EVM H L IN COLON
DECVRIONEM NOMINARI CREARI INVE DECVRIONIBVS
ESSE NON OPORTEAT NON LICEAT
CII
IIVIR QVI H L QVAERET IVD EXERCEBIT QVOD IVDICIVM
VTI VNO DIE FIAT H L PRAESTITVM NON EST NE QVIS
EORVM ANTE H I NEVE POST HORAM XI DIEI QVAERITO
NEVE IVDICIVM EXERCETO ISQVE IIVIR IN SINGVL
ACCVSATORES QVI EORVM DELATOR ERIT EI H IIII QVI
SVBSCRIPTOR ERIT H II ACCVSANDI POTEST FACITO SI
QVIS ACCVSATOR DE SVO TEMPORE ALTERI CONCESSERIT
QVOT EIVS CVIQVE CONCESSVM ERIT EO AMPLIVS CVI
CONCESSVM ERIT DICENDI POTEST FACITO QVI DE SVO
TEMPORE ALTERI CONCESSERIT QVOT EIVS CVIQVE CONCES
SERIT EO MINVS EI DICENDI POTEST FACITO QVOT HORAS
OMNINO OMNIB ACCVSATORIB IN SING ACTIONES DI
CENDI POTEST FIERI OPORTEB TOTIDEM HORAS ET ALTE
RVM TANTVM REO QVIVE PRO EO DICET IN SING ACTIONES
DICENDI POTEST FACITO
CIII
QVICVMQVE IN COL GENET IIVIR PRAEFVE I D PRAERIT IS COLON
INCOLASQVE CONTRIBVTOS QVOCVMQVE TEMPORE COLON FIN
DIVISDENDORVM CAVSA ARMATOS EDVCERE DECVRION CEN
QVOT M P QVI TVM ADERVNT DECREVERINT ID E S F S F L IS
QVE IIVIR AVT QVEM IIVIR ARMATIS PRAEFECERIT IDEM
IVS EADEMQVE ANIMAADVERSIO ESTO VTI TR MIL P R IN
EXERCITV P R EST ITQVE E S F S F L I PQVE E DVM IT QVOT
M P DECVRIONVM DECREVERIT QVI TVM ADERVNT FIAT
CIIII
QVI LIMITES DECVMANIQVE INTRA FINES C G DEDVCTI FACTI
QVE ERVNT QVAECVMQ FOSSAE LIMITALES IN EO AGRO ERVNT
QVI IVSSV C CAESARIS DICT IMP ET LEGE ANTONIA SENATQVE
C PLQVE SC AGER DATVS ATSIGNATVS ERIT NE QVIS LIMITES
DECVMANOSQVE OPSAEPTOS NEVE QVIT IMMOLITVM NEVE
QVIT IBI OPSAEPTVM HABETO NEVE EOS ARATO NEVE EIS FOSSAS
OPTVRATO NEVE OPSAEPITO QVO MINVS SVO ITINERE AQVA
IRE FLVERE POSSIT SI QVIS ATVERSVS EA QVIT FECERIT IS IN
RES SING QVOTIENSCVMQ FECERIT HS | C C G I D D ESTO
EIVSQ PECVN CVI VOLET PETITIO PQ ESTO
CV
SI QVIS QVEM DECVRION INDIGNVM LOCI AVT ORDINIS DE
CVRIONATVS ESSE DICET PRAETERQVAM QVOT LIBERTINVS
ERIT ET AB IIVIR POSTVLABITVR VTI DE EA RE IVDICI
VM REDDATVR IIVIR QVO DE EA RE IN IVS ADITVM ERIT
IVS DICITO IVDICIAQVE REDDITO ISQVE DECVRIO
QVI IVDICIO CONDEMNATVS ERIT POSTEA DECVRIO
NE ESTO NEVE IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DICI
TO NEVE IIVIR NEVE AEDILITATEM PETITO NEVE
QVIS IIVIR COMITIS SVFFRAGIO EIVS RATIONEM
HABETO NEVE IIVIR NEVE AEDILEM RENVNTI
ATO NEVE RENVNTIARI SINITO
CVI
QVICVMQVE C C G ERIT QVAE IVSSV C CAESARIS DICT DED
EST NE QVE IN EA COL COETVM CONVENTVM CONIV
[ ]
[ ]
IIVIR QV[ ]
ESTO
CVIIII
CVI PVPILLO PVPILL[ COL GEN IVL IN HIS]
PANIA TVTOR NO[N ERIT INCERTVSVE ERIT SI IS PVPIL]LVS EAVE PVP MVL[IERVE AT IIVIR ADIERIT ET POS]
TVLABIT VTI SIBI TV[TOREM DET ET NOMINABIT QVEM TVTO]
REM SIBI DARI V[OLET TVM IS IIVIR A QVO ITA POS]
TVLATV[M ERIT ]
[
[ D]EBETO NEVE CVI [ ]
[ ]A EA DICTA ERIT PET[ ]
[ ]CVMQVE ERV[ ]
[ ]
[ ]VNT
[ ]INIERINT
[ LE]GITO ITA VT EX
[ IV]DICES LEGANT
[ IVDIC]ES LEGAT NI
[ ]V NON ERIT
[ ] AN XX NA
[ ]IS CAVSA
[ ] IVDIC IE
[ ]MIN[ ]
[ ]
[ ]Q[ ] ITA LE[ ]
[ ]BVLA IN ALBO IN PVB[ ]
[ ] IIVIR IVDI[C ]
[ ]AD[ ]
[
[ ]TET NEQVE POS
[ ]VINCIAE PRAE
[ ]ADIMONIVM
[ ] NON DEIERA
[ I]NIVRIAM NON
[ ] IN COLON
[ ]
[ IV]DICIO CERTA
[ ]OLON SIBI
[ ]BIT VTI E R IN CON
[ ]VM EX EDICTO E
[ ]OMITTAT FAC[ ]
[ ]OI[ ]
[ ]
[ ]RAD[ ]
[ ]M SERVO FVRTI AGE[ ]
[ ]OMINVM IT FVRTVM PERTINEAT [ ]
[ ]S ERIT QVAM IN EA COLON IVRIS[ ]
[ ]S REI IN EA COLON ACTIO ESTO QV[ ]
[ ]I ACTIO ERIT EARVM RERVM ALIO[ ]
[ ]
EAS[ ]
MEI[ ]
NEQV[ ]
TIO IV[ ]
ESTO F[ ]
NEVE F[ ]
PROBR[ ]
RECIP[ ]
[ ]
[ ]VSV[ ]
[ ]IVIR I[ ] [ ]VMO[ ]
[ ]NERI[ ]
[ ]FVI[ ]
[ ]
[ ]IVRE[ ]
[ ]VERSVS [ ]
[ ]QVE RECVSAN[ ]
[ ] DEFENDAT TVM [ ]
[ ] QVI AD EVM A[ ]
[ ]IVM M[ ]
[ ]
[ ]IVS IO[ ]
[ ]LEBIS
[ ]
CX[ ]
II[ ]
[
]
[ ]
QVI ACCVSABITVR AB HIS IVDICIBVS EO IVDICIO ABSOLVI
IVBETO QVI ITA ABSOLVTVS ERIT QVOD IVDICIVM [ ]AEVARI
CATION CAVSA EQITVM NON SIT IS EO IVDICIO H L ABSOLVTVS ESTO
CXXIIII
SI QVIS DECVRIO C G DECVRIONEM C G H L DE INDIGNITATE AC
CVSABIT EVM QVEM ACCVSABIT EO IVDICIO H L CONDEMNA
RIT IS QVI QVEM EO IVDICIO EX H L CONDEMNARIT SI VOLET
IN EIVS LOCVM QVI CONDEMNATVS ERIT SENTENTIAM DICE
RE EX H L LICETO ITQVE EVM S F S IVRE LEGE RECTEQ FA
CERE LICETO EIVSQVE IS LOCVS IN DECVRIONIBVS SEN
TENTIAE DICENDAE ROGANDAE H L ESTO
CXXV
QVICVMQVE LOCVS LVDIS DECVRIONIBVS DATVS DE
SIGNATVS RELICTVSVE ERIT EX QVO LOCO DECVRIONES LVDOS SPECTARE
O NE QVIS IN EO LOCO NISI QVI TVM DECVRIO C G ERIT QVI
VE TVM MAGISTRATVS IMPERIVM POTESTATEMVE COLONOR
SVFFRAGIO GERET IVSSVQVE C CAESARIS DICT COS PROVE
COS HABEBIT QVIVE PRO QVO IMPERIO POTESTATEVE TVM
IN COL GEN ERIT QVIBVSQVE LOCVS IN DECVRIONVM LOCO
EX D D COL GEN D O QVOD DECVRIONES DER CVM NON MINVS
DIMIDIA PARS DECVRIONVM ADFVERIT CVM E R CONSVLTA ERIT
NE QVIS PRAETER EOS QVI S S S QVI LOCVS DECVRIONIBVS DA
TVS ATSIGNATVS RELICTVSVE ERIT IN EO LOCO SEDETO NEVE
QVIS ALIVM IN EA LOCA SESSVM DVCITO NEVE SESSVM VCI
IVBETO S D M SI QVIS ADVERSVSVE EA SEDERIT SC D M [ ]VE
QVIS ATVERSVS EA SESSVM DVXERIT DVCIVE IVSSERIT SC D M
IS IN RES SING QVOTIENSCVMQVE QVIT D E R ATVERSVS EA
FECERIT HS | C C G I D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE QVI EORVM
VOLET REC IVDICIO APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PETITIO PERSE
CVTIO EX H L I POTESTQVE E
CXXVI
IIVIR AED PRAEF QVICVMQVE C G I LVDOS SCAENICOS FACIET SI
VE QVIS ALIVS C G I LVDOS SCAENICOS FACIET COLONOS GENETI
VOS VOS INCOLASQVE HOSPITES ATVENTORESQVE ITA SESSVM DV
CITO ITA LOCVM DATO DISTRIBVITO ATSIGNATO VTI D E R DE
EO LOCO DANDO ATSIGNANDO DECVRIONES CVM NON MIN
L DECVRIONES CVM E R C IN DECVRIONIBVS ADFVERINT
DECREVERINT STATVERINT S D M QVOT ITA AB DECVRIONIB
DE LOCO DANDO ATSIGNANDO STATVENDO DECRETVM ERIT
IT H L I RQ ESTO NEVE IS QVI LVDOS FACIET ALITER ALIOVE
MODO SESSVM DVCITO NEVE DVCI IVBETO NEVE LOCVM DATO
NE DARI IVBETO NEVE LOCVM ATTRIBVITO NEVE ATTRIBVI
IVBETO NEVE LOCVM ATSIGNATO NEVE ATSIGNARI IVBETO NE
VE QVIT FACITO QVOD ALITER ALIOVE MODO ADQVE VTI
LOCVS DATVS ATSIGNATVS ATTRIBVTVSVE ERIT SEDEANT NE
VE FACITO QVO QVIS ALIENO LOCO SEDEAT SC D M QVI ATVER
SVS EA FECERIT IS IN RES SINGVLAS QVOTIENS[ ]VMQVE QVIT
ATVERSVS EA FECERIT HS | C C G I D D E EIVSQVE PECVNI
AE CVI VOLET REC IVDICIO APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PE
TITIO PERSECVTIOQVE H L IVS POTESTASQVE ESTO
CXXVII
QVICVMQVE LVDI SCAENICI C G I FIENT NE QVIS IN OR
CHESTRAM LVDORVM SPECTANDOR CAVSA PRAETER MAG
PROVE MAG P R QVIVE I D P ET SI QVIS SENATOR P R EST ERIT
FVERIT ET SI QVIS SENATORIS F P R EST ERIT FVERIT ET SI
QVIS PRAEF FABRVM EIVS MAG PROVE MAGISTRATO
QVI PROVINC HISPANIAR VLTERIOREM BAETICAE PRA
ERIT OPTINEBIT ERVNT ET QVOS EX H L DECVRION LOCO
DECVRIONE SEDERE OPORTET OPORTEBIT PRAETER EOS
QVI S S S NE QVIS IN ORCHESTRAM LVDORVM SPECTAN
DORVM CAVSA SEDETO NEVE QVISQVE MAG PROVE MAG
P R Q I D P DVCITO NEVE QVEM QVIS SESSVM DVCITO
NEVE IN EO LOCO SEDERE SINITO VTI Q R F E S D M
CXXVIII
II AED PRAF C G I QVICVMQVE ERIT IS SVO QVOQVE ANNO MAG
IMPERIOQ FACITO CVRATO QVOD EIVS FIERI POTERIT
V Q R F E V S D M MAG AD FANA TEMPLA DELVBRA QVE
AD MODVM DECVRIONES CENSVERINT SVO QVEM
QVE ANNO FIANT EAQV[ ] D D SVO QVOQVE ANNO
LVDOS CIRCENSES SACR[ ]FICIA PVLVINARIAQVE
FACIENDA CVRENT QVE [ ]D MODVM QVITQVIT DE IIS
REBVS MAG CREANDIS [ ]VDIS CIRCENSIBVS FACIEN
DIS SACRIFICIIS PROCV[ ]ANDIS PVLVINARIBVS FA
CIENDIS DECVRIONES STATVERINT DECREVERINT EA OMNIA ITA FIANT DEQVE IIS OMNIBVS REBVS QVAE S S S QVOTCVMQVE DECVRIONES STATVERINT
DECREVERINT IT IVS RATVMQVE ESTO EIQ OMNES AT QVOS EA RES PERTINEBIT QVOT QVEMQVE EORVM
EX H L FACERE OPORTEBIT FACIVNTO S D M SI QVIS
ATVERSVS EA FECERIT QVOTIENSQVE QVIT ATVER
SVS EA FECERIT HS |MILIA C(OLONIS C(OLONIAE G(ENETIVAE I(VLIAE D(ARE D E EIVSQVE PECVN
CVI EORVM VOLET REC IVDIC APVT IIVIR [[INTER]]
[[REGEM]] PRAEF ACTIO PETITIO PERSECVTIOQ E H L
IVS POT ESTO
CXXIX
IIVIR AEDILES PRAEF C G I QVICVMQV ERVNT DECVRIONESQ C G I QVI
CVMQE ERVNT II OMNES D D DILIGENTER PARENTO OPTEMPERANTO S D M FA
CIVNTOQVE VTI QVOT CNMQ EOR DECVRIONVM D AGERE FACERE O EA OM
NIA AGANT FACIANT V Q R F E V S D M SI QVIS ITA NON FECERIT SIVE QVIT ATVER
SVS EA FECERIT SC D M IS IN RES SING HS |MILIA (OLONIS C(OLONIAE G(ENETIVAE I(VLIAE D(ARE D E EIVSQVE PECVNIAE CVI
EOR VOLET REC IVDIC APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PETITIO PERSECVTIOQVE EX H L IVS POTESTASQVE E
CXXX
NE QVIS IIVIR AED PRAEF C G I QVICVNQVE ERIT AD DECVRION C G REFERTO NEVE DECVRION
CONSVLITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS P REFERTO NEVE REFERRI IVBETO
NEVE QVIS DECVR D E R Q D R A IN DECVRIONIB SENTENTIAM DICITO NEVE D D SCRI
BITO NEVE IN TABVLAS PV[ ]LICAS REFERTO NEVE REFERVNDVM CVRATO QVO QVIS
SENATOR SENATORISVE F P R C G PATRONVS ATOPTETVR SVMATVR FIAT NISI DE TRI
VM PARTIVM D D SENTEN[ ] PER TABELLAM FACITO ET NISI DE EO HOMINE DE QVO
TVM REFERETVR CONSVLETV[ ] D D FIAT QVI CVM E R A IN ITALIAM SINE IMPERIO PRIVATVS
ERIT SI QVIS ADVERSVS EA AD [ ]VRION RETTVLERIT DVE D FECERIT FACIENDVMVE
CVRAVERIT INVE TABVLAS P[ ] RETTVLIBIT REFERRIVE IVSSERIT SIVE QVIS IN DECVRIONIB
SENTENTIAM DIXERIT DVE [ SCRIPS]ERIT IN TABVLAS PVBLICAS RETTVLERIT REFERENDVMVE
CVRAVERIT IN RES SING QVO[ ]MQVE QVIT ATVERSVS EA FECERIT EX HS | C C G I
D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI [ ]T REC IVDIC APVT IIVIR INTERREGEM PRAEF ACTIO PETITIO PERSECVTIOQV[ ]ESTQVE E
CXXXI
NEVE QVIS IIVIR AED PRAEF [ ]MQVE ERIT AD DECVRIONES C G REFERTO NEVE D CON
SVLITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEVE REFERRI IVBETO NEVE QVIS DECVRIO D E R IN DECVRIONIB SENTENTIAM DICITO NEVE D D SCRIBTIO NE
VE IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEVE REFERVNDVM CVRATO QVO QVIS SENATOR
SENATORI[ ]VE F P R C G I HOSPES ATOPTETVR HOSPITIVM TESSERASVE HOSPITMIS CVM
QVO FI[ ]ISI DE MAFOSIS P DECVRIONVM SENTENTIA PER TABELLAM FACITO ET NISI
DE EO [ ]OMINE DE QVO TVM REFERETVR CONSVLETVR D D FIAT QVI CVM E R A IN ITALIAM
SINE IMPERIO PRIVATVS ERIT SI QVIS ADVERSVS EA AD DECVRIONES RETTVLERIT DVE
D FE[ ]ERIT FACIENDVMVE CVRAVERIT INVE TABVLAS PVBLICAS RETTVLERIT RE
FERRIVE IVSSERIT SIVE QVIS IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DIXERIT DVE D
SCRIPSERIT IN TABVL PVBLIC RETTVLERIT REFERENDVMVE CVRAVERIT A
IS IN RES SINQ QVOTIENSCVMQVE QVIT ADVERSVS EA FECERIT HS | C C
G IVLIAE D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI EORVM VOLET RECV IVDIC
APVT IIVIR PREFVE ACTIO PETITIO PERSECVTIOQVE H L IVS POTESTQVE ESTO
CXXXII
NE QVIS IN C G POST H L DATAM PETITOR KANDIDATVS
QVICVMQVE IN C G I MAG PETET [ ]AGISTRATVSVE PETEN
DI CAVSA IN EO ANNO QVO QVISQVE ANNO PETITOR
KANDIDATVS MAG PETET PETITVRVSVE ERIT MAG PE
TENDI CONVIVIA FACITO NEVE AT CENAM QVEMVE
VOCATO NEVE CONVIVIVM HABETO NEVE FACITO SC D M
QVO QVIT SVAE PETITIONIS CAVSA CONVIVM HABEAT
AD CENAMVE QVEMVE VOCET PRAETERDVM QVOD IP
SE KANDIDATVS PETITOR IN EO ANNO MAG PETAT
VOCAR[ ] DVMTAXAT IN DIES SING H VIIII CONVIVM
HABETO SI VOLET S D M NEVE QVIS PETITOR KANDIDATVS
DONVM MVNVS ALIVDVE QVIT DET LARGIATVR PETI
TIONIS CAVSA SC D M NEVE QVIS ALTERIVS PETITIONIS
CAVSA CONVIVIA FACITO NEVE QVEM AD CENAM VOCA
TO NEVE CONVIVIVM HABETO NEVE QVIS ALTERIVS PE
TITIONIS CAVSA CVI QVITQ[ ]VM MVNVS ALIVTVE QVIT
DATO DONATO LARGITO SC D M SI QVIS ATVERSVS EA
FECERIT HS | C C G I D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI EOR
VOLET REC IVDIC APVT IIVIR PRAEF ACTIO PETITIO PER
SECQVE EX H L I POTESTQVE ESTO
CXXXIII
QVI COL GEN IVL H L SVNT ERVNT EORVM OMNIVM VXO
RES QVAE IN C G I H L SVNT EAE MVLIERES LEGIBVS C G I VI
RIQVE PARENTO IVRAQVE EX H L QVAECVMQVE IN
HAC LEGE SCRIPTA SVNT OMNIVM RERVM EX H L HABEN
TO S D M
CXXXIV
NE QVIS IIVIR AEDIL PRAEFECTVS C G QVICVMQVE ERIT POST
H L AD DECVRIONES C G REFERTO NEVE DECVRIONES CONSV
LITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS PVBLICAS RE
FERTO NEVE REFERRI IVBETO NEVE QVIS DECVRIO CVM E
R A IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DICITO NEVE D D
SCRIBITO NEVE IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEV[ ]
FERVNDVM CVRATO QVO CVI PECVNIA PVBLICA A[ ]
QVID HONORIS HABENDI CAVSA MVNERISVE D[ POL]
LICENDI STATVA DANDA PONENDA DETVR DO[NETVR]
[
 
Q alphabetical list of words in inscription: -? -A? -AD- -FVI-? -I? -INIERINT? -IVRE-? -Ium? -Ius? -NERI-? -OI-? -Q- -RAD-? -V? -VMO-? -VSV- -is -que -s -um -unt A A-? Antonia Baeticae C CCC CCCC CCmille CI CII CIII CIIII CL CV CVI CVIIII CXX? CXXIIII CXXIX CXXV CXXVI CXXVII CXXVIII CXXX CXXXI CXXXII CXXXIII CXXXIV Caesar Caesaris Cai D DC DCC DCCC EAS-? F- Gaius Gallicive Genetiva Genetivae Genetivi Genetivos HS HSduo Hispania Hispaniarum I I-? IE-minus? II IIII IIvir IIvir! IIvir-? IIvir? IIviratum IIviri IIviris IIviro IIviros IIvirum IIvirum! IO-? Ianuarias Iovem Iovi Italiam Italici Iulia Iuliae Iulienses Iunoni Kalendas L LX LXII LXIII LXIIII LXIX LXV LXVI LXVII LXVIII LXX LXXI LXXII LXXIII LXXIIX LXXIV LXXIX LXXV LXXVI LXXVII LXXX LXXXI LXXXII M-? MEI-? Minervae Penates Romani Romano V VIIII Veneris X XCII XCIII XCIIII XCV XCVI XCVII XCVIII XCVIIII XI XIIII XX XXX XXXX XXviginti a ab absente absolutus absolvi accensos accipito accusabit accusabitur accusandi accusator accusatores accusatoribus actio actiones actus ad adducentur adegerit aderit aderunt adesse adfuerint adfuerit adierit adigi adigito aditum adque adsint adtribuant adtribuatur adtribuendam adtribui adtributa adtributionem adversus adversusve aede aedem aedes aedificare aedificato aedificia aedificii aedificiis aedificium aedilem aediles aedilesve aedilibus aedilibusque aedilis aedilisve aedilitatem aedis aeraque aes agE-? agant ager agere agetur agri agris agro agros agrum albo aliO-? alia aliam alieno alio aliove aliter aliterve aliudve alium alius aliutve! alteri alterius alterum amplius animaadversio anni annis anno annorum annos ante antequam apparebit apparebunt apparitores apparitoribus apparitorium apparuissent aput aput! aqua aquae aquam aquarum aquasque arato aratro arbitratu armatis armatos ast! at! ateo! atesse! atfinitatemve! atfuerint! atfuerit! atoptetur! atopteturve! atsignandis! atsignando! atsignari! atsignato! atsignatus! atsint! atsit! attribuatur attribuendum attribuere attribui attribuito attribuito! attributusve atventoresque! atversus! audierit augur augures auguresque auguribus auguribusque augurque augurum augurumque auspiciis aut binos caducam capere capi causa causam cenam cenamve censuerint centum cereos certare certum cincto circenses circensibus circo circumductum civili cloacas coeperint coetum cogantur cogito cognatione collegio coloni colonia coloniae coloniaeve coloniam colonis colonisque colonorum colonorumque colonos colonus combustus comitia comitis commutare con concesserit concessum concustoditurum condemnarit condemnatus confecerit coniurationem conlata conlegio conlegium consobrinus constituerit consulatur consule consuletur consulis consulito consulta consultis consultum consumatur consumere consumito contingat contione contributos conventum convivia convivium cooptato cooptatusve creandis creare creari creatusve cui cui! cuique cuius cum curanto curato curator curaverit curent dabit dabitur damnas damnative danda dandam dandi dandis dando dare dari data datam dati dato datum datus de deabusque deaeve debeto decem decernant decretis decreto decretum decretumve decreverint decreverit decumanique decumanosque decurio decurionatus decurionem decuriones decuriones! decurionesque decurionibus decurionu decurionum decurionumque dederit deducta deductam deducti deduxerit defendat defendendorum deieraverit deis delator delubra demolito demortui denicales dennuntietur denuntiatum deo deosque deque desierit det detegito detur deve dicat dicendae dicendi dicendo dicere dicet dicito dicta dictatoris dictio dicundo die diebus diei diem diemque dies diligenter dimidia dimoliendum! disturbato diu divinas divisus dixerit dolo domicilium dominum donato donetur donum duae ducatur ducenti ducere duci ducito ducive dum dumtaxat duo dupli duxerit e e- ea eademque eae eaeve eam eamque eaque earum eas eave edicto educere ei eidem eique eis eisque eius eiusque emisse eo eoque eorum eos erit erogare erunt esse essent est esto et eum eumque eumve ex exactio excusabitur exercebit exerceto exercitu exigatur eximendum expianto exve fabrum fac- facere facesset faciant faciat facienda faciendis faciendumve facient faciet facita facito facitoque faciunto faciunto! faciuntoque facta facti factique factum facturum factus familiare fana fecerit feriaeve ferias festi festos fiant fiat fient fieri fiet figlinas filius fines finium fluere fluvi fontes foro forum fossae fossas fraude fraudem fructus fuerint fuerit fuerunt fueruntve fuit funalia funus furti furtum gener gerere geret gladiatoresque habeat habebit habebunt habendi habent habento habere habeto habiturum habuerit habuerunt hac hanc harum haruspicem haruspices haustus his homine hominem homines hominibus hominis hominum homo honoris horam horas hospes hospitalis hospitesque hospitium huius huiusce huiusque humato ibi id idem idque ii iis iisque immolitum imperatoris imperio imperioque imperium in inaedificatum incertusve incolaeve incolasque indignitate indignum inferto inicere iniectio iniuria iniuriam inlatum inlatus inmittere inque inter intercedito interregem intra intrave inve invito invitum ipse ire is is! isque it it! ita itcirco! item itemque itinera itinerave itinere itineris itque itque! itus iu- iubeto iudic- iudicabunt iudicandis iudicare iudicarive iudicata iudicati iudicatio iudicatioque iudicatumqve iudices iudicetur iudicia iudiciaque iudicibus iudicio iudicium iuga iumenta iurandum iuraque iuratus iuraverit iure iuri iurique iuris iuris- ius iusque iusserit iussi iussive iussu iussuque iussus kandidatus! kapere! kaperent! kapito kapito! lacus largiatur largito lecti lectus legant legat legationem legationibus lege legem legibus legito lex liberisque liberos libertinus libertus librarios librarium liceat liceto lictores limitales limites limo litteras loca locationis locato locentur loci locis loco locum locuples locus longius luci ludi ludis ludorum ludos ludosve magis magistratibus magistratu magistratum magistratus magistratusve magistri magistris maior maiore maiores maioris malo mancipe manum manus mercedem mercedemque merces merita milia militaria militem militiae militum mille minor minus mittendis modo modum monimentum morbum morbus mortui mortuom! mortuus mulieres mulierive mulierve multae multis munere munerisque munerisve muniendum munire munitionem munitioni munus natus ne negotii negotium nequ-tio neque neqve neve ni nihil nisi nomen nominabit nominari nominati nomine non novam numero nundinis ob obierit obire omnes omnia omnibus omnino omnium opera operas oporteat oportebit oporteret oportet oportuerit oppidi oppido oppidum opsaepito! opsaeptos! opsaeptum! optemperanto! optima optinebit optuma! optumo! opturato! opus orchestram ordine ordinis pacto palam paludes parento pars parte partem partes partis partium passus patronus pecunia pecuniae pecuniam per persecutio persecutioque persecutiove pertineat pertinebit pertinebunt perveniat pet- petat petendi petet petitio petitionis petito petitor petiturusve pignus placeat plaustraria plebique plebis poenae poenisque pollicendi ponenda pontifex pontifices pontifici pontificibus pontificum populi portione positusve possederunt posset possidebunt possident possit post postea posterosque postestatemve postulabit postulabitque postulabitur postulatum postulaverit poterit potestas potestasque potestate potestatem potestatemque potestatemve potestateve praeconem praecones praeconi praedes praedeve praediumve praeerit praeerit! praefecerit praefective praefectove praefectum praefectumve praefectus praefectusve praestitutum praesunto praeter praeterdum praeterquam praetextas praevaricationis pridiem primi primo privatim privatorum privatum privatus privignus pro probr- procurandis prodicito promittat propiusve proprius propter prove provinciae provinciarum proxumis puberes publica publicae publicam publicas publice publici publicis publico publicos publicum publicus pulvinariaque pulvinaribus pupilla pupillaeve pupillo pupillus qu- qua quadriduom! quae quaecumque quaeque quaeret quaeri quaerito quaestio quam quamcumque quamque quantam quanti quaque quarum quas quasi quem quemque quemve qui quibus quibusque quibusve quicumque quicunque! quid quinas quinque quinquennium quique quiqve quis quisquam quisque quit! quit!donum quitquit! quive quo quocumque quod quoque quos quosque quot quot! quotcumque quotcumque! quotiens quotienscumque quotque! rationem rationes rationesque ratumque re rebus reciperator- reciperatores reciperatorio recte recteque recuperatorio recusaN-? redacta redaedificaturum reddatur reddito redempta redemptore redemptori redemptoribus redemptoribusque redigito referat referatur referendumve referetur referri referrive referto referto! refertoque referundi referundum referunto referunto! rei reiciantur reiecti relictus relictusve reliquerit rem renuntiari renuntiato reo rerum res resque rettulerit rivi rivos rogandae rogari rogato rogatur rrerum sacerdotibusque sacra sacramento sacras sacrificia sacrificiis sacrificium sacriis sacro sanctius satis scaenici scaenicos sciens scientem sciet scitis scriba scribas scribat scribis scribito scripserit scripta scriptae scripti scripturus se secum sedeant sedeat sedere sederit sedeto senator senatoris senatorisve senatusque sententia sententiae sententiam servo sese sessum si sibi silvae silvas sine singula singulas singulis singulos sinito siremps sit sive socer solvant solvaturque solvaturve solvendumque sonticum sonticus sortiantur spectandorum spectare stagna statua statuerint statutum stipis sua suae sublegito subrogandis subscriptor sufficere suffragio suis sumat sumatur sumere sunt sunto suo suorumve superfuerit supra tabellam tabula tabulas tabulis tanta tantam tantum taxat tegularias tegulariumque tegularum templa tempore ternas tesserasve testibusque testimonio testimonium testimoniumque tibicinem tibicines togas totidem tractetve tribu tribuno tribus triduom! trium tum tumultus tunc tutor tutorem ubi ulteriorem unde uno unum unusquisque urito usque ustrinam ut utantur utatur uti uxores vacatio vadimonium vectigalia vendito veneant venierint veras viae vias viatorem viatores vicarium viginti vim vincitur vinctum vindex vindicem vitricus vocarit vocato vocet volent volet vos

      new search
© Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)