HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD074502 (letzte Änderungen: 7. Juni 2017, Gräf) copy to clipboard
Transkription:Numinibus / Rubr(ius) Euporio et Mem(mius) Emerit(us) iussi // cur(ia) I / Caes(ius) Sabinus / Caes(ius) Victor / Caes(ius) Probus / Marc(ius) Vindex / Marc(ius) Vindex Iun(ior) / Iul(ius) Decibalus / Ulp(ius) Nigrinus / Plos(urnius) Pantherisc(us) / Rubr(ius) Euporio / Memm(ius) Emeritus / Petron(ius) Onesiphorus / Petron(ius) Petronian(us) im(munis) / Petro(nius) Romulus / Paeon Caes(i) Mag(ni) / Narius Passer / Fl(avius) Iustus / Vitell(ius) Terminal(is) / Vitel(lius) Frontinus / Petron(ius) Ursulus / Ael(ius) Pegasus / Domit(ius) Eutyches / Claud(ius) Severinus / Cons(ilius?) Candidianus / Symphorus Terrasia(ni?) / Turel(lius) Flavinus // cur(ia) II / [[[-]E?X?[---] Iustus]] / Consil(ius) Quintian(us) / Cl(audius) Privatus / Val(erius) Valerian(us) / Valentinus col(onorum) / Manil(ius) Secundus im(munis) / Aurel(ius) Ursulus / Titius Ariston / Rubr(ius) Balbinian(us) / Postum(ius) Cassianus / S<e>cundinusSICUNDINUS col(onorum) / Ulp(ius) Albus / Blass(ius) Sozomenus // cur(ia) III / Domit(ius) Dionysius / Domit(ius) Domitianus / Carmin(ius) Iuvencus / Cl(audius) Claudianus / Anton(ius) Avitus / Apul(eius?) Epitynchan(us) / Plosur(nius) Tertius / Eutyches Apuleio[r(um)] / Valentinus Caes(i) / Iul(ius) Secundian(us) pel(---) / Cl(audius) Valentinus / Iul(ius) Valentin(us) im(munis) // cur(ia) IIII / Quiet(ius) Iustinus / Annius Valentinus / Petron(ius) Salvianus / Sa<f>in(ius)SAEIN Saturninus / Iul(ius) Maximus / Rufinus Flavian(i) / Lampon(ius) Verinus / Lampon(ius) Verus im(munis) / Flavius Memor / Farrax Alypus / Dionysius Vimio<r>(rum)VIMIOS / Bonon(ius) Niger / Marc(ius) Securus / Cl(audius) Apollonius / Kanius Crescens / Caes(ius) Iustus / Flavius Fortunatus // cur(ia) V / Val(erius) Firmus / Arrius Cassianus / Torius Severianus / Ael(ius) Calpurnian(us) / Ael(ius) Licinianus / Servil(ius) Victor / Pacil(ius) Attius / Pacil(ius) Bassus im(munis) / Aurel(ius) Fabricius / Stlabon(ius) Fuscinus / Cl(audius) Quintus / Caes(ius) Geneti(v)us / Ulp(ius) Viator / Lucil(ius) Ursinus / Lucil(ius) Primus / Atilius Restutus / Caes(ius) C[a]ndidus / Colonius Valerianus / Colon(ius) Vindicianu(s) im(munis) / S<e>leucusSILEUCUS colonor(um) / Ulpius Quintianus // Fusciano et Silano II co(n)s(ulibus) sac(erdote) Romano
Majuskeln: NVMINIBVS
RVBR EVPORIO ET MEM EMERIT IVSSI

CVR I
CAES SABINVS
CAES VICTOR
CAES PROBVS
MARC VINDEX
MARC VINDEX IVN
IVL DECIBALVS
VLP NIGRINVS
PLOS PANTHERISC
RVBR EVPORIO
MEMM EMERITVS
PETRON ONESIPHORVS
PETRON PETRONIAN IM
PETRO ROMVLVS
PAEON CAES MAG
NARIVS PASSER
FL IVSTVS
VITELL TERMINAL
VITEL FRONTINVS
PETRON VRSVLVS
AEL PEGASVS
DOMIT EVTYCHES
CLAVD SEVERINVS
CONS CANDIDIANVS
SYMPHORVS TERRASIA
TVREL FLAVINVS

CVR II
[[[ ]EX[ ] IVSTVS]]
CONSIL QVINTIAN
CL PRIVATVS
VAL VALERIAN
VALENTINVS COL
MANIL SECVNDVS IM
AVREL VRSVLVS
TITIVS ARISTON
RVBR BALBINIAN
POSTVM CASSIANVS
SICVNDINVS COL
VLP ALBVS
BLASS SOZOMENVS

CVR III
DOMIT DIONYSIVS
DOMIT DOMITIANVS
CARMIN IVVENCVS
CL CLAVDIANVS
ANTON AVITVS
APVL EPITYNCHAN
PLOSVR TERTIVS
EVTYCHES APVLEIO[ ]
VALENTINVS CAES
IVL SECVNDIAN PEL
CL VALENTINVS
IVL VALENTIN IM

CVR IIII
QVIET IVSTINVS
ANNIVS VALENTINVS
PETRON SALVIANVS
SAEIN SATVRNINVS
IVL MAXIMVS
RVFINVS FLAVIAN
LAMPON VERINVS
LAMPON VERVS IM
FLAVIVS MEMOR
FARRAX ALYPVS
DIONYSIVS VIMIOS
BONON NIGER
MARC SECVRVS
CL APOLLONIVS
KANIVS CRESCENS
CAES IVSTVS
FLAVIVS FORTVNATVS

CVR V
VAL FIRMVS
ARRIVS CASSIANVS
TORIVS SEVERIANVS
AEL CALPVRNIAN
AEL LICINIANVS
SERVIL VICTOR
PACIL ATTIVS
PACIL BASSVS IM
AVREL FABRICIVS
STLABON FVSCINVS
CL QVINTVS
CAES GENETIVS
VLP VIATOR
LVCIL VRSINVS
LVCIL PRIMVS
ATILIVS RESTVTVS
CAES C[ ]NDIDVS
COLONIVS VALERIANVS
COLON VINDICIANV IM
SILEVCVS COLONOR
VLPIVS QVINTIANVS

FVSCIANO ET SILANO II COS SAC ROMANO
Datierung:188 n. Chr.
Literatur Hilfe:CIL 03, 04150. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
IDRE 264. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
RIU 0022; Abb. 22 (Foto u. Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
L. Balla - T.P. Buocz - Z. Kádár - A. Mócsy - T. Szentléleky, Die römischen Steindenkmäler von Savaria (Amsterdam 1971) 81-83, Nr. 1; Bild 1. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
E. Tóth, Lapidarium Savariense. Savaria római feliratos kőemlékei (Szombathely 2011) 118-121, Nr. 60; Foto. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
PIR S 243.
PIR S 428.
Abbildungen (extern):
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzPannonia superior
Land Ungarn
Fundort antik Savaria
Fundort modern Szombathely
FundstelleThökoly Imre utca 18    (Umkreissuche)
Region modernVas megye
AufbewahrungSzombathely, Kossuth Lajos utca 1 (Rathaus), Eingangshalle
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungVerzeichnis
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialMarmor: Gesteine - metamorphe Gesteine
Höhe71 cm
Breite84 cm
Tiefe15 cm
Buchstabenhöhe4.4-0.7 cm
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
kultische Funktionen, heidnisch
Kommentar
  Namensliste in der fünf curiae in fünf Kolumnen angeordnet; Z. 1 u. 2 laufen über, die letzte Zeile läuft unter den Kolumnen hinweg. Die letzte Zeile steht auf dem Rahmen. col. V: Z. 19 (Ende): IM steht auf dem Rahmen. (B): CIL 03, 04150; IDRE 264; RIU 0022; Balla - Buocz - Kádár - Mócsy - Szentléleky; Tóth: Lesung geringfügig abweichend / unvollständig.
Personen
Person 1Name: Rubr. Euporio
praenomen:
nomen: Rubrius
cognomen: Euporio
Geschlecht: männlich
Person 2Name: Mem. Emerit.
praenomen:
nomen: Memmius*
cognomen: Emeritus*
Geschlecht: männlich
Person 3Name: Caes. Sabinus
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Sabinus
Geschlecht: männlich
Person 4Name: Caes. Victor
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Victor
Geschlecht: männlich
Person 5Name: Caes. Probus
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Probus
Geschlecht: männlich
Person 6Name: Marc. Vindex
praenomen:
nomen: Marcius*
cognomen: Vindex
Geschlecht: männlich
Person 7Name: Marc. Vindex Iun.
praenomen:
nomen: Marcius*
cognomen: Vindex
supernomen: Iunior*
Geschlecht: männlich
Person 8Name: Iul. Decibalus
praenomen:
nomen: Iulius*
cognomen: Decibalus
Geschlecht: männlich
Person 9Name: Ulp. Nigrinus
praenomen:
nomen: Ulpius*
cognomen: Nigrinus
Geschlecht: männlich
Person 10Name: Plos. Pantherisc.
praenomen:
nomen: Plosurnius*
cognomen: Pantheriscus*
Geschlecht: männlich
Person 11Name: Petron. Onesiphorus
praenomen:
nomen: Petronius*
cognomen: Onesiphorus
Geschlecht: männlich
Person 12Name: Petron. Petronian.
praenomen:
nomen: Petronius*
cognomen: Petronianus*
Geschlecht: männlich
Person 13Name: Petron. Romulus
praenomen:
nomen: Petronius*
cognomen: Romulus
Geschlecht: männlich
Person 14Name: Paeon Caes. Magni
praenomen:
nomen:
cognomen: Paeon
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 15Name: Caes. Magni
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Magnus
Geschlecht: männlich
Person 16Name: Narius Passer
praenomen:
nomen: Narius
cognomen: Passer
Geschlecht: männlich
Person 17Name: Fl. Iustus
praenomen:
nomen: Flavius*
cognomen: Iustus
Geschlecht: männlich
Person 18Name: Vitell. Terminal.
praenomen:
nomen: Vitellius*
cognomen: Terminalis*
Geschlecht: männlich
Person 19Name: Vitel. Frontinus
praenomen:
nomen: Vitellius*
cognomen: Frontinus
Geschlecht: männlich
Person 20Name: Petron. Ursulus
praenomen:
nomen: Petronius*
cognomen: Ursulus
Geschlecht: männlich
Person 21Name: Ael. Pegasus
praenomen:
nomen: Aelius*
cognomen: Pegasus
Geschlecht: männlich
Person 22Name: Domit. Eutyches
praenomen:
nomen: Domitius*
cognomen: Eutyches
Geschlecht: männlich
Person 23Name: Claud. Severinus
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Severinus
Geschlecht: männlich
Person 24Name: Cons. Candidianus
praenomen:
nomen: Consilius*?
cognomen: Candidianus
Geschlecht: männlich
Person 25Name: Symphorus Terrasia.
praenomen:
nomen:
cognomen: Symphorus
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 26Name: Terrasia.
praenomen:
nomen:
cognomen: Terrasianus*?
Geschlecht: männlich
Person 27Name: Turel. Flavinus
praenomen:
nomen: Turellius*
cognomen: Flavinus
Geschlecht: männlich
Person 28Name: [[[-]E?X?[---] Iustus]]
praenomen:
nomen: [-]ex[---]++?
cognomen: Iustus++
Geschlecht: männlich
Person 29Name: Consil. Quintian.
praenomen:
nomen: Consilius*
cognomen: Quintianus*
Geschlecht: männlich
Person 30Name: Cl. Privatus
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Privatus
Geschlecht: männlich
Person 31Name: Val. Valerian.
praenomen:
nomen: Valerius*
cognomen: Valerianus*
Geschlecht: männlich
Person 32Name: Valentinus col.
praenomen:
nomen:
cognomen: Valentinus
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 33Name: Manil. Secundus
praenomen:
nomen: Manilius*
cognomen: Secundus
Geschlecht: männlich
Person 34Name: Aurel. Ursulus
praenomen:
nomen: Aurelius*
cognomen: Ursulus
Geschlecht: männlich
Person 35Name: Titius Ariston
praenomen:
nomen: Titius
cognomen: Ariston
Geschlecht: männlich
Person 36Name: Rubr. Balbinian.
praenomen:
nomen: Rubrius*
cognomen: Balbinianus*
Geschlecht: männlich
Person 37Name: Postum. Cassianus
praenomen:
nomen: Postumius*
cognomen: Cassianus
Geschlecht: männlich
Person 38Name: S<e=I>cundinus col.
praenomen:
nomen:
cognomen: Secundinus
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 39Name: Ulp. Albus
praenomen:
nomen: Ulpius*
cognomen: Albus
Geschlecht: männlich
Person 40Name: Blass. Sozomenus
praenomen:
nomen: Blassius*
cognomen: Sozomenus
Geschlecht: männlich
Person 41Name: Domit. Dionysius
praenomen:
nomen: Domitius*
cognomen: Dionysius
Geschlecht: männlich
Person 42Name: Domit. Domitianus
praenomen:
nomen: Domitius*
cognomen: Domitianus
Geschlecht: männlich
Person 43Name: Carmin. Iuvencus
praenomen:
nomen: Carminius*
cognomen: Iuvencus
Geschlecht: männlich
Person 44Name: Cl. Claudianus
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Claudianus
Geschlecht: männlich
Person 45Name: Anton. Avitus
praenomen:
nomen: Antonius*
cognomen: Avitus
Geschlecht: männlich
Person 46Name: Apul. Epitynchan.
praenomen:
nomen: Apuleius*?
cognomen: Epitynchanus*
Geschlecht: männlich
Person 47Name: Plosur. Tertius
praenomen:
nomen: Plosurnius*
cognomen: Tertius
Geschlecht: männlich
Person 48Name: Eutyches Apuleio[r.]
praenomen:
nomen:
cognomen: Eutyches
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 49Name: Apuleio[r.]
praenomen:
nomen:
cognomen: Apuleius+*
Geschlecht: männlich
Person 50Name: Valentinus Caes.
praenomen:
nomen:
cognomen: Valentinus
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 51Name: Caes.
praenomen:
nomen: Caesius*?
cognomen: Caesius*?
Geschlecht: männlich
Person 52Name: Iul. Secundian.
praenomen:
nomen: Iulius*
cognomen: Secundianus*
Geschlecht: männlich
Person 53Name: Cl. Valentinus
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Valentinus
Geschlecht: männlich
Person 54Name: Iul. Valentinus
praenomen:
nomen: Iulius*
cognomen: Valentinus
Geschlecht: männlich
Person 55Name: Quiet. Iustinus
praenomen:
nomen: Quietius*
cognomen: Iustinus
Geschlecht: männlich
Person 56Name: Annius Valentinus
praenomen:
nomen: Annius
cognomen: Valentinus
Geschlecht: männlich
Person 57Name: Petron. Salvianus
praenomen:
nomen: Petronius*
cognomen: Salvianus
Geschlecht: männlich
Person 58Name: Sa<f=E>in. Saturninus
praenomen:
nomen: Safinius*
cognomen: Saturninus
Geschlecht: männlich
Person 59Name: Iul. Maximus
praenomen:
nomen: Iulius*
cognomen: Maximus
Geschlecht: männlich
Person 60Name: Rufinus Flavian.
praenomen:
nomen:
cognomen: Rufinus
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 61Name: Flavian.
praenomen:
nomen:
cognomen: Flavianus*
Geschlecht: männlich
Person 62Name: Lampon. Verinus
praenomen:
nomen: Lamponius*
cognomen: Verinus
Geschlecht: männlich
Person 63Name: Lampon. Verus
praenomen:
nomen: Lamponius*
cognomen: Verus
Geschlecht: männlich
Person 64Name: Flavius Memor
praenomen:
nomen: Flavius
cognomen: Memor
Geschlecht: männlich
Person 65Name: Farrax Alypus
praenomen:
nomen: Farrax
cognomen: Alypus
Geschlecht: männlich
Person 66Name: Dionysius Vimio<r=S>.
praenomen:
nomen:
cognomen: Dionysius
Geschlecht: männlich
Status:Sklaven
Person 67Name: Vimio<r=S>.
praenomen:
nomen: Vimius*
cognomen:
Geschlecht: männlich
Person 68Name: Bonon. Niger
praenomen:
nomen: Bononius*
cognomen: Niger
Geschlecht: männlich
Person 69Name: Marc. Securus
praenomen:
nomen: Marcius*
cognomen: Securus
Geschlecht: männlich
Person 70Name: Cl. Apollonius
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Apollonius
Geschlecht: männlich
Person 71Name: Kanius Crescens
praenomen:
nomen: Kanius
cognomen: Crescens
Geschlecht: männlich
Person 72Name: Caes. Iustus
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Iustus
Geschlecht: männlich
Person 73Name: Flavius Fortunatus
praenomen:
nomen: Flavius
cognomen: Fortunatus
Geschlecht: männlich
Person 74Name: Val. Firmus
praenomen:
nomen: Valerius*
cognomen: Firmus
Geschlecht: männlich
Person 75Name: Arrius Cassianus
praenomen:
nomen: Arrius
cognomen: Cassianus
Geschlecht: männlich
Person 76Name: Torius Severianus
praenomen:
nomen: Torius
cognomen: Severianus
Geschlecht: männlich
Person 77Name: Ael. Calpurnian.
praenomen:
nomen: Aelius*
cognomen: Calpurnianus*
Geschlecht: männlich
Person 78Name: Ael. Licininianus
praenomen:
nomen: Aelius*
cognomen: Licinianus
Geschlecht: männlich
Person 79Name: Servil. Victor
praenomen:
nomen: Servilius*
cognomen: Victor
Geschlecht: männlich
Person 80Name: Pacil. Attius
praenomen:
nomen: Pacilius*
cognomen: Attius
Geschlecht: männlich
Person 81Name: Pacil. Bassus
praenomen:
nomen: Pacilius*
cognomen: Bassus
Geschlecht: männlich
Person 82Name: Aurel. Fabricius
praenomen:
nomen: Aurelius*
cognomen: Fabricius
Geschlecht: männlich
Person 83Name: Stlabon. Fuscinus
praenomen:
nomen: Stlabonius*
cognomen: Fuscinus
Geschlecht: männlich
Person 84Name: Cl. Quintus
praenomen:
nomen: Claudius*
cognomen: Quintus
Geschlecht: männlich
Person 85Name: Caes. Genetius.
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Genetivus*
Geschlecht: männlich
Person 86Name: Ulp. Viator
praenomen:
nomen: Ulpius*
cognomen: Viator
Geschlecht: männlich
Person 87Name: Lucil. Ursinus
praenomen:
nomen: Lucilius*
cognomen: Ursinus
Geschlecht: männlich
Person 88Name: Lucil. Primus
praenomen:
nomen: Lucilius*
cognomen: Primus
Geschlecht: männlich
Person 89Name: Atilius Restutus
praenomen:
nomen: Atilius
cognomen: Restutus
Geschlecht: männlich
Person 90Name: Caes. C[a]ndidus
praenomen:
nomen: Caesius*
cognomen: Candidus+
Geschlecht: männlich
Person 91Name: Colonius Valerianus
praenomen:
nomen: Colonius
cognomen: Valerianus
Geschlecht: männlich
Person 92Name: Colon. Vindicianu.
praenomen:
nomen: Colonius*
cognomen: Vindicianus*
Geschlecht: männlich
Person 93Name: S<e=I>leucus colonor.
praenomen:
nomen:
cognomen: Seleucus
Geschlecht: männlich
Status:Freigelassene
Person 94Name: Ulpius Quintianus
praenomen:
nomen: Ulpius
cognomen: Quintianus
Geschlecht: männlich
Person 95Name: Fusciano
praenomen:
nomen:
cognomen: Fuscianus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 96Name: Silano
praenomen:
nomen:
cognomen: Silanus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 97Name: Romano
praenomen:
nomen:
cognomen: Romanus
Geschlecht: männlich
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD074502
EDH Geo-ID18225
Pleiades ID197498 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

Historische Periode(n)Antoninisch (138 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Adoptivkaiser / Antoninische Dynastie (96 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung188 AD: P. Seius Fuscianus II / M. Servilius Silanus II (alle Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandüberprüft an Foto
letzte Änderungen7. Juni 2017
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum